Posts getagd met ‘loko’

Stemrecht voor studenten in studentensteden?

Naar aanleiding van het pleidooi van burgemeester Louis Tobback en zijn Gentse collega Daniel Termont in de pers, stuurde LOKO onderstaand persbericht uit:

LOKO, de Leuvense studentenraad, staat zeer positief tegenover maatregelen die de huidige lacune in representatie voor studenten in Leuven aanpakt. Ook begrijpen wij de verzuchting van het gemeentebestuur omtrent een betere verdeling van middelen uit het gemeentefonds.

De oplossing voor deze problemen mag echter nooit verzanden in een voorstel dat studenten dwingt om hun domicilie te veranderen naar Leuven. De wet voorziet voor hen op dit moment een speci ek statuut en onzorgvuldig raken aan hun domiciliëring kan fi nancieel zeer negatief uitvallen voor studenten, door mogelijks verminderd kindergeld en andere kosten die gepaard gaan met een verandering van domiciliëring. Bovendien betalen vele studenten die hier verblijven reeds bepaalde vormen van belasting (zoals kottaks) en dragen ze sterk bij tot de lokale economie.

De Leuvense studentenraad wil wel sterk benadrukken dat mogelijke plannen om een groot deel van de 46 000 universiteits- en hogeschoolstudenten inspraak en verantwoordelijkheid te geven in de stad waar ze zoveel tijd doorbrengen, alvast toejuicht en dit dossier op haar eerstvolgende Algemene Vergadering heeft geagendeerd om een volledig en uitgewerkt standpunt in te nemen.

LOKO heeft burgemeester Tobback en schepen voor studentenaangelegenheden Denise Vandevoort alvast uitgenodigd om snel samen te zitten om van dit idee een werkelijkheid te maken. We hopen van harte dat zij hier beiden op zullen ingaan.

Bookmark and Share

Opening academiejaar 2010-2011

Studentenspeech van LOKO, de Leuvense studentenraad ter gelegenheid van de opening van het nieuwe academiejaar: Lees verder.

Bookmark and Share

LOKO erkent NSV

Midden december werd de erkenning van NSV! in Leuven goedgekeurd door de
subsidiecommissie van LOKO.

Verenigingen die erkend zijn bij LOKO, kunnen gratis lokalen van de K.U.Leuven gebruiken en aanspraak maken op een subsidiepot. Deze aanvraag hing al even in de lucht: 3 jaar geleden besliste de K.U.Leuven dat LOKO instaat voor de erkenning van alle politieke verenigingen, aangezien het draait om een studentenaangelegenheid. Sinds jaar en dag tracht LOKO zich zoveel mogelijk politiek neutraal op te stellen. LOKO vertegenwoordigt uiteindelijk de Leuvense studenten en in het verleden hebben politieke kwesties reeds verdeeldheid gezaaid in de organisatie.

Volgens de subsidiecommissie voldeed NSV! aan alle criteria voor erkenning. Vrijdag 19/12 kwam de erkenningsaanvraag voor het eerst voor op de Algemene Vergadering van LOKO, die extra details i.v.m. het lidmaatschap van de organisatie vroeg. Hierover werd in januari duidelijkheid geschapen.

Na grondig intern debat brachten de kringen hun standpunten terug naar de Algemene Vergadering. Er waren voor- en tegenstanders maar de AV oordeelde dat om de politieke neutraliteit van LOKO te bewaren, de formele criteria gevolgd moeten worden en NSV! erkend moet worden. Bovendien kan LOKO niet beoordelen of NSV! een racistische of gewelddadige organisatie is en men is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een stemming wees uit dat de meerderheid voor erkenning pleitte.

Bookmark and Share

Groot Dictee der Leuvense Studenten

Op donderdag 19 november organiseert Loko in de Pieter de Somer aula het Groot dictee der Leuvense studenten. Hierin daagt Loko Cultuur de Leuvense universiteits- en hogeschoolstudenten uit om hun kennis van de Nederlandse spelling te testen.

Meer info op de Loko website

Bookmark and Share

LOKO zegt: Zorg voor ons diploma

Naar aanleiding van de opening van het academiejaar van de K.U.Leuven, wensen de studentenvertegenwoordigers van LOKO, de Leuvense studentenraad, op te roepen tot “zorg voor ons diploma”.

In hun studentenspeech stellen de studenten zich de vraag hoe de K.U.Leuven en bij uitstek de Associatie K.U.Leuven, met het oog op de academisering, het profiel van de opleidingen willen scherpstellen en bovendien kwalitatief hoogstaand onderwijs in Vlaanderen kunnen garanderen.

Er wordt eveneens benadrukt dat studenten, in zowel academische als professionele opleidingen, onderwijs van topkwaliteit wensen. Hier staan dan ook opnieuw zware uitdagingen te wachten om deze kwaliteit te vrijwaren en scherp te stellen.

De studentenraad geeft aan dat de universiteit voor zichzelf moet uitmaken wat kwaliteit is en moet durven denken in termen van hoe zij die geïmplementeerd en gewaarborgd wil zien. Universitaire eindtermen inzake kwaliteit dus! Het spreekt voor zich dat een interne standaard niet alleen geldt als maatstaf voor de studenten, ook het academisch personeel, docenten en assistenten in het bijzonder, moeten aan de strikte kwaliteitseisen voldoen. Deze worden nog belangrijker in de context van de academisering. De kwaliteitseisen kunnen immers slechts gegarandeerd worden wanneer de juiste expertise, academisch of professioneel, op de juiste plaats wordt ingezet.

Lees de volledige Studentenspeech opening Academiejaar.

Bookmark and Share

Week van de diversiteit

Diversiteit komt hoe langer hoe meer onder de aandacht, zo ook tijdens de week van de diversiteit. LOKO, de Leuvense studentenraad, organiseert daarom een aantal activiteiten in de week van 30 maart. Zo wordt o.a. op dinsdag dyslexie (de leerstoornis die iedereen wel van naam kent, maar niet zozeer qua inhoud) onder de spotlights geplaatst. Meer uitleg en het volledige programma is hier te vinden.

week-van-de-diversiteit

Bookmark and Share

Derde BeiaardfestiBal op woensdag 14 mei

Op woensdag 14 mei om 19.00u tovert de combinatie Boombal en Beiaard Ladeuzeplein om in een reusachtige dansvloer. Een ideale gelegenheid om nog eens stevig uit de bol te gaan vlak voor de start van de blok. Je hoeft zelfs geen student te zijn om mee te doen, want Boombal staat garant voor een avondje dansplezier voor jong en oud. Je danst in groep of in koppel op swingende live folkmuziek, gespeeld door de musici op het podium of door de universiteitsbeiaardier op de 63 klokken van de beiaard van de universiteitsbibliotheek.

Het BeiaardfestiBal wordt georganiseerd in samenwerking met Boombal, LOKO en stad Leuven.

Update 18/05: Foto’s van het BeiaardfestiBal bij Kris Luckermans.

Bookmark and Share

Beiaardcantus op het Ladeuzeplein

Na vijf jaar stilte op het Ladeuzeplein presenteren de kringen in samenwerking met LOKO op donderdag 10 april opnieuw een Beiaardcantus. Een 2000-koppige cantus begeleid door de beiaard in de bibliotheektoren is een unieke belevenis. De cantus begint om 17.30u en eindigt om 22u stipt. De beiaard is via videoschermen heel de tijd zichtbaar.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende kringen en bij LOKO en kosten 12 euro.

Bookmark and Share

Secret Window

In het kader van het Film@LOKatiOn-project van LOKO Cultuur kan je op 19 december in de Centrale bibliotheek gratis gaan kijken naar Secret Window (met Johnny Depp!).

Bookmark and Share

Loko Cultuur zit niet stil

De laatste maanden van 2007 worden druk voor Loko Cultuur. Er staan twee interessante projecten op stapel: Film@LOKatiOn, een project waarbij een historisch interessante plek in Leuven aan een film wordt gekoppeld en Poezie a la carte, een poeziewedstrijd in samenwerking met Alma rond het thema gastronomie.

Meer concrete informatie over wat en wanneer vind je op de site van Loko Cultuur.

Bookmark and Share