Posts getagd met ‘ocmw leuven’

OCMW Leuven verwelkomt 33 leerlingen als collega’s voor één dag

Voor het vijfde jaar op rij neemt OCMW Leuven vandaag opnieuw deel aan de Zuiddag. 33 leerlingen staan voor één dag in de schoenen van een verzorgende, animator, administratief medewerker, klusjesman, magazijnier… bij OCMW Leuven. “Dankzij het engagement van deze leerlingen steunen we het geselecteerde project van Broederlijk Delen dat opkomt voor een betere toekomst van de Palestijnse jongeren. Daarnaast sensibiliseren we deze leerlingen voor de ongelijkheid waarmee ook veel Leuvenaars geconfronteerd worden”, stelt Leuvens OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden.

Tijdens de Zuiddag kruipen meer dan 12.000 Vlaamse en Brusselse leerlingen voor één dag niet achter de schoolbanken, maar gaan ze werken bij verschillende bedrijven of organisaties. Het loon dat ze daarmee verdienen, staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar gaat hun loon naar Theatre Day Productions, een partnerorganisatie van Broederlijke Delen die jongeren in Gaza theateropleidingen aanbiedt.

OCMW Leuven neemt vandaag 33 leerlingen als collega’s voor één dag aan. De meesten onder hen werken een halve dag mee met de collega’s van de Thuiszorg van OCMW Leuven. Zij gaan op bezoek bij een cliënt en helpen een handje mee in het huishouden of bij de verzorging van de cliënt. In de namiddag worden ze in één van de vier woonzorgcentra van OCMW Leuven verwacht. Daar staat het animatieteam hen op te wachten om samen een activiteit, een optreden, een wandeling… voor de bewoners te organiseren.

De overige leerlingen leren een andere kant van OCMW Leuven kennen. Zij bieden ondersteuning bij de activiteiten van de lokale dienstencentra voor senioren uit de buurt, worden een administratieve collega op de personeelsdienst, voeren mee klusjes uit bij cliënten van de Thuiszorg, staan paraat voor herstellingen in de OCMW-gebouwen, volgen de bestellingen in het magazijn op …

“Dag in dag uit maken wij er werk van om elke Leuvenaar een menswaardig bestaan te bieden”, zegt Leuvens OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden. “Via de Zuiddag kunnen we de leerlingen die hier hun schouders onder zetten hiervoor sensibiliseren. Dat we met dit initiatief bovendien de toekomst van andere jongeren in Gaza steunen, laat ons er opnieuw bij stilstaan dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder reikt dan het welzijn van elke Leuvenaar. Terwijl deze leerlingen eens van de toekomst kunnen proeven door hier één dag in de schoenen van volwassenen te staan, krijgen de jongeren in Gaza de kans opnieuw jong te zijn en het geweld waarmee ze geconfronteerd worden via het theater even te vergeten”, besluit Vanderheiden.

Door zijn deelname aan de Zuiddag schenkt OCMW Leuven 1650 euro aan Theatre Day Productions.

Bookmark and Share

OCMW Leuven bouwt nieuw woonzorgcentrum in Wijgmaal

OCMW Leuven heeft een akkoord bereikt met het consortium Senior Living Group DemocoDethier voor de bouw en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum in Wijgmaal. Met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum wil OCMW Leuven verder blijven investeren in residentiële ouderenzorg in Leuven.

OCMW Leuven baat momenteel 551 woongelegenheden voor senioren uit in Leuven. Het investeerde de laatste jaren fors in zijn infrastructuur voor ouderenzorg. Met de nieuwbouw van zijn woonzorgcentra in Wilsele, Kessel-Lo en binnenkort in het centrum van Leuven biedt het vandaag kwaliteitsvolle en moderne residentiële ouderenzorg aan zorgbehoevende ouderen.

Er zijn nog 120 woongelegenheden aan vernieuwing toe. Daartoe gaat OCMW Leuven een publiek-private samenwerking aan met het consortium Senior Living Group Democo-Dethier (verder SLG genoemd). Voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen in Wijgmaal stelt OCMW Leuven een bouwgrond in de Weduwenrij ter beschikking. SLG van zijn kant staat in voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie, de financiering en het onderhoud van het woonzorgcentrum en de 26 assistentiewoningen. “We zullen met onze externe partner afstemmen over het opnamebeleid, het kwaliteitsbeleid en de dagprijs”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven.

Het nieuwe woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen in Wijgmaal zouden ten vroegste begin 2016 hun deuren openen.

OCMW Leuven en SLG plannen een informatiesessie voor de buurtbewoners van de Weduwenrij en andere geïnteresseerden op dinsdagavond 12 november 2013 om 20u in zaal Ymeria in Wijgmaal.

Bookmark and Share

OCMW Leuven ondertekent engagementsverklaring dementie

Vandaag, op de Internationale Dag van de Ouderen, heeft Leuvens waarnemend OCMW-voorzitter Chris Bex haar handtekening onder de engagementsverklaring ‘vergeet dementie, onthou mens’ gezet. OCMW Leuven wil hiermee bijdragen aan een meer genuanceerde beeldvorming van dementie.

De campagne ‘vergeet dementie, onthou mens’ kadert in het Dementieplan van de Vlaamse Overheid en roept zoveel mogelijk organisaties, steden, provincies, enz. op om de engagementsverklaring te ondertekenen en zo mee te werken aan een breder maatschappelijk draagvlak voor deze problematiek. In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Ruim 30% van hen woont in een woonzorgcentrum of een aangepaste voorziening. Door de toenemende vergrijzing dreigen bovendien steeds meer mensen getroffen te worden door dementie.

Ook OCMW Leuven wil het taboe over dementie doorbreken. “OCMW Leuven draagt de zorg en begeleiding van personen met dementie hoog in het vaandel”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven. “Vorig jaar woonden er meer dan 200 personen met dementie in de woonzorgcentra van OCMW Leuven. Onze dienst Ouderenzorg probeert zijn zorg zo goed mogelijk op de specifieke noden van deze bewoners af te stemmen. Elk woonzorgcentrum heeft bijvoorbeeld één referentiepersoon dementie die een extra opleiding over dementie genoot en zo op zijn of haar afdeling zelf ondersteuning kan bieden rond de zorg voor ouderen met dementie.”

In de praktijk engageert OCMW Leuven zich al langer om personen met dementie een adequate zorg te bieden. Zo organiseert OCMW Leuven regelmatig aangepaste activiteiten voor personen met dementie. Om hun bewoners te stimuleren, startten de woonzorgcentra reminiscentieprojecten op waarbij ze zoveel mogelijk gebruiksvoorwerpen, afbeeldingen, muziek, films en een oldtimer uit de jaren 1950 verzamelden. “Door de bewoners met dementie opnieuw hun herinneringen uit die jaren te laten herbeleven, werden ze niet alleen meer geconfronteerd met wat ze niet langer kunnen, maar kregen ze opnieuw meer vertrouwen in hun autonomie”, benadrukt Chris Bex.

Daarnaast richt OCMW Leuven zich ook tot personen die in hun omgeving in aanraking komen met dementie en met veel vragen blijven zitten. De opkomst en feedback na een praatcafé over dementie met wetenschappelijke en praktische toelichting bewees de acute nood aan dergelijke kleinschalige initiatieven waar mensen terechtkunnen met hun vragen rond deze thematiek.

Met deze handtekening willen we als OCMW Leuven dan ook een duidelijk signaal geven dat we in onze zorg voor personen met dementie willen voorbijgaan aan de vooroordelen en inzetten op de empowerment van de zorgbehoevenden zelf. Dementie mag geen label zijn dat personen herleidt tot een diagnose. OCMW Leuven is er dan ook van overtuigd dat dialoog en erkenning van de persoonlijkheid en autonomie van deze bewoners cruciaal zijn in een mensgerichte aanpak van de zorg voor personen met dementie”, besluit Chris Bex.

Om dit engagement onmiddellijk in de verf te zetten, ging een klas op bezoek bij de ouderen van het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Jong en oud verenigd in een lied.

Bookmark and Share