Posts getagd met ‘Missa Lovaniensis’

Achtste Missa Lovaniensis op zondag 1 maart 2015

Op zondag 1 maart 2015 wordt de achtste Missa Lovaniensis, een mis in het Leuvens, georganiseerd in de Sint-Pieterskerk in Leuven. De mis wordt opgedragen door Deken Dirk De Gendt en begint om 10:00. Het mannenkoor de Joorzangers zullen ook optreden tijdens de kerkdienst.

Zondag 1 mêt 2015 Sint-Pieeterskerk Leive om 10.00 eire: de fameize Leivese mis in de tool van ’t stad. En dieeken Dirk De Gendt, de parochegemieenschap van Sint Pieeter, de stad Leive en et Mannekuer De Joorzangers zanen et noëg appresjeire as ge da spektakulêr liturgis evenemènt zod wille boëwuene. En deut alen oeeterste best vei up toëd te koume. En ge wilt toch niks misse?

Bookmark and Share

Zevende Missa Lovaniensis op zondag 2 maart 2014

Op zondag 2 maart 2014 wordt de zevende Missa Lovaniensis, een mis in het Leuvens, georganiseerd in de Sint-Pieterskerk in Leuven. De mis wordt opgedragen door Deken Dirk De Gendt en begint om 10:00. Het mannenkoor de Joorzangers zullen ook optreden tijdens de kerkdienst. Aansluitend is er een receptie in de wandelzaal van het stadhuis.

Voor meer informatie, zie ook de website van de parochie Sint-Pieter op KerkLeuven.be.

Bookmark and Share

Zesde Missa Lovaniensis op 3 maart 2013

Zondag 3 maart 2013 wordt de zesde Missa Lovaniensis, een mis in het Leuvens, georganiseerd in de Sint-Pieterskerk in Leuven. De mis begint om 10:30. Het mannenkoor de Joorzangers zullen ook optreden tijdens de kerkdienst.

En nu in het Leives:
Zondag 3 mêt 2013 es nen ieelen importanten dotem in alen agenda. De Sint Pieeterskerk zal wei es te klaan zoën! Jawel, de zesde Missa Lovaniensis komt er on. De fameize Leivese mis in de tool van ’t stad. En dieeken Dirk De Gendt, de parochegemieenschap van Sint Pieeter, de stad Leive en et Mannekuer De Joorzangers zanen et noëg appresjeire as ge da spektakulêr liturgis evenemènt zod wille boëwuene. En deut alen oeeterste best vei up toëd te koume. En ge wilt toch niks misse?

Mei onze Leivese greute, ieewenoud, ieeweg junk.

Bookmark and Share

5de Missa Lovaniensis online beschikbaar

Liefhebbers van ‘t Leives die de vijfde Missa Lovaniensis gemist hebben, kunnen deze nu online bekijken en beluisteren.

Bookmark and Share

Missa Lovaniensis V op zondag 4 maart

Toen de initiatiefnemers 5 jaar geleden in de Sint Pieterskerk met die 1ste Leuvense mis begonnen, was dat niet meer of niet minder dan een ‘try out’, een uitprobeersel, met een grote risicofactor. Het was in zekere zin gedurfd om iets onaantastbaar als een eucharistieviering min of meer te ontdoen van het sacraal element, of anders gezegd van te raken aan de geijkte, cryptische taal van de katholieke liturgie… Maar wat gebeurde er?

Gelovigen en minder gelovigen, Leuvenaars, Groot Leuvenaars en mensen van nog een beetje verder hebben dit initiatief in hun hart gesloten. De Sint-Pieterskerk kent jaarlijks een grote toeloop. En het mag gezegd worden: er wordt met heel veel zorg omgegaan met de liturgische teksten. De gezangen en de liturgische gebeden klinken als van nature in het Leuvens.

De deken en alle medewerkers (de Joorzangers, lectoren enz…) heten iedereen, de enthousiastelingen, de overtuigden, de sympathisanten, de nieuwkomers en al degenen die de Leuvense taal genegen zijn, welkom in Sint Pieter, een kerk-in-volle-glorie.

Fred Brouwers, de degelijkheid en deugdelijkheid zelve, zal iedereen verwelkomen in beschaafd Leuvens, de Joorzangers zullen klinken als een hemels engelenkoor, de lectoren, de lectrices en de concelebrant zullen met hun teksten nog meer glans verlenen aan de viering, deken Dirk De Gendt zal naar alle waarschijnlijkheid weer een beetje beter Leuvens klappen dan vorig jaar en de vips tenslotte, zullen weer vooraan mogen zitten. En er is ook nog een receptie achteraf…

Mis deze uniek belevenis niet. Zondag 4 maart om 10.30u.

Bookmark and Share

Missa Lovaniensis op 6 maart 2011

Up zondag den 6de mêt 2011 et wei zue vêr. De Missa Lovaniensis of Leivese mis zal de Sint Pieeterskerk wei deun volluepe…

Dieeken Dirk De Gendt, en uek de parochegemieenschap van Sint Pieeter in somewêrking mei de stad Leive en et mannekuer “De Joorzangers” nuedegen alen oeet up deis liturgis evenemènt. Me zanen et noëg appresjeiren as g’er zod boë zoën, want alle ingrediènte zen onweizeg vei dat et ne zolegmokende voltrèffer zaa wedde.

Op zondag 6 maart 2011 gaat de vierde Missa Lovaniensis of misviering in het Leuvens door in de Sint-Pieterskerk in Leuven.

Bookmark and Share

Missa Lovaniensis op 1 maart 2009

Up zondag den 1ste mêt 2009 um 10.30 ier es et wei zue vêr. De twidde Missa Lovaniensis of Leivese mis zal de Sint Pieeterskerk wei deun volluepe…

Dieeken Dirk De Gendt, en uek de parochegemieenschap van Sint Pieeter in somewêrking mei de stad Leive en et mannekuer “De Joorzangers” nuedegen alen oeet up deis liturgis evenemènt. Me zanen et noëg appresjeiren as
g’er zod boë zoën, want alle ingrediènte zen onweizeg vei dat et ne zolegmokende voltrèffer zaa wedde.

Vei bezonder minse ave me jêre ieenegte route vroë. Sjarmante Maria Magdalenas ston gerieed vei ale wegwoës te moke. Bringt deis invitose mei, da mokt enne wêrk een ieel stikske lichter.

Kom toch moo roëkeloëk up toëd want alles lot oeetschoëne dat er nog mieer volk zal zoën as in 2008.

En nit te verjeite, boë et verlote van de kerk es et moo ne klane stap noo ‘t statoees woo da ge e gezelleg of lieerzoom parolleke kint deun in de gruete zool, woo da ge uek nen Inbev-drank kint konsommeire, nog
zjist vei dat de proës upsloogt.

Me rieekenen up ale!

Mei onze Leivese greut, ieewenoud. Et ‘kometoët’, ieeweg junk.

Bookmark and Share