Posts getagd met ‘mariapoort’

Concerten in de Mariapoort van de Parkabdij

Elke maand kan je in het Huis van de Polyfonie op de Parkabdij-site genieten van een streepje muziek.

Mariapoort

Bookmark and Share

Huis van de Polyfonie in de Mariapoort

Sinds enkele dagen huist het Huis van de Polyfonie in de gerestaureerde Mariapoort van de Abdij van Park. Eind maart was de restauratie voltooid en sinds donderdag is het gebouw effectief in gebruik genomen. Het Huis van de Polyfonie is een werk van de Alamire Foundation dat onderzoek doet naar muziek in de Lage Landen. Het Huis van de Polyfonie bestaat uit een documentatiecentrum, een bibliotheek een concertzaaltje en kan ook gebruikt worden als tentoonstellingsplek.

Meer informatie:

Opening Mariapoort na restauratie

Bookmark and Share

Feestelijke opening Mariapoort

Zaterdag 26 maart werd, na een lang en moeilijk restauratieproces (de Molenbeek moest hiervoor zelfs verlegd worden) de opening van de Mariapoort feestelijk gevierd. De aanwezigen hadden de gelegenheid om de prachtig gerestaureerde poort van dichtbij te bewonderen. De Mariapoort is het eerste echte poortgebouw van de Abdij van ‘t Park. Op deze plek stond reeds in de 16de eeuw een pand, maar de huidige Mariapoort is het resultaat van opeenvolgende bouwperioden uit de 17de en 18 de eeuw. In 1926 verwoestte een brand het volledige dak en het interieur. De heropbouw die daarop volgde was weinig waardevol, waardoor de architecten die de restauratie toevertrouwd kregen, op zoek moesten naar de zeldzame plannen en beelden van het gebouw zoals het geconstrueerd werd in de voor de abdijsite typerende laatbarokke periode. Door dit opzoekingswerk konden onder meer de oorspronkelijke 18de-eeuwse Boheemse gewelven gereconstrueerd worden en maakte men de ramen aan de toegangszijde weer dicht om het poortgebouw zijn gesloten karakter terug te geven.

Het meest opvallende onderdeel aan de Mariapoort is zonder twijfel het typische mansardedak: een dak waarbij het onderste deel van het zadeldak steiler is dan het bovenste deel. Dankzij de ruimte die dit type dak schept, is er in dit historisch complex nu een zaal ter beschikking die ruimte biedt aan een hondertal mensen.

Schepen Dirk Vansina overhandigde onder applaus de sleutels van het gebouw aan de Alamire Foundation die het gebouw in gebruik zal nemen. Na een feestelijke dronk op het welslagen van de restauratie, kregen we nog een interessante rondleiding op de terreinen van de abdij én een uitleg van imker Staf Kamers.

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share