Posts getagd met ‘leuvense persclub’

Lijsttrekkersdebat Leuvense gemeenteraadsverkiezingen

De Leuvense Persclub wil de Leuvense kiezers goed informeren in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober. Om dit te realiseren organiseert de Persclub op vrijdag 12 oktober om 20.00u een lijsttrekkersdebat over de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen. Het debat wordt op zaterdag 13 oktober tussen 13.30u en 16.00u heruitgezonden via Radio Scorpio 106 FM.

Sprekers:
Louis Tobback (sp.a)
Carl Devlies (CD&V)
Rik Daems (Open VLD)
Danny Pieters (N-VA)
Fatiha Dahmani (Groen)
Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang)

Moderator: Walter Pauli (Knack)

Praktisch:
Vrijdag 12 oktober om 20.00u
Auditorium Minnepoort, Dirk Boutslaan

De Leuvense Persclub lanceerde eveneens de website www.leuvensepersclub.com waarop heel wat Leuvens verkiezingsnieuws wordt gebundeld. De Persclub publiceert op deze site tot in de week voor de verkiezingen wekelijks een Nieuwsbrief over een bepaald beleidsdomein. Op de site vind je daarnaast per partij alle informatie met betrekking tot programma’s, kandidatenlijsten, persmededelingen en dergelijke. De website volgt de verkiezingsactualiteit op de voet en biedt ook verkiezingsmemoranda van organisaties, adviesraden, drukkingsgroepen en dergelijke,… Er is ook ruimte voor resultaten van enquêtes over wat de Leuvenaar denkt over het beleid en voor columns door specialisten.

Bookmark and Share

Leuvense Persclub reikt zevende Hugo De Keyserprijs uit aan M

De Leuvense Persclub, die de journalisten uit de Leuvense regio verenigt, reikt haar zevende Hugo De Keyserprijs uit aan M van Museum Leuven. Meer specifiek wil de Persclub in de schijnwerpers plaatsen: conservator Veronique Vandekerchove van M en haar hele team, professor Jan Van der Stock van de K.U.Leuven als bezieler van de openingstentoonstelling ‘De Passie van de Meester’ met werk van Rogier van der Weyden en Lien De Keukelaere van Artes.Leuven, het samenwerkingsverband van de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en de K.U.Leuven dat De ‘Passie van de Meester’ mogelijk maakte.

M dankt deze erkenning aan haar nu al grote bijdrage aan het Leuvense cultuurleven, aan de indrukwekkende start met de openingstentoonstelling en aan het gevoel van trots dat het in Leuven heeft teweeggebracht. Het team en de infrastructuur van M fungeren in dat verband als een bijzonder fraaie verpakking en rode draad, de Passie van de Meester als een katalysator.

De Leuvense Persclub drukt wel de nadrukkelijke wens uit dat M haar rol als voedingsbodem voor een bloeiende debatcultuur over kunst, voor een intensieve Leuvense kunstproductie en voor een wisselwerking tussen de innovatieve krachten in Leuven en het cultuurveld moet waarmaken.

De Hugo De Keyserprijs wordt al voor de 7e keer uitgereikt en is genoemd naar een perscollega die in 2003 overleed aan een slepende ziekte. In aanmerking voor de HDK-prijs komen mensen, groepen of initiatieven die het leven in Leuven aangenamer hebben gemaakt in de brede zin van het woord. De vorige winnaars van de prijs waren Jef Iliaens, de oprichter van de armenorganisatie Poverello (2004), het Leuvens Historisch Genootschap voor het boek ‘Huizen en Straten van het oude Leuven’ (2005), cafébaas Arne Mortelmans die menig initiatief nam om het dorpsleven in Wijgmaal nieuw leven in te blazen (2006) en Ria Bollens en haar Contactclowns Talking Stick voor hun animatiewerk bij senioren, dementerenden en mensen die palliatief verzorgd worden (2007). In 2008 werd de prijs uitgereikt aan de auteurs van het boek ‘Leuven horen en voelen’ dat niet- of slechtzienden in staat stelt om toeristische bezienswaardigheden in de stad te bezoeken en anderen aanmoedigt om de stad te verkennen via geluid en tast. In 2009 ging de prijs uit naar de vrijwilligers van het Leuvense buddy-project dat basis- en secundaire scholen naschoolse begeleiding op touw zet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren laureaat.

Woordvoerder van het jaar
Voor de eerste keer reikt de Leuvense Persclub ook de prijs van Woordvoerder van het Jaar uit. De kwaliteit van de berichtgeving van journalisten staat en valt vaak met de informatie die de heren en dames woordvoerders aan hen leveren. De eerste woordvoerder die de prijs krijgt is commissaris Marc Vranckx van de Leuvense politie. Onder zijn kwaliteiten rekent de Leuvense persclub zijn vlotte bereikbaarheid, de gave om snel en correct antwoorden te formuleren op vragen van journalisten en de uitstekende kwaliteit van de persberichten die hij opstelt. Ook zijn analyses van cijfergevens en berichten over cijfergegevens getuigen van een grote maatschappelijke relevantie.

Bookmark and Share