Posts getagd met ‘n-va’

N-VA hekelt façadisme van Leuvens erfgoedbeleid

In de Tiensestraat wordt volop gewerkt aan de nieuwe Vesaliussite. Het stadsbestuur kondigde enige tijd geleden trots aan dat deze ontwikkeling zou gebeuren met het volste respect voor het Leuvense erfgoed. Zes waardevolle panden van de inventarislijst zouden immers integraal worden behouden in de Tiensestraat. Dit was dan ook het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2013 : “ de inventarispanden in de Tiensestraat nrs 128, 132, 143, 136, 146, 148, 152 blijven behouden (volume, voor-en achtergevel, scheidingsmuren, dakvolume, vloeren), worden ontdaan van latere toevoegingen zodat de oorspronkelijke architectuur opnieuw leesbaar wordt en worden nauwgezet gerestaureerd in de oorspronkelijke staat “. In het verslag van de raadscommissie van 19 juni die aan deze gemeenteraad voorafging heeft men het ook over “het behoud van de belangrijkste inventarispanden in de Tiensestraat.

N-VA gemeenteraadslid Zeger Debyser reageert ironisch: “ Het moet zijn dat de recente toevoegingen zeer aanzienlijk waren want buiten de voorgevels en wat restanten van zijgevels blijft er inmiddels van deze inventarispanden weinig over (zie foto). Het lijkt wel of de brand van Leuven er weer heeft gewoed”. Daarenboven werden de raadsleden niet op de hoogte gesteld van het negatief advies van Onroerend erfgoed die de plannen van het stadsbestuur bestempelt als façadisme. Erfgoed dient niet als decor om nieuwe stadsontwikkelingen van staal en beton achter te verbergen.

Zeger Debyser : “Het Leuvense erfgoedbeleid faalt. Het dak van het tolhuis is recent ingestort en tegen leegstand van beschermde monumenten wordt niet opgetreden. En als de Vlaamse overheid dan zelf een bescherming voorstelt, zoals die van de Bondgenotenlaan, gaat de stad daartegen in beroep. Reeds jaren vraagt N-VA Leuven een sluitende erfgoedverordening die inventarispanden (en niet enkel hun gevels) behoedt tegen sloop. Het enthousiasme van het stadsbestuur om erfgoed te helpen slopen is vele malen groter dan om het te beschermen met een verordening. Aan dit sloopritme blijft er tegen 2018 nog weinig Leuvens erfgoed te beschermen.”

Bookmark and Share

100 Veto’s voor N-VA

Wij lezen Veto niet,” dat was de reactie van N-VA-hoofdkwartier na de uitspraken van N-VA-kamerlid Siegfried Bracke in Veto.

Daar konden de redactie en alle medewerkers van Veto, uiteraard niet mee lachen Veto vindt het niet kunnen dat de N-VA denigrerend doet over het studentenblad. Veto is een krant die volledig op vrijwilligers draait (op één voltijdswerkende halftijdsbetaalde stafmedewerker na). Studenten die zich belangeloos inzetten om er elke week voor te zorgen dat het weekblad goede artikels, goede cartoons en goede foto’s bevat.

Veto wil daar niet per sé erkenning voor krijgen, maar er miskenning voor krijgen, vinden zij een brug te ver. Veto doet alleen maar haar (vrijwilligers)werk. In dit geval: transcriberen wat meneer Bracke heeft gezegd.

Om ervoor te zorgen dat N-VA de Veto wél leest, zullen de Veto-medewerkers vanmiddag om 15 uur naar het N-VA-hoofdkwartier in de Koningsstraat in Brussel gaan met 100 Veto’s, de ze gerust willen voorlezen. De pdf staat trouwens integraal online en via Facebook worden de lezers constant op de hoogte gehouden van de (studenten)actualiteit.

Bookmark and Share

N-VA Leuven over bouwvallig pand in de Parijsstraat

De N-VA stuurde een persbericht uit naar aanleiding van het op instorten staande pand in de Parijsstraat dat al ettelijke jaren onbewoonbaar verklaard is.

Parijsstraat en waardevol erfgoed bedreigd door falend erfgoed- en winkelbeleid

De Leuvense Parijsstraat onderging de afgelopen jaren een metamorfose. Steeds meer leuke en alternatieve drank- en eetgelegenheden kwamen erbij en de laatste jaren vonden ook een aantal hippe, alternatieve winkels hun weg naar deze opkomende winkel- en genietstraat. N-VA Leuven vreest dat de straat haar aanlokkelijk imago snel kan verliezen als het stadsbestuur niet op korte termijn en resoluut ingrijpt om de verpauperde, beschermde huizen (nr 38 en nr 48) te renoveren en een passende functie te geven. Dat de Parijsstraat ook niet aansluit op de logische winkelroutes en –lussen doorheen de stad, maakt het er voor nieuwe handelszaken niet makkelijk op.

Achter de winkelgevels van de Parijsstraat tussen de Rattemanspoort en de Sint-Barbarastraat gaan heel wat 17de-eeuwse panden schuil. De kant met de even nummers is beschermd als stadsgezicht van de nrs. 34-48 (M.B. van 2 april 1982). Huis Den Lusthoff, het nr. 38, werd bij M.B. van 19 april 2001 bijkomend beschermd als monument.

Voor N-VA Leuven was de toestand van het in 1996 onbewoonbaar verklaarde Huis Den Lusthoff het symbooldossier tijdens de verkiezingscampagne van 2012 van een falend erfgoedbeleid in Leuven. De N-VA-slogan “vijf voor twaalf” stond toen al voor de totale afzijdigheid van de stad. Een tijdje terug werd er een hek geplaatst als veiligheidsmaatregel. Doeltreffend kan dit niet genoemd worden want N-VA kon enkele weken geleden zelf vaststellen dat de stad toeliet dat er wel een terras werd geplaatst voor de gevel waarvan brokstukken naar beneden komen.

Het afsluiten van de straat, afgelopen maandag, is opnieuw slechts een noodmaatregel vanuit de openbare veiligheid. Een echte oplossing blijft uit. N-VA vreest dat de klassieke manier waarop Leuven omgaat met haar erfgoed opnieuw de kop zal opsteken namelijk dat de burgemeester de afbraak van het beschermd pand zal bevelen zogezegd in naam van de openbare veiligheid.
Voor N-VA is een afbraak of de verantwoordelijkheid doorschuiven geen optie. De stad moet in de eerste plaats gebruik maken van haar eigen politionele bevoegdheid en een PV van ernstige verwaarlozing opstellen. Zo kan er herstel gevorderd worden door de rechtbank en kan de stad de meest dringende werken zelf laten uitvoeren. Ook moet er eens bekeken worden of dit pand onteigend kan worden of men kan komen tot en andere manier van ingebruikname. Een zinvolle invulling is hoogdringend voor het historische erfgoed zelf maar ook voor de ontwikkeling van de volledige straat.
Vijf huizen verder, op nr. 48, is het krantenwinkeltje ondertussen gesloten en is het gebouw, gelegen in een beschermd stadsgezicht, gestut. Hetzelfde scenario dreigt zich ook hier te herhalen. Ook hier vraagt N-VA een proactieve houding van de stad.

De toestand van het erfgoed in de Parijsstraat doet geen goed aan de aantrekkingskracht voor de winkelende medemens. Dit komt boven op het feit dat de Parijsstraat niet aansluit op de logische winkelroutes. De stad liet na om bij de nieuwe ontwikkelingen een logische winkellus te creëren wat maakt dat vooral achteraan in de straat er weinig passage is. N-VA vraagt dat Leuven haar rol als regionale winkelstad ernstig neemt en werk maakt van het aanleggen van dergelijke logische routes. De Parijsstraat heeft nood aan zowel een gezond winkel- als een ernstig erfgoedbeleid om verder te kunnen groeien.

Wat is jullie mening over de toestand in de Parijsstraat? Het is een feit dat deze historische panden in erg slechte toestand verkeren. Moet de stad ingrijpen om deze panden te redden? Laat het ons weten in de comments!

Bookmark and Share

Verkiezingen – Lijst nummer 5: N-VA

Zoals eerder aangekondigd, biedt Leven in Leuven een overzicht  van de inwoners van Leuven en naburige gemeenten die op de kieslijsten voor het Vlaams en het Europees Parlement staan. De volgorde waarin de lijsten voorgesteld worden, is willekeurig.

Op de verkiezingslijsten van N-VA staan 6 inwoners van groot Leuven, 5 kandidaten voor het Vlaams Parlement en één kandidaat voor het Europese Parlement.
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

  • Tine Eerlingen, tweede plaats op de lijst Vlaams Brabant
  • Els Demol, momenteel al schepen in Herent, vijfde plaats op de lijst
  • Theo Francken, twaalfde plaats
  • Piet Debruyn, eerste opvolger. Scoorde 5/10 op het parlementsrapport van De Standaard
  • Astrid pollers, tiende opvolger

Voor het Europees parlement is de kandidaat in de opvolgerslijst:

Bookmark and Share