Posts getagd met ‘leuven in cijfers’

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: zich verplaatsen / mobiliteit

Dit is het 6de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het eerste artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Mobiliteit’. In het kort: men heeft allerlei statistieken opgesteld van 13 Vlaamse centrumsteden, waaronder Leuven. Zo kunnen we vergelijken hoe goed of hoe slecht Leuven het doet ten opzichte van andere steden. De andere steden zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

 • Aandeel van de verplaatsingen per vervoermiddel in de vrije tijd in Leuven:
  • 29,2% te voet, enkel Oostende en Antwerpen halen iets meer
  • 36,6% per fiets, 5de hoogste percentage van de 13 steden
  • 21,5% met het openbaar vervoer, 4de hoogste percentage van de 13 steden
  • 2,8% met een motor, 6de hoogste percentage
  • 33,6% als autobestuurder, 2de laagste percentage, enkel Oostende haalt minder met 31.3%
  • 12.1% als autopassagier, 2de laagste percentage
 • Aandeel van de verplaatsingen per vervoermiddel tussen woonplaats en werk/school in Leuven:
  • 9,9% te voet, 6de hoogste percentage van de 13 centrumsteden
  • 30,3% met de fiets, 3de hoogste percentage
  • 24,9% met het openbaar vervoer, 3de hoogste percentage
  • 4,0% met een motor, gedeelde 3de hoogst percentage
  • 37,9% als autobestuurder, het laagste percentage van alle steden
  • 2,8% als autopassagier, het laagste percentage
 • Parkeergelegenheid voor bewoners of het aandeel van de inwoners dat zijn auto makkelijk kan stallen in een straal van 200 meter rond de woning: 55,9% Leuvenaars beweren dat ze gemakkelijk kunnen parkeren. Enkel Antwerpen haalt een lager percentage.
 • Aandeel (percentage) voertuigen dat niet voldoet aan de milieutest van de autokeuringsdienst: 13,1% in 2007. Slechts 2 steden halen een hoger (slechter) percentage
 • Aandeel (percentage) bewoners dat tevreden is over de aanwezigheid van haltes van het openbaar vervoer in de buurt: 89,4%. Dit is het hoogste percentage van de 13 steden.
Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: Wonen

Dit is het 5de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het eerste artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Wonen’. In het kort: men heeft allerlei statistieken opgesteld van 13 Vlaamse centrumsteden, waaronder Leuven. Zo kunnen we vergelijken hoe goed of hoe slecht Leuven het doet ten opzichte van andere steden. De andere steden zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

 • Spreiding van de sociale huurwoningen of het aandeel sociale huurwoningen in de stad tegenover het aandeel sociale huurwoningen in de stadsrand: 3.48 (de hoogste verhouding en de minste spreiding van alle steden) wat betekent dat vrijwel alle sociale woningen in de stad liggen en niet in de stadsrand.
 • Aantal ingeschreven kandidaten voor een sociale huurwoning die in de stad wonen, m.a.w. de lengte van de wachtlijst: 2054 kandidaten op 30/6/2007 in Leuven of het 6de hoogste cijfer van de 13 steden. Het aantal is wel van 1647 naar 2054 kandidaten gestegen op 2 jaar tijd.
 • De mediaan van de wachttijd per voorkeurgemeente, van dossiers voor een sociale huurwoning toegewezen in de loop van het jaar, met andere woorden hoe lang je moet wachten op een sociale woning (op 30/6/2007): 1 jaar en 5 maanden wat lang lijkt maar het is de korste wachttijd van de 13 steden. Dit is opmerkelijk want 2 jaar geleden was de wachttijd nog 6 jaar en 2 maanden en veruit de langste wachttijd.
 • De mediaan van de wachttijd op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in de stad, dus hoe lang men al aan het wachten is op een huurwoning op het moment van het opstellen van deze indicator: 1 jaar en 10 maanden, een gedeelde 6de plaats op 13 steden
 • Aandeel van de bewoonde woningen dat voldoet aan enkele basiskwaliteitsnormen:
  • 93.6% van de woningen in Leuven hebben ‘klein comfort': slechts 2 steden halen een hoger percentage
  • 63.2% van de woningen in Leuven hebben ‘klein comfort’, zijn voldoende ruim en hebben een keuken: hoogste percentage
  • 38.5% van de woningen in Leuven hebben ‘klein comfort’, zijn voldoende ruim, hebben een keuken, hebben geen grote herstellingen nodig en hebben gedeeltelijk dubbele beglazing: 3 steden halen een hoger percentage
  • 25.4% van de woningen in Leuven voldoen aan al het vorige en hebben een tuin: 9de plaats
 • Betaalbaarheid van het wonen voor eigenaars of het aantal jaarinkomens nodig om een woning te kopen:
  • om een flat/appartement/studio te kopen in Leuven in 2005: 6.2 jaarinkomens, samen met Mechelen het laagste aantal jaren
  • om een kleine/middelgrote woning te kopen in Leuven in 2005: 9.5 jaarinkomens wat het hoogste getal is van alle steden
 • Algemeen migratiesaldo of het verschil tussen de totale inwijking en uitwijking per 1000 inwoners: 1.9 personen in 2005-2007 wat een gemiddeld cijfer is
 • Migratiesaldo van jonge gezinnen of hoeveel mensen uit de leeftijdscategorie 30-39 jaar en 0-9jaar bijkomen of wegtrekken per 1000 inwoners in 2004-2006: -39.3% in Leuven, veruit het hoogste negatieve percentage. Gent haalt het 2de slechtste percentage met -15.5%
 • Tevredenheid over de buurt (in %): Leuven heeft het hoogste percentage met 86.3% tevreden of zeer tevreden
 • Tevredenheid over de stad (in %): Leuven heeft het hoogste percentage met 90.1% tevreden of zeer tevreden
 • Betalingsmoeilijkheden bij huisvesting of het percentage van de inwoners dat het afgelopen jaar problemen had om de woonkosten te betalen: 4.9% in 2008 (2.9% bij de eigenaars en 7.7% bij de huurders) of het 5de laagste percentage van de 13 steden

Het meest opvallende is het negatief migratiesaldo van jonge gezinnen van bijna -40%.

Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: Veiligheidszorg

Dit is het 4de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het eerste artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Veiligheidszorg’.

 • Algemeen onveiligheidsgevoel of het percentage van de bevolking dat
  altijd of vaak algemene onveiligheidsgevoelens ervaart: 4.5% in Leuven
  in 2006, wat het laagste percentage is van alle steden in de lijst.
 • Mijdgedrag op bepaalde plekken in de stad of het percentage van de
  bevolking dat altijd of vaak bepaalde plekken in de stad mijdt: 7.2% in
  Leuven in 2006, het 2de laagste percentage na Brugge.
 • Slachtofferschapsgraad of het percentage van de inwoners dat
  minstens 1 keer het slachtoffer was van bepaalde vormen van misdrijven:
  17.8% in Leuven met 8 steden met een lager percentage (van de 13 steden). Leuven heeft dus een
  relatief hoog percentage.
 • Criminaliteitsgraad voor autodiefstal of het aantal geregistreerde
  autodiefstallen per 1000 inwoners: 0.49% in Leuven en 6 andere steden
  hebben een lager percentage (van de 13 steden).
 • Criminaliteitsgraad voor handtasroof per 1000 inwoners: 0.09% in
  Leuven in 2007. Enkel Brugge doet beter met 0.03%.
 • Criminaliteitsgraad voor woninginbraak of aantal woninginbraken per
  1000 inwoners: iets meer dan 5 per 1000 personen in Leuven, meer dan het
  gemiddelde van 4.5 en het 4de hoogste percentage.
 • Verkeersslachtoffers (dode of zwaargewonde) per 10000 inwoners: 4.8
  personen/10000 in Leuven in 2005-2007, het laagste aantal van alle
  steden.
 • Verkeersslachtoffers (dode of zwaargewonde) bij fietsers per 10000
  inwoners: 1.0 in 2006-2007 of het derde laagste percentage.
 • Aantal personen (%) dat spreekt over onaangepaste snelheid van het
  verkeer in de buurt: 44.2% in Leuven in 2006, het laagste percentage.
 • Aantal personen (%) dat rommel in de buurt als een probleem ziet:
  28.1% in Leuven in 2006, veruit het laagste percentage.

Conclusie: straatcriminaliteit is laag, het onveiligheidsgevoel is laag en men ervaart het verkeer als vrij veilig. Enkel het aantal woninginbraken is vrij hoog: slechts 4 van de 13 steden heeft een hoger percentage.

Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: ondernemen en werken

Dit is het 3de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het eerste artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Ondernemen en werken’.
Ondernemen en werken

 • Netto-aangroei ondernemingen (cijfers van 2006, niet van 2008): 110 ondernemingen of 1.9% in 2006. Leuven staat samen met Genk op de 2de plaats, na Gent met 2.2%
 • Overlevingsgraad van ondernemingen (aandeel (%) bedrijven dat na 5 jaar nog actief is): 84.4%, hoogste score
 • Economische specialisatie: 61,3% in Leuven wat vrij hoog is. De sectoren waarin gespecialiseerd wordt, verschillen van stad tot stad dus het is moeilijk om steden te vergelijken.
 • Economische groeikracht (+/-bruto toegevoegde waarde / omzet, cijfers van 2006): 31%, 2de beste plaats, na Mechelen
 • Economische groeikracht (+/-investeringen / bruto toegevoegde waarde, cijfers van 2006): 13%, 2de laatste plaats, voor Mechelen
 • Aandeel (%) werknemers in kennisintensieve en creatieve sectoren (in 2006): 69.5%, hoogste percentage, gemiddelde: 55%
 • Aandeel (%) zelfstandingen in kennisintensieve en creatieve sectoren (in 2006): 41.7%, hoogste percentage, gemiddelde: 30%
 • Economische concentratie (verhouding van het aantal werknemers en zelfstandigen ten opzichte van het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd, in 2006): 55.4% voor werknemers (2de hoogste score na Antwerpen), 4.4% voor zelfstandigen (gemiddelde score)
 • Netto-jobcreatie of groei van de totale werkgelegenheid in de stad op jaarbasis, in 2006: 5.7%, 2de hoogste score na Genk
 • Vervullingsgraad vacatures of de verhouding tussen de ingevulde werkaanbiedingen en het aantal afgehandelde (ingevulde en geannuleerde) werkaanbiedingen bij de VDAB (in 2007): 87.6%, 2de hoogste percentage na Turnhout
 • Individuele beroepsopleiding of het aantal personen dat een beroepsopleiding gevolgd heeft binnen een bedrijf waarna het bedrijf deze persoon in dienst neemt: 247 personen, laag ten opzichte van de koploper Gent met 1224 personen.
 • Het verschil tussen de groei van het aandeel niet-Belgen die werkt en de groei van het aantal niet-Belgen in de beroepsactieve leeftijd: 17,7% in Leuven, groei niet-Belgen in beroepsactieve leeftijd: 0,9%, groei niet-Belgen die werken: 18,6%. Leuven haalt samen met Roeselaere de hoogste score.
 • Aandeel deeltijdse arbeidsplaatsen in % (in 2007): Leuven haalt 38.5% of de 3de hoogste percentage, het gemiddelde is 34%
 • Aantal werknemers in loopbaanonderbreking en tijdskrediet: in Leuven kozen in 2007 nog maar 211 mensen voor een loopbaanonderbreking terwijl in 2003 dit nog 239 personen waren. Het aantal personen met tijdskrediet is in dezelfde periode gestegen van 1031 tot 1545.
 • Ruimteproductiviteit of de groei van de verhouding van het aantal werknemers ten opzichte van de oppervlakte van de stad in de tijd: samen met Brugge op de 2de plaats na Mechelen.
 • Ruimtevoorraad of de verhouding tussen het aantal beschikbare vierkante meters bedrijventerrein ten opzichte van het totaal aantal vierkante meter bedrijventerrein: 8.2%, samen met Brugge op de derde plaats na Genk en Oostende (40,6%!)
 • Werkgelegenheidsgraad of de verhouding van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de stad en het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd in de stad (in 2005): 111.5%, m.a.w. Leuven trekt mensen aan uit de omliggende gemeentes, 2de hoogste plaats na Turnhout.
 • Langdurige werkloosheid of het aandeel langdurige (meer dan 1 jaar) niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van het totale aantal niet-werkende werkzeoekenden: 38.8%, het laagste percentage
 • Het aandeel allochtone werklozen onder alle werkzoekenden: 28.6%, een gemiddeld percentage.
 • Het aandeel laaggeschoolden onder de niet-werkende werkzoekenden: 37.4%, het laagste percentage

Deze statistieken interpreteren is niet gemakkelijk. De meeste cijfers zijn enkel gebaseerd op ondernemingen waarbij men verplicht is om een jaarrekening neer te leggen (bv een NV of een BVBA). De meeste cijfers dateren van in 2006 of 2007. De cijfers van dit jaar zijn mogelijk volledig anders.

Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: leren en onderwijs

Dit is het 2de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het vorige artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Leren en onderwijs’.
Leren en onderwijs

 • Spijbelgedrag in het voltijds secundair onderwijs: 0.3%, ongeveer het laagste percentage
 • Spijbelgedrag in het deeltijds secundair onderwijs: 40.8%, middelmatig percentage t.o.v. de andere steden
 • Schoolse vertraging (schoolse achterstand in het 5de leerjaar) in het lager onderwijs: 14.1%, 2de laagste percentage
 • Schoolse vertraging in het algemeen secundair onderwijs: 10.9%, middelmatig percentage
 • Schoolse vertraging in het technisch secundair onderwijs: 42.7%, bij de hogere percentages
 • Schoolse vertraging in het beroepssecundair onderwijs: 63.4%, middelmatig percentage
 • Participatie van niet-Belgen in het beroepsonderwijs: 4.8%, laag percentage t.o.v. andere steden
 • Levenslang leren (hoeveel niet-studerende mensen nog leeractiviteiten ondernemen): 58.6%, hoogste percentage
 • Aantrekkingskracht van het secundair onderwijs (komt veel schoolgaande jeugd vanuit de buurgemeentes naar de stad voor het secundair onderwijs?): 239%, 2de hoogste percentage (per 100 ‘stadskinderen’ zijn er nog 139 extra leerlingen uit buurgemeentes)
 • Participatie van laaggeschoolde werklozen in beroepsopleidingen: 45.9%, 6de hoogste plaats

Wat kan je hier uit afleiden? Vrij veel leuvenaars studeren nog iets bij na hun studies (bijvoorbeeld een taal aan het CLT) en veel gezinnen uit omliggende gemeentes sturen hun kinderen naar een secundaire school in Leuven. Verder haalt Leuven eerder gemiddelde scores.

Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: cultuur en vrije tijd

Op de website thuisindestad.be kan je allerlei statistische gegevens vinden over de leefbaarheid en duurzaamheid van de 13 Vlaamse centrumsteden, waaronder Leuven. De overige steden zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De statistieken bevatten een schat aan informatie, maar waarschijnlijk doen slechts weinig mensen de moeite om alle indicatoren door te nemen: de PDF met alle gegevens is meer dan 300 pagina’s lang. Daarom publiceren we in een reeks artikels een zeer beknopt overzicht van de cijfers over Leuven. Zoals met alle statistieken moet je rekening houden met een foutenmarge. Ook zijn sommige statistieken opgesteld aan de hand van bevragingen en niet aan de hand van metingen.

De statistische gegevens zijn opgedeeld in 11 rubrieken. Wat volgt is het cijfermateriaal van de eerste rubriek: cultuur en vrije tijd. Later volgen nog posts met de cijfers van de overige 10 rubrieken. Bij de meeste indicatoren is het getal op zich niet zo interessant, maar is vooral de plaats van Leuven t.o.v. de 12 andere Vlaamse centrumsteden interessant. Bijvoorbeeld: hoeveel steden hebben een lagere werkloosheidsgraad of hoeveel steden hebben meer sportevenementen dan Leuven. Meer informatie over de indicatoren in deze lijst kan je ook online vinden op overzichtspagina van thuisindestad.be.

Cultuur en vrije tijd

 • Amateurgezelschappen per 10.000 inwoners: 11.0 in 2007, hoogste score.
 • Podiumvoorstellingen per 10.000 inwoners: hoge scores, bij de top.
 • Aantal tentoonstellingen per 10.000 inwoners: niet bij de koplopers maar wel in de betere helft.
 • Ticketverkopen bioscopen: +/- 4de plaats
 • Aantal bioscoopbezoeken/persoon: 8ste plaats
 • Aantal bezoeken van sportevenementen: 12de (vrijwel laatste) plaats
 • Aantal bezoeken/persoon van podiumvoorstellingen: 1ste plaats
 • Aantal bibliotheekbezoeken/persoon: 3de plaats
 • Aantal bezoeken van musea of tentoonstellingen of historische plaatsen: 2de plaats
 • Aantal overnachtingen door toeristen / inwoner: middelmatig, maar ver onder de 2 koplopers Oostende en Brugge
 • Fierheid over de eigen stad: 4de plaats, +/- 4 op 5 mensen
 • Participatie in het verenigingsleven: 1ste plaats
 • Participatie in sport: 3de plaats
 • Tevredenheid over speelvoorzieningen e.d.: 3de plaats
 • Tevredenheid over activiteiten voor ouderen in de buurt: 12de of voorlaatste plaats
 • Tevredenheid over contact in de buurt: 6de plaats
 • Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie: 3de plaats
 • Tevredenheid over het culturele aanbod: 8ste plaats
 • Tevredenheid over uitgaansgelegenheden, restaurants en cafés: 2de plaats
 • Tevredenheid over het aanbod van winkelvoorzieningen: middenmoot, 89.6% (zeer) tevreden

Wat kunnen we hier uit afleiden? Geen idee. Blijkbaar heeft de gemiddelde Leuvenaar redelijk veel mogelijkheden op het vlak van cultuur en vrije tijd. De tevredenheid over activiteiten voor ouderen is blijkbaar laag en men gaat vrij weinig naar sportevenementen. Leuvenaars gaan naar vrij veel culturele activiteiten maar de tevredenheid over het culturele aanbod ligt vrij laag ten opzichte van de andere steden. Laat me gerust weten als je deze getallen anders interpreteert.

Bookmark and Share