Posts getagd met ‘Leuvense Historische Weetjes’

Leuvense persclub reikt 11de Hugo De Keyserprijs uit

De Hugo De Keyserprijs is een prijs die in 2003 door de Leuvense Persclub in het leven geroepen werd naar aanleiding van het overlijden van een Leuvense collega. De prijs is bedoeld voor mensen, groepen of initiatieven die het leven in Leuven aangenamer maken in de brede zin van het woord. Alle journalisten die regelmatig over Leuvense kwesties schrijven kunnen kandidaten voordragen en iedereen kan meestemmen om de laureaat aan te duiden. Er werden dit keer 6 projecten voorgedragen: SOS Blok van LOKO, het boek ‘Ik kom van ver’ van de Leuvense Integratiedienst, de facebookpagina’s Weleer en Leuvense Historische Weetjes, de Groendienst en Reinigingsdienst, Piknik Musik van de vzw café Congé en de Balk van Beel van Ertzberg. Naast de Hugo De Keyserprijs werd besloten deze keer ook een Jongeren Award uit te reiken. Een recordaantal van 23 journalisten bracht een stem uit.

Beslist werd de Hugo De Keyserprijs 2014 toe te kennen aan Weleer van Frederic Hecq en Leuvense Historische Weetjes van Pascal Lacroix, twee Facebookpagina’s die enorm tot de verbeelding van de Leuvenaar spreken en met respectievelijk 11.920 en 11.349 volgers ook zeer populair zijn. Beide initiatieven weten duidelijk verschillende geledingen van de Leuvense samenleving aan te spreken. Bij de oudere generatie ‘echte’ Leuvenaars spelen ze in op een nostalgisch gevoel, de jongste generaties geven ze een populair platform mee dat erfgoed en lokale geschiedenis zelden saai en altijd belangrijk zijn. De berichten en foto’s die op Weleer en Leuvense Historische Weetjes verschijnen, geven niet zelden aanleiding tot pittige discussies, warme pleidooien, het ophalen van een boel persoonlijke herinneringen en opstoten van ongebreidelde stedelijke trots.

De Jongeren Award gaat uit naar het project Piknik Musik van de vzw Café Congé, een initiatief dat tot dusver misschien nog niet de hele (ook de ‘oudere’) Leuvense bevolking heeft kunnen aanspreken, maar specifiek de groep twintigers en dertigers het leven in Leuven tijdens de zomer aangenamer maakt. Het concept is even simpel als subliem: een grootste picknick op een zondagmiddag in een van de Leuvense parken met op de achtergrond een streep zomerse muziek. De bezoeker kan zelf een picknick meebrengen of zich te goed doen aan het aanbod van enkele Leuvense delicatessenzaken. De dj’s zorgen met hun platenkeuze voor de juiste sfeer. Het initiatief bestaat al vijf jaar en organiseerde reeds 10 edities. Ze brengen mensen niet alleen met elkaar in contact maar ook met de stad en al haar verdoken plekjes groen. En dus moeten ‘hippe’ jongeren niet langer naar Brussel, Gent of Antwerpen om zich thuis te voelen.

De Leuvense Persclub geeft naast deze twee laureaten ook speciale vermeldingen aan twee genomineerden die in de eindstand een groot aantal stemmen haalden. Er is vooreerst de Groendienst en de Reinigingsdienst van de stad Leuven die geprezen wordt omwille van hun niet aflatende inspanningen om de stad ondanks alle vandalisme – zeker in de binnenstad – steeds opnieuw proper en groener te maken. Hun kandidatuur werd niet toevallig voorgedragen door een journalist uit de Tiensestraat die dagdagelijks de lokale ‘Sisyphussen’ bezig ziet. Ook het prachtige boek “Ik kom van ver” van de Leuvense Integratiedienst waarin 43 in Leuven woonachtige migrantenvrouwen hun verhaal vertellen verdient volgens de persclub een speciale vermelding. Het is een van de projecten waarmee de Integratiedienst discriminatie en negatieve beeldvorming rond migratie wil tegengaan. Het boek doet nadenken over de diensten die deze getalenteerde vrouwen aan de Leuvense gemeenschap kunnen en willen bieden, iets waar een aantal onder hen bijvoorbeeld wegens niet-erkenning van hun diploma’s in ons land echter niet de kans toe krijgen.

Bookmark and Share

Waar blijft de Leuvense stadsarcheoloog?

Beheerders van de succesvolle Facebookpagina’s Weleer en Leuvense Historische weetjes vragen in een open brief om een stadsarcheologische dienst, die wij met plezier publiceren op onze Leuvense stadsblog:

De Leuvenaar is trots op zijn stad en op haar lange geschiedenis. Dat blijkt uit het succes van onze twee Facebook pagina’s Leuvense Historische weetjes en Weleer. Sinds kort tellen we allebei meer dan 10.000 leden en daarvoor willen we onze trouwe volgers hartelijk bedanken. Dagelijks brengen we met veel plezier en enthousiasme de geschiedenis van onze stad bij de mensen thuis, op school of het werk, rechtstreeks in hun persoonlijke newsfeed.

Op die manier genieten heel veel Leuvenaars van historische weetjes en oude foto’s van weleer, die ze graag aanvullen met hun eigen avonturen en belevenissen. En die verhalen zijn er, want Leuven is en blijft een stad in beweging. De laatste jaren zijn we allemaal getuigen van heel wat stadsvernieuwing, waardoor het karakter van Leuven grondig wordt hertekend. De nieuwe stationsomgeving en de Vaartkom zijn goede voorbeelden.

Dat is onvermijdelijk. Stilstand is achteruitgang. Vandaag hebben we de vrijheid om het verleden van de toekomst te creëren. Maar dat verleden moet optimaal vastgelegd worden voor volgende generaties.

Daarom pleiten we in deze open brief voor de oprichting van een permanente stadsarcheologische dienst. Hiermee zou Leuven in de voetsporen stappen van andere Vlaamse centrumsteden zoals Gent, Antwerpen, en Mechelen. De lokale expertise, die zo’n stedelijke dienst doorheen de jaren opbouwt, is cruciaal voor de ontsluiting van de historische rijkdom in de Leuvense ondergrond.

Uiteraard werkt de toekomstige stadsarcheoloog samen met de huidige actoren, zoals de Erfgoedcel, het Stadsarchief, de dienst Ruimtelijke Ordening en het Leuvense middenveld. En last but not least is onze stad gezegend met een eigen universitaire onderzoeksgroep Archeologie. De kennis en de kunde van deze onderzoekers en studenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het historische bewustzijn van de Leuvenaars.

Een stadarcheoloog zou dit plaatje kunnen vervolledigen. We missen een aanspreekpunt om onze eigen bevindingen als liefhebbers te toetsen aan een officiële instantie. We missen een bliksemafleider, die heikele dossiers kan ontmijnen door wetenschappelijke feitenkennis. We missen een spreekbuis, die de Leuvense bevolking op de hoogte houdt van de historische actualiteit, zoals de stedelijke subsidies voor kleinschalige restauratieprojecten. We hopen van harte dat in de nabije toekomst ons bescheiden voorstel in overweging wordt genomen.

Leuvenaars en andere geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om deze open brief mee te onderteken op de campagnewebsite www.stadsarcheoloog.be
Op deze website zullen de artikels uit de pers verschijnen, evenals de recentste ontwikkelingen.

Frederic Hecq
www.facebook.com/weleer.be

Pascal Lacroix
www.facebook.com/Leuvensehistorischeweetjes

Bookmark and Share

Leuvense Historische Weetjes viert eerste verjaardag met 7385 Facebook fans

Op 18 november 2011 verwelkomde Leuvense Historische weetjes haar eerste liefhebber. Nu een jaar later telt de Facebook pagina maar liefst 7385 liefhebbers.

Leuvense Historische Weetjes deelt elke dag een interessant historisch weetje over Leuven. Zo wordt de lokale geschiedenis ontsloten voor een groot publiek op een hedendaagse manier. Niet alleen de jonge Facebook generatie maakt op die manier kennis met het eeuwenoude verhaal van de Vlaams-Brabantse provinciehoofdstad, ook de fiere Leuvenaar op leeftijd kan aan de hand van foto’s uit de oude doos herinneringen ophalen uit vervlogen tijden. Leuvense Historische Weetjes weet ook de brug te slaan tussen de geboren en getogen Leuvenaar en de ingeweken en ‘blijven hangende’ student.

Leuvense Historische Weetjes telt momenteel al 7385 liefhebbers. Elke week worden tussen de 15.000 en de 20.000 Facebook leden bereikt. De meerderheid van deze mensen zijn inwoners van Leuven, haar deelgemeenten en haar randgemeenten. De pagina bewijst elke dag dat Leuvenaars veel interesse en liefde tonen voor hun eigen stad. Leuvense Historische Weetjes is vereniging- en politiekonafhankelijk, maar werkt samen met talloze organisaties uit het erfgoedveld.

Toch vind ik het belangrijk dat niet alleen de honger naar nostalgie gevoed wordt“, zegt Pascal Lacroix, oprichter en beheerder van Leuvense Historische Weetjes. “Tuurlijk, zwart-wit foto’s van Leuven zijn schitterend, maar Leuven is vooral een stad die niet stilstaat, nu niet en honderd jaar geleden niet. Daarom zet ik ook graag actuele gebeurtenissen in kijker, net zoals activiteiten van andere organisaties over Leuvense geschiedenis. En omdat de fans van Leuvense Historische Weetjes steeds meer willen weten reserveer ik met plezier een plaatsje voor recente publicaties over Leuven. Dat is een combinatie, die blijkbaar aanslaat bij de mensen, en waarmee we nog vele jaren hopen door te gaan.

Bookmark and Share