Posts getagd met ‘Luc Vanheerentals’

Lezing ‘leven zonder auto’ in Wilsele

Journalist Luc Vanheerentals stelt op 14 januari om 20u in het buurtcentrum Wilsele-Dorp, Schorenshof 13, Wilsele zijn boek ‘Leven zonder auto’ voor. Na de inleiding wordt er verder gepraat over de ‘mobiliteit in Leuven’. De avond wordt georganiseerd door het dorpscomité 3012wd van Wilsele.

‘Leven zonder auto’ brengt het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden die zonder eigen auto door het leven gaan. Daarnaast wordt ook de manier waarop deze samenleving zich verplaatst geanalyseerd en ‘het probleem auto’ geschetst met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur, lawaaioverlast, het fileprobleem, stress, financiën… Vervolgens wordt nagegaan hoe de overheid het leven zonder auto meer zou kunnen faciliteren en hiervoor tal van originele voorstellen gedaan. Het boek sluit af met tips hoe men zich efficiënt kan verplaatsen zonder auto.

Het boek kost 17,5 euro en is uitgegeven door uitgeverij Casa Littera. Je kan exemplaren rechtstreeks bestellen bij de auteur (luc.vanheerentals@telenet.be).

Bookmark and Share

Boek: ‘Leuven zoals het is. Aan vooravond verkiezingen 2012′ door Luc Vanheerentals

In het boekje probeert journalist Luc Vanheerentals aan de hand van objectieve gegevens een stand van zaken te geven over hoe de stad Leuven er anno 2012 in verschillende beleidsdomeinen aan toe is. Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen. De auteur koestert de stille hoop dat het boek eenieder in staat stelt de Leuvense verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen beter te beoordelen.

In het boek komen een 15-tal beleidsthema’s aan bod. Telkens wordt eerst een analyse van de huidige toestand gebracht, gevolgd door een overzicht van relevante gebeurtenissen en discussies tijdens de afgelopen legislatuur 2007-2012. Aan het slot van elk hoofdstuk vind je een van de columns die Luc Vanheerentals de voorbije jaren schreef in de Leuvense Streekkrant.

Het boekje telt 192 bladzijden en kost 15 euro. Het werd in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via storting van 15 euro op het rekeningnummer BE65 7855 2875 6196 van Luc Vanheerentals. Het zal ook in enkele Leuvense boekenwinkels te koop worden aangeboden.

Bookmark and Share