Posts getagd met ‘mussenwijk’

MUS ZOEKT WIJK: initiatief voor goed, beter, best samenleven in de Mussenwijk

Naar aanleiding van de commotie rond de komst van de nieuwe studentenhuisvesting op het vroegere Studiocomplex en de oprichting van het Burgemeesterscomité neemt de gebiedsgerichte werking van de stad, in samenwerking met de buurtbewoners van de Mussenwijk, het initiatief om een Wijk Café in te richten.

Doel van het Wijk Café: de mensen in en rond de Mussenwijk (het gebied tussen Tiensestraat, Tiensevest en Bondgenotenlaan, tot aan Herbert Hooverplein en Mgr. Ladeuzeplein) bij elkaar brengen om het samenleven in de wijk te verbeteren. Een praatcafé waarbij alle betrokkenen (bewoners, studenten, handelaars, projectontwikkelaars, scholen, stadsdiensten, enz.) in een gemoedelijke sfeer aan rondetafelgesprekken kunnen deelnemen om samen op zoek te gaan naar manieren om leefbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.

Via ontmoeting en dialoog tussen de diverse groepen in de wijk, wordt op het einde van de avond een lijst opgesteld van acties, suggesties en ideeën om de wijk te verbeteren. Het moet een weerspiegeling worden van ieders kijk op de buurt. Een werkdocument waar alle aanwezigen achterstaan en waar iedereen zijn schouders onder wil zetten zodat het daadwerkelijk tot uitvoer gebracht wordt.

Thema’s die aan bod komen: openbare ruimte (groen, speelruimte, pleintjes), infrastructuur (wegen en stoepen), handel in de wijk, sociale cohesie (het buurtleven), veiligheid en mobiliteit. De verschillende stadsdiensten vaardigen personeel af dat per tafel bezoekers ontvangt.

Iedereen is welkom op het Wijk Café op vrijdag 4 oktober 2013 tussen 19.00 en 22.00 uur in het hoofdkantoor van Acco (Blijde-Inkomststraat 22, 3000 Leuven).

Bookmark and Share