Posts getagd met ‘Leuven rechtdoor’

Rechter vonnist pro Leuven 07-Rechtdoor

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft een vonnis geveld over de vliegroutes Leuven 07-rechtdoor en de voorstanders van deze route hebben over de ganse lijn gelijk gekregen.

Na de invoering van de Leuven 07-Rechtdoor in maart 2014, hadden de gemeenten Aarschot, Haacht, Holsbeek en Rotselaar een klacht (milieustakingsvordering) neergelegd tegen deze route. De rechter had in zijn eerste verstekvonnis van mei 2015 de klagers gelijk gegeven op basis van eenzijdige en foute informatie aangereikt uitsluitend door de klagers.

Tegen dit verstekvonnis zijn dan de Belgische Staat, de gemeentes Herent, Bertem, Oud-Heverlee en Huldenberg, samen met en gesteund door inwoners uit Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, Herent, Bertem, Leefdaal, Korbeek-Dijle, Oud-Heverlee, Neerijse, St-Joris-Weert, Wilsele en Leuven in verzet gegaan. Tijdens de rechtzaak ten gronde werden nu alle partijen door diezelfde rechter gehoord in een tegensprekelijk debat. Op basis van juridische en technische stukken werden alle onwaarheden gehanteerd door de tegenstanders één voor één doorprikt:

  • De route Leuven 07-rechtdoor is technisch wel veilig;
  • De route Leuven 07-rechtdoor beperkt de capaciteit van de luchthaven niet;
  • De route Leuven 07-rechtdoor werd politiek goed overdacht uitgevoerd: de correcte afwegingen werden gemaakt;
  • De route Leuven 07-rechtdoor werd juridisch correct ingevoerd als onderdeel van de luchthavenakkoorden van 2008 en 2010.

De rechter had dan ook geen andere keuze dan zijn eerste vonnis te herzien en de klacht van de tegenstanders van de Leuven 07-rechtdoor te verwerpen. De rechter deed dat in een vonnis van meer dan 100 pagina’s waarin hij uitvoerig alle argumenten van de tegenstanders één voor één weerlegt.

De rechter oordeelt dat de route Leuven 07-Rechtdoor vermijdt dat het dichtbevolkte Leuven en de dichtbewoonde dorpskernen van Herent, Veltem-Beisem, Winksele, Meerbeek en Bertem op zeer lage hoogte worden overvlogen, door verder rechtdoor te vliegen en pas achter Leuven op  grote hoogte af te draaien. Op deze manier is de route een voorbeeld van goed bestuur. Immers, de Leuven 07-Rechtdoor herstelt het luchtverkeer in de 07-corridor zoals vóór het jaar 2000.

Alliantie Regio Leuven gaat ervan uit dat de Regering Michel de instructie tot terugdraaien van de Leuven 07-rechtdoor van ex minister Galant onverwijld intrekt en tegelijkertijd een nieuwe instructie geeft om de heringevoerde oude Leuven West routes te schrappen.

Deze uitspraak is tevens een opsteker voor de luchthaven. Een groot stuk onzekerheid rond de vliegroutes is nu weggenomen en de meest logische en bestendige oplossing voor het luchtverkeer in de Leuvense regio heeft nu ook door de rechter zijn fiat gekregen.

Bookmark and Share

Leuven Rechtdoor tevreden met beslissing minister Galant

Minister Galant heeft vandaag de luchtverkeersleider Belgocontrol de instructie gegeven om de vliegroute Leuven Rechtdoor te schrappen tegen eind maart 2016. Uiteraard is de bewonersactiegroep Leuven Rechtdoor, die zich verzet tegen de gelijknamige vliegroute, heel tevreden met deze beslissing van de minister en de federale regering. “We zijn blij dat de federale regering nu samen met ons en de gemeenten onder de route inziet dat deze onrechtvaardig was en een slechte beslissing; ze concentreerde stijgende en dalende vliegtuigen in één regio ten noorden en oosten van Leuven en zorgde ook voor onnodige omleiding van duizenden vliegtuigen per jaar”, zegt Mark Lambrecht, de woordvoerder van de actiegroep.

De actiegroep herhaalt dat ze niet tegen de luchthaven is en benadrukt het belang ervan voor de economie en tewerkstelling in ons land. Zelfs na het terugdraaien van de vliegroute Leuven Rechtdoor, behoudt onze regio nog meer dan 80% van alle landende vliegverkeer op Zaventem, maar men kan niet verwachten dat één regio rond Leuven alle hinder op zich neemt. Overal rond Brussels Airport wonen veel mensen, en alleen een billijke spreiding van de lawaaihinder is de basis voor het samenleven tussen de luchthaven en de omwonenden.

Bookmark and Share

Pleidooi voor een eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai

Eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai is de basis voor het samenleven tussen bewoners en het voortbestaan van de belangrijke luchthaven Brussels Airport

Recent eisten 12 bewonersactiegroepen, die strijden tegen vliegtuiglawaai, tijdens een persconferentie een maximum aantal vliegbewegingen van en naar de luchthaven Brussels Airport, een verbod op nachtvluchten en een onderzoek naar een mogelijke verhuis van de luchthaven. “Onze actiegroep sluit zich niet aan bij dit platform daar we niet achter alle eisen staan”, zegt Mark Lambrecht, woordvoerder van de actiegroep Leuven Rechtdoor. “De verhuis van de luchthaven is onrealistisch en zal in ons dichtbevolkt land altijd andere onwetende inwoners hinderen en dat kan niet. Een luchthaven brengt een aantal voordelen met zich mee en is belangrijk voor onze economie en tewerkstelling en je kan niet in de buurt van de luchthaven wonen zonder enige hinder te verdragen. Onze regio ten noorden van Leuven verwerkt meer dan 80% van alle landend vliegverkeer op de luchthaven. Sinds vorig jaar werden we plots geconfronteerd met bijkomend lawaai van opstijgende vliegtuigen door het verleggen van een vliegroute naar onze regio. Nu hebben we geen enkele dag rust meer en is het evenwicht verstoord. Maar ook al zijn we verontwaardigd, we vergeten ons uitgangspunt niet. We willen eerlijke spreiding van lawaai en stilte voor alle regio’s rond de luchthaven in Zaventem, niet de luchthaven weg.”

Het betekent evenmin dat de luchthaven ongebreideld kan blijven groeien. Bestaande limieten op nachtvluchten moeten gerespecteerd worden. Landingsprocedures boven onze regio kunnen en moeten nog veel verbeterd worden om de geluidshinder voor de bewoners te beperken.  Maar een eerlijke spreiding van de lawaaihinder rond Brussels Airport is wel de basis voor het samenleven van luchthaven en omwonenden. Het kan niet dat één regio, die sinds het ontstaan van de luchthaven altijd vliegtuigen heeft gekend, plots geen enkel vliegtuig meer wil en de geluidshinder dan maar verlegt naar een andere regio. Uiteraard krijg je dan enorm protest.”

Bookmark and Share

Bewonersactiegroep verheugd over schrappen vliegroute Leuven Rechtdoor

De Brusselse kortgedingrechter volgde de vordering van onder meer de gemeente Rotselaar en besliste recent dat de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor‘ vanop Brussels Airport moet worden opgeheven. De situatie van voor 6 maart 2014 moet binnen de drie maanden hersteld worden.

De gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot hadden de rechtszaak aangespannen. Ook de vzw Leuven Rechtdoor die de belangen verdedigt van de getroffen bewoners in de regio had zich bij de rechtszaak aangesloten.

“We zijn zeer verheugd over de gerechtelijke uitspraak en danken ook de gemeenten die in deze zaak voor hun burgers zijn opgekomen”, zegt Mark Lambrecht, woordvoerder van de vzw Leuven Rechtdoor. “We hebben altijd benadrukt dat deze nieuwe route op onaanvaardbare wijze en zonder enige objectieve parameters tot stand is gekomen.  Door achterkamertjespolitiek en zonder enig respect voor juiste informatie of consultatie werd deze nieuwe route er plots doorgeduwd. Bovendien leidde de nieuwe vliegroute tot een nog grotere concentratie van het vliegtuiglawaai boven een regio die al een belangrijk deel van de hinder op zich neemt. Geheel in tegenstelling met de ‘eerlijke spreiding’ die de politici zelf steeds in de mond nemen.” zo vervolgt Mark Lambrecht.

“We weten best dat hiermee het dossier niet mee van de baan is. De meerderheidspartijen kunnen opnieuw vliegroutes wijzigen. We roepen federaal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (belast met Belgocontrol) daarom op werk te maken van een eerlijk spreidingsplan met respect voor alle bewoners rond de luchthaven. We blijven bereid om zoals in het verleden een deel van de hinder op ons te nemen met respect voor vliegveiligheid, het milieu en zonder de gezondheid en levenskwaliteit van onze bewoners te beschadigen. Maar we kunnen nooit akkoord gaan met een miskleun als ‘Leuven Rechtdoor’. Het idee dat deze route voor iedereen in het Leuvense beter was, is hiermee definitief naar de prullenbak verwezen.  De vliegroute deed niets anders dan de geluidsoverlast verschuiven van één regio naar een andere, omdat enkele gemeenten en bewoners ten westen van Leuven geen enkel vliegtuig meer wilden aanvaarden. Alleen een evenwichtig plan dat zorgt voor een eerlijke spreiding van de lawaaihinder over alle regio’s rond de luchthaven heeft kans op slagen en zal ertoe leiden dat Brussels Airport, en de bijhorende economische activiteit, een toekomst op de lange termijn heeft”, zo besluit Mark Lambrecht.

Bookmark and Share

Fietsactie tegen Leuven Rechtdoor

Met zijn allen zaten we de voorbije wintermaanden vaak binnen en met de vele westenwinden leek het soms alsof de vliegroute Leuven Rechtdoor verdwenen was. Helaas, zoals je afgelopen dagen al kon merken en in de komende zomer zeker zal vaststellen is die vliegroute er nog steeds van zodra de noorden- of oostenwind opsteekt. Toch hebben we geen winterslaap gehouden: we zijn politici blijven contacteren om deze onrechtmatige vliegroute aan te klagen. Niet alleen op lokaal vlak, maar ook met volksvertegenwoordigers op Vlaams en federaal niveau van verschillende partijen, inclusief Minister van mobiliteit Galant zelf. Dat zullen we ook in de komende maanden blijven doen, maar we kunnen daar geen onmiddellijke toezegging van verwachten. Alle regeringspartijen hebben duidelijk de opdracht gekregen hierover geen standpunt in te nemen tot minister Galant met een volledig plan komt voor alle vliegroutes van en naar de luchthaven. Alles staat daarbij opnieuw ter discussie, ook de route Leuven Rechtdoor. Alleen … wanneer Galant met dit nieuwe plan voor de dag komt kan niemand zeggen.

Gezien er op politiek vlak geen beweging te verwachten is op korte termijn en omdat we druk willen blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, hebben we ons als vzw Leuven Rechtdoor aangesloten bij de rechtszaak die de gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot enkele weken geleden hebben ingediend tegen de Belgische staat. We wensen hier uitdrukkelijk de gemeenten en lokale politici, die het opnemen voor hun bewoners, te bedanken voor de steun en goede samenwerking.

We horen je al zuchten: hoe lang gaat die rechtszaak duren? Als we de rechtszaak van Brusselse gemeenten en actiegroepen als voorbeeld nemen tegen de nieuwe vliegroutes boven Brussel die net als Leuven Rechtdoor vorig jaar werden ingevoerd, dan was dit een kwestie van maanden. We hebben er dus goede hoop op dat de Brusselse rechtbank van eerste aanlag ook voor Leuven Rechtdoor in de komende maanden met een veroordeling komt. Intussen zijn de nieuwe routes boven Brussel effectief geschrapt en rekenen we op hetzelfde resultaat voor Leuven Rechtdoor.
Maar … zelfs al wordt Leuven Rechtdoor door een gerechtelijke beslissing verboden, dan nog zal een politieke beslissing doorslaggevend zijn. Het plan waarmee minister Galant uiteindelijk voor de dag komt kan Leuven Rechtdoor opnieuw invoeren. Het is dus hoe dan ook essentieel dat we de druk op de federale beslissingsmakers hoog houden en daarvoor nemen we volgende initiatief:

Fietsactie tegen Leuven Rechtdoor
Als protest tegen Leuven Rechtdoor houden we op zondag 10 mei een fietstocht onder de nieuwe vliegroute. Je kan het parcours en een affiche om op te hangen vinden op de website en de facebook pagina van Leuven Rechtdoor. De fietstocht start om 10.00u bij café Den Axe in Herent en we fietsen door Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel en Rotselaar over een afstand van ca. 25 km. Als je ons 5 euro per deelnemer bezorgt bij de start van de fietstocht, dan is dit goed voor een drankje, een pistolet en de verzekering. We rekenen op jullie aanwezigheid om hiervan een protestactie met ruime weerklank in media en bij politici te maken.

Bookmark and Share

Leuvens stadsbestuur klaagt de huidige regeling van de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ aan

De luchthaven van Zaventem is voor Leuven een belangrijke economische factor en in termen van tewerkstelling een grote meerwaarde. De bewoners van de stad Leuven nemen al jaren een deel van de lasten, grotendeels afkomstig van de landende vliegtuigen, op zich. De invoering van de nieuwe route ‘Leuven Rechtdoor’ betekent echter voor de inwoners van Wijgmaal en Wilsele aanzienlijke bijkomende lawaaihinder. De huidige implementatie van de stijgroute Leuven Rechtdoor is onevenwichtig en vraagt om dringende actie. Het Leuvens stadsbestuur wenst dan ook de huidige regeling van de vliegroutes aan te klagen en zal hiertoe een motie laten stemmen op de Gemeenteraad (zie verder).

“We roepen op tot een evaluatie van de procedures en afspraken, die in het kader van het Luchthavenakkoord 2010, werden gemaakt rond de nieuwe opstijgroute Leuven Rechtdoor. Het is niet aanvaardbaar dat de inwoners van Wijgmaal en Wilsele, in tegenstelling tot wat werd vooropgesteld nog bovenmatige extra geluidshinder dienen te ondergaan.”, stelt schepen van ruimtelijke ordening, Carl Devlies.

“De huidige concentratie van het vliegverkeer op ‘Leuven Rechtdoor’ voor wat betreft Leuven betekent een onrechtvaardige concentratie van lawaaihinder waar de bewoners van Wijgmaal en Wilsele onbillijk veel last van ondervinden. Uiteraard is de luchthaven van Zaventem van groot economisch belang, maar we vragen dat bij de evaluatie van vliegroutes ook de leefbaarheid voor de omwonenden en de impact op het milieu in rekening genomen wordt”, vult schepen van leefmilieu, Mohamed Ridouani, aan. Lees verder.

Bookmark and Share

Vreemde vliegtuigbewegingen boven Leuven-Noord

Het is in Wijgmaal wel even schrikken de laatste maanden. Een stroom van lawaaierige toestellen lijkt de ‘verkeerde kant’ uit te gaan. Vliegtuigen zijn allerminst ongewoon in Wijgmaal. De gemeente ligt immers vlakbij een van de landingsroutes naar Zaventem. Dat is al tientallen jaren zo en men heeft er mee leren leven, al is de frequentie van het overvliegen de afgelopen decennia wel flink toegenomen.

Maar sinds maart 2014 kan je er ook regelmatig opstijgend vliegverkeer spotten dat vanuit Zaventem komt. Toen werd een geheel nieuwe vliegroute in gebruik genomen, de zogenaamde ‘Leuven rechtdoor’. Bij noord-, noordoost, oost- of zuidoostwind stijgen vliegtuigen tegen de wind op, voornamelijk vanop baan 07R (zie figuur). Vroeger namen ze dan kort na het opstijgen de bocht in de buurt van Veltem en zo richting zuiden of oosten. Die bocht werd verschoven naar Wezemaal. Dit betekent dat de vliegtuigen langer rechtdoor opstijgen en later hun bocht nemen richting Tienen (voor bestemmingen als Rome, Geneve, Istanbul, Mumbai, Berlijn, Moskou,…) of richting Bierbeek (voor bestemmingen als Barcelona, Lissabon, Casablanca, Canarische eilanden,…).

wijgmaal

Dat betekent voor de inwoners van Wijgmaal, maar ook voor Wakkerzeel, Rotselaar, Wezemaal, Holsbeek, Lubbeek dat ze nu ook geconfronteerd worden met opstijgende vliegtuigen die meer lawaai maken. Bovendien had men in deze regio bij Oostenwind (wanneer het vaak ook droog en zonnig weer is) een rustpauze met volledig stille dagen omdat dan andere landingsroutes gebruikt worden. Sinds maart 2014 is de regio alle dagen aan de beurt, ofwel met dalende ofwel met stijgende vliegtuigen. Onder de vorige stijgroute boven Bertem en Oud-Heverlee zijn de stijgende vliegtuigen inmiddels verdwenen.

Lees verder.

Bookmark and Share