Posts getagd met ‘link in de kabel’

Leuvense tieners tonen taalkunsten tijdens afsluiter Taalweek

De krokusvakantie zit erop, maar ondanks het druilerige weer hebben de Leuvense jongeren duidelijk niet stilgezeten. Met tablet, camera en uiteraard pen en papier in de hand konden ze hun (digi)talige talenten tonen tijdens de Taalweek voor jongeren. Deze creatieve activiteitenweek voor iedereen tussen 12 en 16 jaar werd georganiseerd door Stad Leuven, in samenwerking met Link in de Kabel, Urban Woorden en de Bib Leuven.  Hiermee wilden ze jongeren ook in hun vrije tijd voldoende oefenkansen geven om met de Nederlandse taal bezig te zijn.

Met de tablet op stap in de stad, een filmpje maken met ‘emoticons’ in de hoofdrol of een hiphopsong in het ‘computernederlands’ van Google Translate. Het kon allemaal tijdens de Taalweek, waar ongeveer 45 jongeren aan deelnamen. “Tijdens de Taalweek kunnen jongeren op een fijne,  informele manier met de Nederlandse taal bezig zijn en tegelijk ontdekken ze samen de stad en moderne technologie,” vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. Een van de deelnemende jongeren komt uit Syrië en verblijft nog maar een maand in ons land. Hij maakte tijdens de Taalweek een Nederlandstalig raplied, met bijhorend filmpje. Dat is te bekijken op de Facebookpagina van de Taalweek.

Dat het initiatief op veel bijval kon rekenen, was duidelijk op de feestelijke afsluiter van de Taalweek in de Bib Leuven op 12 februari. Bij een hapje en een drankje stelden de jongeren de resultaten van hun taalkunsten voor aan familie, vrienden en bibliotheekbezoekers. Hieronder enkele sfeerbeelden.

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Taalweek 12 februari 2016

Bookmark and Share

Van Digitale Kloof naar e-Inclusie … 10 jaar Link in de Kabel vzw

Tien jaar geleden namen een aantal Leuvense organisaties het initiatief om de Digitale Kloof bij maatschappelijk kwetsbare jongeren te bestrijden. In hun dagelijkse werking zagen ze hoe al te veel jongeren dreigden achterop te geraken door hetzij enerzijds een gebrek aan kwalitatieve en laagdrempelige toegang tot online media en anderzijds een tekort aan basic operationele vaardigheden.

Link in de Kabel was geboren. Gedurende de afgelopen 10 jaar zorgde Link in de Kabel ervoor dat een groot aantal jongeren de eerste stappen op de digitale snelweg kon zetten. Niet alleen in het Open Computerleercentrum in de ridderbuurt, waar jaarlijks een 150-tal jongeren in het digitale bad ondergedompeld worden maar ook bij haar partnerorganisaties zorgde Link in de Kabel via technische ondersteuning en inhoudelijke coaching ervoor dat meer dan 800 jongeren online meetelden. Link in de Kabel gebruikt ICT als hefboom naar sociale vooruitgang bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. ICT is niet het doel maar een middel om te werken rond attitudes, zelfbeeld, vaardigheden, toekomstbeeld, …

De eerste jaren lag de focus vooral op de Digitale Kloof van de eerste graad, de toegang tot internet en het bezit van een computer. Link in de Kabel wil blijvend aandacht hebben voor de kleiner wordende groep jongeren die hier nood aan heeft. Uit recent onderzoek (IST, 2010) en uit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk blijkt dat Digitale uitsluiting zich niet beperkt tot mensen in armoede, ouderen en allochtonen én dat deze niet enkel opgelost kan worden door de toegang tot digitale technologieën ter verhogen. Ook binnen digitaal kansrijke groepen (zoals jongeren) dreigt een verhoogd risico van
uitsluiting door een gebrek aan adequate digitale vaardigheden. De Digitale Kloof van de tweede graad.

Daarom richt Link in de Kabel zich ten volle op e-Inclusie. De vereniging tracht een negatief verhaal van niet hebben en niet kunnen om te buigen in een positieve boodschap van kansen en voordelen. De medewerkers zetten zich in om jongeren de meerwaarde van ICT-gebruik te laten ontdekken, hun online weerbaarheid te vergroten en hun Mediawijsheid op te krikken.

De doelgroep van Link in de Kabel zijn vooral die jongeren die omwille van bepaalde omstandigheden (verblijf in een instelling, nieuwkomers, kansarmoede, …) een vergroot risico op digitale uitsluiting lopen, zonder jongeren uit meer kansrijke situaties uit het oog te verliezen.

De eerste groep wordt bereikt via coaching op maat in partnerorganisaties, het Open Computerleercentrum, kadervorming en het ondersteunen van organisaties die ICT willen inzetten als middel tot sociale vooruitgang.

Met een gloednieuwe online test (www.diginatives.be) stelt Link in de Kabel iedereen die met jongeren werkt (leerkrachten, begeleiders, …) in staat om rond mediawijsheid aan de slag te gaan. In deze test worden jongeren geconfronteerd met het eigen online gedrag en worden thema’s zoals privacy, veiligheid, efficiënt zoeken, misleidende reclame e.d. aangeraakt.

Op basis van de testresultaten kan met jongeren heel gericht aan mediawijsheid gewerkt worden. DigiNatives is een uitgebalanceerde mediawijsheidstest die jongeren én volwassenen aanzet om de risico’s én mogelijkheden van media met een kritische blik te bekijken. Link in de Kabel stelt deze test gratis ter beschikking van iedereen de mediawijsheid van jongeren wil vergroten.

In de toekomst zal Link in de Kabel blijven inzetten op e-Inclusie om zo een reddingsboei te vormen voor maatschappelijk kwestbare jongeren die uit de digitale boot dreigen te vallen. Eén van de ambities is om in het komende werkjaar een e-Integratiepakket te ontwikkelen voor jongeren in een moeilijke situatie (bv. Begeleid Zelfstandig Wonen, Bijzondere Jeugdzorg, …) op de rand van het ‘volwassen’ leven. Dit pakket moet hen in staat stellen om de nieuwe media maximaal te benutten bij het vergroten van hun maatschappelijke weerbaarheid rond belangrijke thema’s als wonen, werken, mobiliteit,
overheid, ….

10 jaar Link in de Kabel wordt gevierd met een interactieve doe-beurs voor jongeren op woensdag 28 september van 13 tot 17 uur in bibliotheek Tweebronnen.

Bookmark and Share

Link in de Kabel VZW zoekt vrijwilligers

Link in de Kabel VZW is op zoek naar vrijwilligers. Als algemene doelstelling wil Link in de Kabel de digitale kloof dichten bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Link in de Kabel doet dit door hen aan de ene kant computertoegang en aan de andere kant creatieve computervorming op maat aan te bieden. Het centrum bevindt zich in de Riddersstraat.

Link in de Kabel is op zoek naar pedagogische coaches: Als pedagogische vrijwilliger leer je de jongeren spelenderwijs computervaardigheden aan. Bovendien help je mee aan het uitwerken van het educatief aanbod. Ben je goed in één of ander computerprogramma en wil je Link in de Kabel daarmee een stapje verder helpen? De organisatie is ook op zoek naar ICT vrijwilligers-Linkers: je kan als technische vrijwilliger een helpdesk uitbouwen via een messageboard, nieuwe software ontwikkelen (back-up systeem, unattended installatie,…) of computers assembleren.

Heb je interesse of vragen aarzel dan niet om Link in de Kabel te contacteren op info@linkindekabel.be of 016/623445.

Bookmark and Share

Taste IT – Link in de Kabel

De Digitale Week in Vlaanderen is een jaarlijks initiatief van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid(VSNG). De Digitale Week plaatst de digitale kloof in de kijker. Van 28 maart tot 3 april organiseren plaatselijke organisaties lokale activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat.

Dat Link in de Kabel niet mag ontbreken in het aanbod van activiteiten rond de digitale week spreekt voor zich. Al jaren werkt de organisatie rond het dichten van de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Dit jaar pakt Link in de Kabel uit met een informatiebom aan verschillende technologieën en maken ze jongeren wegwijs in het grote aanbod toestellen, tarieven, diensten en promoties van o.a. gsm’s, webcams, digitale fototoestellen,… Bovendien kunnen de jongeren, zoals steeds, ook zelf aan de slag met al deze technologieën. Leeftijd van 12 tot 18  jaar.

Wanneer?  30, 31 maart en 1, 2 april van 16.00u tot 19.00u

Waar? Link in de Kabel, Riddersstraat 147, 3000 Leuven

Bookmark and Share