Posts getagd met ‘Noord-Zuidbeleid’

Verkiezingsdebat op 19 september over het Noord-Zuidbeleid van de stad Leuven

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 evalueerde de Derdewereldraad het Noord–Zuidbeleid van de voorbije zes jaar en formuleerde in een memorandum aanbevelingen voor komende bestuursperiode.

Die aanbevelingen werden gegroepeerd rond 8 krachtlijnen:

 • een solidaire een duurzame aanpak
 • een stedenband met een breed draagvlak
 • Fair Trade voortzetten en dynamiseren
 • Leuven klimaatneutraal gedragen door het middenveld
 • Goed overleg met de lokale ontwikkelingsorganisaties
 • Ethisch en duurzaam bankieren
 • Vredesopvoeding
 • Een minimaal budget voor ontwikkelingssamenwerking

Hoe reageren de Leuvense partijen op de aanbevelingen van het memorandum en welke zijn hun intenties betreffende het Noord – Zuidbeleid? Om dit te achterhalen wordt een paneldebat georganiseerd met kandidaten op de lokale lijsten. Viona Westra modereert en peilt bij de verschillende kandidaten of zij en hun/haar partij die aanbevelingen als haalbaar of moeilijk haalbaar zien en waarom.

Het panel bestaat uit volgende kandidaten:

 • Mohamed Ridouani (sp.a, huidig schepen van ontwikkelingssamenwerking)
 • Els Van Hoof (CD&V)
 • Thomas Leys ( Leuven + / plus Open Vld)
 • Luk Bellens (N-VA)
 • David Dessers (Groen)
 • Koen Ooms (pvda+)

Na een eerste ronde met het panel wordt ook het publiek gevraagd om mee te debatteren rond thema’s als fair trade, vrede, duurzaamheid, stedenband …

Praktisch
Wanneer? Woensdag 19 september 2012 – 20 u
Waar? Damiaancentrum, Sint Antoniusberg 5, 3000 Leuven

Bookmark and Share