Posts getagd met ‘ocmw’

Schenk een ticket

Nee, deze keer geen wedstrijd om tickets te winnen, maar een mooi initiatief van 30CC. Via de actie schenk een ticket kan iedereen een ticket van 6 Euro “kopen” dat rechtstreeks naar een kind in armoede gaat, en hiermee een voorstelling kan bijwonen.
De organisatie gebeurt in nauwe samenwerking met het OCMW van Leuven waardoor de tickets zeker bij de juiste kinderen terechtkomen.
Op het einde van het seizoen maakt 30CC dan de resultaten van deze actie bekend.

Meer info op de site van 30CC

Bookmark and Share

OCMW, stad en KU Leuven lanceren nieuw concept samenwonen

OCMW Leuven lanceert samen met de stad Leuven en de Studentenhuisvestingsdienst van de KU Leuven een nieuw concept van samenwonen. In dit project gaan de partners op zoek naar een goede ‘match’ tussen ouderen die al een beroep doen op de diensten van Thuiszorg en studenten van de KU Leuven die geconfronteerd worden met een krappe studentenkamermarkt. “Op die manier blazen we het concept van de kotmadam nieuw leven in”, aldus de Leuvense partners.

In Leuven zijn naar schatting één op drie woningen onderbenut. Meer dan een derde van de ééngezinswoningen is bewoond door alleenstaanden, zestigerplussers of koppels en dus onderbewoond. “Tegelijk stellen we vast dat ouderen vaak kampen met eenzaamheid en studenten zich op een krappe kamermarkt bevinden, stelt Erik Vanderheiden, Leuvens OCMW-voorzitter. “Het zou een mooie oplossing zijn wanneer we ouderen die zich eenzaam voelen in een (te) groot huis kunnen ‘matchen’ met studenten die zich willen inzetten om hen gezelschap te houden door er tijdens zijn/haar studies een kamer te betrekken. Het project wil zo enerzijds leegstand tegengaan en anderzijds meewerken aan de intergenerationele sociale cohesie in Leuven. Bovendien kadert dit concept perfect binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Ook financieel is het gunstig voor beide partijen: de oudere genereert bijkomende inkomsten en de student huurt aan een goedkopere huurprijs in ruil voor zijn/haar engagement.”

Duurzame match
Uit vergelijkbare projecten in het buitenland, zoals de Stichting SOlink in Nederland, blijkt de keuze voor een juiste en duurzame ‘match’ niet evident te zijn en de nodige intake- en begeleidingsgesprekken te vereisen. Vandaar de keuze om samen te werken met ouderen die al in een begeleidingstraject van Thuiszorg van OCMW Leuven zitten. Zij worden al begeleid door een maatschappelijk werker voor wie een belangrijke rol in dit nieuwe project is weggelegd. De vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de maatschappelijk werker is een ideale vertrekbasis om cliënten te sensibiliseren voor het project Casa Cura. Anderzijds kan de maatschappelijk werker ook de nodige steun en informatie bieden aan de studenten die vaak geen of weinig ervaring hebben met ouderen en zorgsituaties.

Pilootproject
Om dit mogelijk te maken kunnen de partners rekenen op een subsidie van 19.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Met dat geld willen OCMW Leuven, stad Leuven en de KU Leuven in een eerste fase een pilootproject opstarten waarbij ze op zoek gaan naar drie ‘matchen’. Concreet bereiden de partners dit najaar de uitwerking van Casa Cura voor om daarna gesprekken aan te gaan met geïnteresseerde ouderen en studenten. Vanaf volgend academiejaar starten dan de drie geselecteerde samenwoonprojecten.

Op basis van de ervaringen en bevindingen die binnen dit pilootproject zijn opgedaan, wensen Thuiszorg, stad Leuven en de KU Leuven nadien deze woonvorm op grotere schaal te ontwikkelen en te ondersteunen.

Bookmark and Share

Opleidings- en tewerkstellingsproject ’10 voor koken’

Werk blijft een belangrijk instrument tegen armoede en sociale uitsluiting. ’10 voor koken’ is een nieuw project van OCMW Leuven dat cliënten van hun sociale dienst via opleiding en stage kennis wil laten maken met een job in de horeca en grootkeuken. De instapvoorwaarden zijn bewust laag gehouden om de tewerkstelling van de minst opgeleide cliënten te bevorderen door hen te helpen bij hun integratie en de ontwikkeling van hun competenties.

Voor de start van de opleiding worden de kandidaat-deelnemers gescreend op hun kennis van wiskunde en de Nederlandse taal, met de mogelijkheid om beide basiscompetenties op te frissen in een kort voortraject. De basisopleiding bestaat uit een technische opleiding waarin de basis kooktechnieken worden aangeleerd en bereidingen uitgevoerd. De cursisten leren de verschillende hygiëneregels toe te passen. Anderstaligen hebben tijdens de opleiding de mogelijkheid om hun Nederlands verder bij te schaven. Na deze opleiding is er een voortgezette praktijkopleiding in de keuken van Spit vzw, en een stage in ondermeer de grootkeukens van Sodexo. Het uiteindelijke doel van deze opleiding is een duurzame job in de horeca.

Het project ’10 voor koken’ wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leuven – Hageland, het Centrum voor Volwassenenonderwijs ‘VTI Leuven’, Spit vzw, Sodexo en VDAB.

Bookmark and Share