Posts getagd met ‘Lemmenspark’

Een nieuwe groene long voor Leuven: het Lemmenspark

UZ Leuven en Regionaal Landschap Dijleland vzw hebben de handen in elkaar geslagen om het Lemmenspark, een stukje parkbos gelegen op de Campus Gasthuisberg en grenzend aan het Lemmensinstituut en de Brusselsesteenweg, beter te ontsluiten voor publiek en dit op korte termijn op te waarderen tot een volwaardig stadspark. Dit verborgen stukje natuur is een ware parel, die destijds werd aangelegd als park van het klooster van de broeders Alexianen, de voormalige bewoners van het huidige Lemmensinstituut. Het park herbergt nog vele elementen van dit historische park met een aantal zeer imposante grote beuken, een historische dreef van haagbeuken in knotvorm en een oude hoogstamboomgaard.

De laatste jaren lag dit stukje natuur er echter wat verwaarloosd bij, waardoor het sterk dichtgroeide en zijn parkkarakter beetje bij beetje verloor. UZ Leuven en Regionaal Landschap Dijleland willen nu, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, via enkele gerichte beheeringrepen dit park weer tot een recreatieve aantrekkingspool maken voor patiënten van het UZ en bewoners van Leuven, zonder de natuurwaarde van dit prachtig stukje te verwaarlozen.

foto1

foto2

Op korte termijn zal in het bosgedeelte stevig gekapt worden, om meer licht tot op de bodem te laten doordringen zodat de kruidvegetatie terug weelderig kan floreren. Terwijl aan de rand van het park, een bosrand zal worden aangeplant met inheemse struiksoorten, die een biotoopsverbetering voor tal van diersoorten moet betekenen. Het grasland onder de hoogstamboomgaard zal in de nabije toekomst door schapen begraasd worden, die op die manier het beheer hiervan zullen overnemen. De historische haagbeukendreef tenslotte zal net zoals de hoogstamboomgaard aan een onderhoudssnoei onderworpen worden, zodat deze bomen nog lang de historiek van dit park kunnen weerspiegelen.

foto3

foto4

Momenteel ligt het beheerplan voor het Lemmenspark ter inzage voor publiek. Zo een beheerplan zet de krachtlijnen en doelstellingen van het beheer voor de komende twintig jaar uit en bevat daartoe concrete maatregelen. Hierbij worden alle functies van het parkbos in aanmerking genomen: de houtproductie en de recreatieve aspecten en het evenwicht dat men hierin moet zoeken om ook de natuurwaarden te optimaliseren.

Het beheerplan kan van 15 juli tot 15 augustus ingekeken worden op werkdagen tussen 9u en 17u bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), provinciale dienst Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6, bus 75, 3000 Leuven of op de kantoren van het Regionaal Landschap Dijleland, Interleuvenlaan 64, 3001 Heverlee. Opmerkingen en/of bezwaren kunnen gedurende deze periode gericht worden aan ANB op bovenvermeld adres.

Bookmark and Share