Posts getagd met ‘mozaïek’

Mozaïek ‘Diep geworteld, breed vertakt’ onthuld

Gisteren, op woensdag 13 december 2017, vond de officiële inhuldiging plaats van de mozaïek ‘Diep geworteld, breed vertakt’ aan het Vounckplein in Leuven. Het Vounckplein verbindt de Muntstraat met de Eikstraat.

2017 is een mijlpaal voor de Cera-groep: de 125ste verjaardag van de coöperatie Cera en de 25ste verjaardag van BRS laten een blijvend spoor achter in de Leuvense binnenstad, in de vorm van een uniek kunstwerk mét een verhaal. In aanwezigheid van de burgemeester en schepenen werd het doek weggehaald en kregen de aanwezigen tekst en uitleg bij het tot stand komen van de mozaïek.

Jose Osorio creëerde in het historische hart van Leuven een prachtige mozaïek waaraan vele vrijwilligers letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdroegen. De mozaïek toont de Ceiba Pentandra (kapokboom) uit Latijns-Amerika, die volgens de Maya’s heilig was en met zijn takken tot in de hemel reikt, en het dorpje Rillaar in Vlaams-Brabant, waar de diepe wortels van Cera zitten. In Rillaar werd in 1892 de eerste spaarkas opgericht naar het gedachtegoed van F.W. Raiffeisen.

IMG_3369

IMG_3361

IMG_3360

Bookmark and Share

300 Leuvenaars, 34 boombakken, 136 m² mozaïek en ontelbare verbondenheid

Bij de start van het Leuvense circulatieplan verschenen er 34 betonnen boombakken in de nieuwe autoluwe straten en op de autoluwe pleinen van Leuven. Zij vormden het vertrekpunt voor een groots mozaïekproject, waarmee de stad de Leuvenaars een stukje openbaar domein in handen wilde laten nemen en hen wilde verbinden in een stadsbreed project.

300 enthousiastelingen
Omdat de 34 boombakken er aanvankelijk maar grijs uitzagen, lanceerde de stad Leuven in januari 2017 vanuit Kom Op voor je Wijk en Youtopia een oproep naar alle inwoners en passanten van Leuven om hen op te fleuren via het mozaïekproject. 300 Leuvenaars meldden zich aan: onder hen buurtbewoners, scholen, rusthuizen, woonwagenbewoners, welzijnsorganisaties, een bijenvereniging en zelfs de gevangenis Leuven Centraal. Onder begeleiding van 6 kunstenaars werkten ze wekenlang in de oude brandweerkazerne, tijdelijk omgedoopt tot mozaïekatelier. Uit stapels scherven van keramische tegels en keramiek bouwden ze hun eigen ontwerpen uit tot prachtige mozaïeken. Allemaal wilden ze via hun kunstwerk hun letterlijke steentje, hun eigen verhaal, bijdragen aan dit stadsbrede gebeuren.

IMG_5311

136 m² mozaïek
Samen legden deze 300 Leuvenaars maar liefst 136 m² mozaïek, die je sinds deze maand kan bewonderen op de 34 boombakken op onze autoluwe pleinen en straten. “Iedere boombak heeft zijn eigen verhaal of symboliseert iets dat de makers wensten uit te drukken naar de stad en haar bezoekers toe”, verduidelijkt schepen Bieke Verlinden. “Het positieve samenwerken en de creativiteit van deze bonte groep Leuvenaars, die ik de voorbije maanden met eigen ogen heb mogen zien openbloeien, en de manier waarop ze samen het openbaar domein veroverden is een prachtig, inspirerend stadsverhaal over samenleven, solidariteit en inclusie”, besluit de schepen.

Op donderdag 29 juni werd het Mozaïekproject feestelijk afgesloten op het Damiaanplein. In het bijzijn van meer dan 160 aanwezigen werden de bakken op het plein onthuld. Ook burgemeester Louis Tobback was erbij en feliciteerde de aanwezigen met hun bijzondere werk.

IMG_5308

Ontdek ze allemaal
Om dit inspirerende verhaal naar het grote publiek te brengen, ontwierp de stad Leuven ‘De Mozaïekroute’: een kaart van de stad die je meeneemt op een kunstige wandeling langs alle 34 mozaïekbakken. Zin gekregen om ‘De Mozaïekroute’ te wandelen? Je vindt de kaart in het folderrek van het stadskantoor, bij Toerisme Leuven of je kan ze aanvragen bij wijkmanagement@leuven.be.

Bookmark and Share

Mozaïek: Fochplein

De werken aan de ondergrondse fietsenstalling zijn begonnen.

Het idee van extra fietsenstallingen is uitstekend, en ook aan bewaakte fietsstallingen is er zeker in Leuven nog behoefte. In het voorjaar ging ik eens de plannen inkijken bij de stadsarchitecte. Toen waren ze nog niet helemaal af. Vandaag ging ik een tweede keer langs om de uitvoeringsplannen te bekijken.

‘The proof of the pudding is in the eating’ zoals Cervantes reeds zei. Waarvoor en door wie gaat deze prachtige infrastructuur gebruikt worden? Hier wordt duidelijk voor een shoppend publiek gekozen, en voor een publiek dat een trapje in de wereld zet.

De afsluiting.
Bewaakt impliceert afsluitbaar. Deze bewaakte stalling zal ‘s nachts afgesloten worden. Nu oogt de doorgang nog open en ruim (pag.8-9). Hoeveel plaats gaat dit hek onderaan de helling wegnemen als de poort open staat? Het sluitingsuur werd bepaald in overleg met het fietspunt dat er zal uitgebaat worden. In de zomer, van 1 april tot 31 oktober, zou de stalling open zijn van 7u30 tot 2u00. Tijdens speciale activiteiten zou dat openingsuur nog kunnen uitgebreid worden. In de winter, van 1 november tot 31 maart, kan je er terecht op weekdagen van 7u30 tot 23u30, op zaterdag tot 20u30 en zondag tot 22u30.

Hangfietsen.
Fietsen van fietsers die ergens langer blijven hangen, en die hun rijwiel niet op tijd komen afhalen, zouden geblokkeerd worden. Ofwel zullen ze verwijderd worden door fietspunt en in een kamertje apart gezet, ofwel zullen ze gaan werken met wielklemmen. Bij het terug afhalen moet je dan stalgeld betalen.

Helling.
De helling is 3m20 breed, en de hellingsgraad bedraagt 7%. Zoals je kan zien op p. 4-5 loopt de glazen borstwering naast de helling een stukje door. Dit om de voetgangers te geleiden naar hun oversteekplaats. Logischerwijze zou een voetgangersgeleiding tussen trappen en helling moeten staan, want de fietsers moeten toch niet naar de oversteekplaats worden geleid? Dat kan bijvoorbeeld door een doorlopende leuning voor minder goed te been zijnde voetgangers te plaatsen, of door toch wat ruimte tussen in/uitrit en oversteekplaats te voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen dan onafhankelijk van elkaar de rijbaan op en af.  Helaas kiest het stadsbestuur niet voor dit laatste. De slechtzienden zullen dus extra uit hun doppen moeten kijken!

Onderaan de helling zou nog iets voorzien worden om de snelheid af te remmen, hopelijk denkt men daarbij niet aan zig-zag geplaatste beugels. Bakfietsen en fietskarren pleiten voor andere maatregelen. Mijn opmerkingen zullen naar de dienst verkeersorganisatie worden meegenomen.

Tiensestraat.
Deze wordt na het Fochplein ingericht als winkelwandelstraat. Op de mobiliteitsronde van Netwerk Duurzaam Leuven konden de aanwezige gemeenteraadsleden ons al zeggen dat fietsers er in de twee richting zouden mogen fietsen. Dat was hen blijkbaar al toegezegd. Hopen maar dat dat niet nog verandert, zoals dat in de Diestsestraat gebeurde.

Fietsgoten.
Langs de korte zijkanten van de trappen komen fietsgoten, op 3 plaatsen dus.

Bovengronds stallen.
Er zullen geen bestaande openbare stallingen in de buurt worden weggehaald, maar het hele gebied rond de Sint-Pieterskerk en verder wordt wel ‘verboden fietsen te stallen': Margarethaplein, begin Diestsestraat, begin Tiensestraat, Grote Markt. Zelfs de Oude Markt werd genoemd, maar dit ligt nog niet vast.
Het betreft hier nochtans een andere vorm van stallen, en deze zijn complementair. Wie aan de langste toog gaat hangen laat al gauw zijn fiets staan tot na de openingsuren van de bewaakte stalling. Wie komt winkelen, een concert meepikt in de schouwburg of op restaurant gaat, is daarentegen wel gebaat bij het overdekt stallen van zijn fiets.

Voetgangersoversteekplaatsen.
Deze worden enkel aangeduid door blindegeleidestroken en voorzien van verlaagde boordstenen. Er zullen geen zebrastrepen meer aangelegd worden in de zone 30, dat hebben we nog maar pas in de media kunnen horen. De gehele binnenstad, dus ook de Bondgenotenlaan, wordt zone 30. De commentaar van slechtzienden daarop is dat blindengeleidehonden worden getraind op zebrastrepen, niet op geleidestroken.

Rijbaan voor bussen en fietsers
Deze rijbaan in het midden is zo smal gekozen, dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Op de plannen stond een afstand tussen de boordstenen vermeld van 6m60 tot 7m. Aan de bushalte is er wel meer breedte voorzien. Of dit werkt kan je gaan bekijken in de Rijschoolstraat, waar het busverkeer momenteel doorheen geleid wordt. Deze zone 30 is ook zo smal dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Maar als er geen gemotoriseerd tegenverkeer is, zie je hier toch bussen fietsers voorbijsteken.

Conclusie: De ondergrondse infrastructuur is zeker en vast een aanwinst voor Leuven, want bewaakt en vooral overdekt. Het latere gebruik zal uitwijzen of deze infrastructuur een zegen of een vloek voor de fietser is. We wachten in deze de verdere flankerende beslissingen van het gemeentebestuur af.

Dit artikel kadert in een reeks over de Leuvense fietsinfrastructuurwerken.

Bookmark and Share

Mozaïek augustus 2010

Out of the blue heeft Stadsvernieuwing Leuven een Mozaïek gemaakt over de op handen zijnde fietsinfrastructuurwerken. Tijd om deze plannen kritisch eens te bekijken, met in het achterhoofd de vorige plannen. Deze zijn ondertussen uitgevoerd en kunnen daardoor naast de realisaties gezet worden.

Zal de werkelijkheid achteraf zo rooskleurig zijn als de verkoopspraatjes ons willen wijsmaken? Worden er geen belangrijke aandachtspunten vergeten? Wat zal de nieuwe situatie aan verbeteringen meebrengen voor de fietser? Wordt hier wel iets nieuws verteld, of is het opgewarmde kost die reeds op de website stond?

Ik zal de fiets-plannen afmeten met de volgende tweeledige maatstok:

1) Leuven heeft zich in haar mobiliteitsplan geëngageerd om een degelijke fietsinfrastructuur aan te leggen.
(http://www.leuven.be/binaries/mobplan_met_afbeeldingen_tcm16-19333.pdf, p. 15:)

Voor alle fietsvoorzieningen routes, stallingen, oversteekplaatsen etc. wordt het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gehanteerd als norm.

2) Op de grote assen (Ring en steenwegen) worden dikwijls grote concentraties fietsers geteld. Dit vereist infrastructuur die voldoende ruim is. Ook naar de toekomst toe. Ondertussen is er wel een nieuwe streefbeeldstudie besteld, maar ik gebruik hier nog even de resultaten van de vorige.
(Streefbeeldstudie R23, onderzoekgegevens augustus 2004, TV3V Arcadis Gedas – Grontmij – Technum)

5.3.2 Verkeersdruk fietsverkeer
Uit de kruispunttellingen zijn een aantal relevante gegevens af te leiden:

(n.v.d.r. opsomming van kruispunten met hun specifieke eigenschappen, hier niet herhaald)

In ieder geval is de fietsdrukte in Leuven van die aard dat er in de conceptdetaillering rekening gehouden moet worden qua routekeuze en qua maatvoering. Met 200 tot 400 fietsers per uur in een bepaalde richting is een fietspad van 1m50 overduidelijk te weinig.

Waar ik ook rekening mee zal houden, is dat er binnen het Leuvense stadsbestuur op fietsgebied twee krachten aan het werk zijn: een actionaire kracht die verbetering wil, komende vanuit een actief fietsende bevolking, met medewerking van provincie en gewest, en een reactionair kracht die al deze veranderingen probeert te temperen of naar zijn hand te zetten. De laatste tijd wordt deze strijd meer en meer in het openbaar gestreden.

Bookmark and Share

Jouw foto op leveninleuven.be?

leveninleuven.be heeft een eigen groep op flickr. Wij zijn nog steeds op zoek naar leuke en toffe foto’s om onze collectie foto’s uit het Leuvense uit te breiden. Iedereen is welkom om zijn of haar fotografisch steentje bij te dragen. De foto’s in de flickr-groep worden gepubliceerd in de mozaïek in de rechterbalk van deze blog. Elke uur wordt er een nieuwe mozaïek samengesteld.

Bookmark and Share