Posts getagd met ‘levend leuven’

Manifest Levend Leuven

Onder het motto “Een Levend Leuven voor Iedereen” hebben een aantal pluralistisch ongebonden cultuurhistorische verenigingen in Leuven (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurpunt Leuven, Leuvens Historisch Genootschap) de handen in elkaar geslagen met een vijftal actieve buurtcomités. Levend Leuven stelde een manifest op waarmee Leuvense verenigingen en buurtcomités zich richten tot de mandatarissen die van 2012 tot 2018 voor het goede bestuur van Leuven moeten zorgen.

Het manifest bepleit een harmonische stadsontwikkeling die steunt op pijlers ‘Inspraak’, ‘natuur’, ‘erfgoed’, en ‘duurzaamheid’. Levend Leuven ijvert voor een stad op maat van mensen, met groenruimten die de woonkwaliteit in de stad verbeteren.

Alle informatie op de Levend Leuven website.

Bookmark and Share

Laatste bos van Leuven toch gered?

De fietstocht langs Leuvense parken trok dit weekend heel wat belangstellenden. Levend Leuven gaf tekst en uitleg in de prachtige kloostertuin van de Montfortanen aan de Diestsevest. Weinigen kennen deze plaats. Nochtans is deze tuin (zoals te zien op de oude Ferrariskaart) van oudsher een uitloper van het uitgestrekte bosgebied van de Kesselse Bergen dat ooit tot diep in Leuven binnendrong.

De lange geschiedenis maakt de bodem heel zuurstofrijk, in tegenstelling tot de meeste stadsgrond die platgereden is en waar bomen moeilijk volwaardig kunnen uitgroeien. Ondermeer het zeldzame daslook groeit er in overvloed. Oude groenzones nemen ook veel gemakkelijker water op dan de veelal met puin verharde stadsbodems. Reden waarom het niet verstandig is om, zoals nieuwe plannen voorzien, dit unieke en zeer rijke groen met zijn grote soortenrijkdom vol te bouwen, om dan aan de overkant van de Dijle op verstoorde grond gras aan te leggen.

Levend Leuven pleit er dan ook voor om deze gesloten kloostertuin toegankelijk te maken voor het publiek. Kinderen kunnen hier onbekommerd spelen. Deze prachtige site kan naadloos aansluiten op de Tweewaters en de Dijle-oever. Hier zijn hoogwaardige projecten te realiseren, maar natuurlijk moeten die de natuurlijke pracht van dit oeroude domein weten te benutten.


Fietstocht langs tuinen en parken


Spelende kinderen in het Montfortanenbos

Bookmark and Share

Dag van het Park – Levend Leuven fietstocht

Op zondag 29 mei vieren honderd steden en gemeenten feest in het park. Centraal thema van de Dag van het Park is dit jaar ‘Meer groen, ‘t zou deugd doen’. Ter gelegenheid van de Dag van het Park fietst Levend Leuven langs bedreigde parken en tuinen in de Leuvense binnenstad.

Fietstocht
Tussen 14 en 16 uur vertrekken de deelnemers op geregelde tijdstippen met de fiets vanuit de Kartuis aan de Bankstraat. Iedereen is welkom om mee te fietsen.

Parcours :

  1. Kartuis
  2. Van-Humbeeck-Piron – Wijnperssite
  3. park van Montfortanenklooster
  4. stadstuin Bondgenotenlaan
  5. tuinen Jansenius-site
  6. Mariapark aan Kartuis

De fietstocht duurt ongeveer 2 uur. Een alternatieve route langs het Park van de Keizersberg is voorzien. Bij elke halte krijgen de deelnemers uitleg.

Picknick
Vanaf 15 uur kan je terecht in het Mariapark voor een picknick (zelf meebrengen), waar bij de terugkeer van de fietstocht een verfrissing op je wacht.

Bookmark and Share