Posts getagd met ‘ongehoord’

Human Ecology/Ongehoord: Steenkoolgas in Limburg

Steenkoolgas in Limburg – cleantech of oude wijn in nieuwe zakken?

Het Australische energiebedrijf Dart Energy wil samen met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) steenkoolgas ontginnen in de vroegere mijnstreek van Limburg. De Vlaamse regering leverde inmiddels een opsporingsvergunning af, waardoor ontginning een stapje dichterbij komt.

Voorstanders noemen steenkoolgas een relatief propere transitiebrandstof en menen dat de ontginning ervan kan bijdragen tot een economische heropleving van de getroffen provincie. Tegenstanders wijzen erop dat steenkoolgas een nieuwe generatie fossiele brandstoffen inluidt, terwijl we met de klimaatverandering op de achtergrond beter inzetten op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzame tewerkstelling. Bovendien stellen ze dat ontginning allerhande hinder, vervuiling en gezondheidsrisico’s inhoudt voor de omwonenden. Tijd voor een debat.

Wetenschappelijke inleiding door Prof. Rudy Swennen (KU Leuven)
Wat is steenkoolgas? Hoe wordt het ontgonnen? Wat is het aandeel ervan in de groei van niet-conventionele fossiele bronnen? Wat is de klimaatimpact ervan?

Gevolgd door een panelgesprek met

  • Robrecht Bothuyne (Vlaams Parlemenstlid CD&V)
  • Hermes Sanctorum (Vlaams Parlementslid Groen)
  • Bart Vercoutere (Directeur i-Cleantech Vlaanderen)

Moderator: Chris Jacobson (Argus Milieu)

Praktisch
maandag 3 februari 2014, 20u
STUK Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven

Bookmark and Share

Ongehoord: actualiteitsgebonden lezingen in het STUK

Onder de noemer Ongehoord organiseert STUK actualiteitsgebonden over thema’s die er toe doen. De toegang is gratis.

  • Verkiezingsdebat: Leuven Klimaatneutraal tegen 2030? op maandag 12 oktober om 20u00 in het STUK Auditorium
  • Europa in crisis: Is er een toekomst voor sociale rechtvaardigheid? op donderdag 4 oktober om 20u00 in het STUK Auditorium
  • Stedelijke voedselstrategieën op maandag 5 november om 20u00 in het STUK Auditorium
Bookmark and Share

Ongehoord: actualiteitsgebonden lezingen in STUK

Onder de noemer Ongehoord organiseert STUK actualiteitsgebonden lezingen of gesprekken over onderwerpen die er toe doen in de wereld van vandaag. Ongehoord wil informeren, niet polariseren. De toegang is gratis. Je kan je ticket reserveren op ticket@stuk.be.

Leuven Klimaatneutraal: een vorm van sociaal contract?
zondag 19 februari 15.00u, STUK Auditorium
De opwarming van de aarde is één van de meest stringente mondiale problemen. Hier en daar ontstaan initiatieven om hierop een antwoord te bieden. Zo wil Leuven in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Wat betekent dat precies? Wat moet er dan gebeuren? Is er een soort ‘sociaal contract’ nodig om dit te bereiken? En wie moet er dan allemaal meewerken?Sprekers: Mohamed Ridouani (schepen van Leefmilieu, Leuven), Peter Tom Jones (K.U.Leuven en projectgroep Leuven Klimaatneutraal 2030), Dirk Holemans (Oikos)

Voorbij het sociaal contract
maandag 20 februari 20.00u, STUK Auditorium
Wat betekent het begrip ‘het sociale contract’ nog in de huidige maatschappij. Het concept wordt vanuit verschillende benaderingen onder de loep genomen. The social contract is tevens het thema van de Artefact-expo in STUK (14>23/02).
Sprekers: Frank Vandenbroucke (K.U.Leuven en Universiteit van Amsterdam), Antoon Vandevelde (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven), Ewald Engelen (columnist De Groene Amsterdammer)
Moderator: Rudi Laermans (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven)

Kunst en samenleving
maandag 27 februari 20.00u, STUK Soetezaal
De positie van kunst en de kunstenaar in de moderne maatschappij is prangender dan ooit. Voor het VTi (Vlaams Theater Instituut) schreef Lars Kwakkenbos een tekst rond de waarde van kunst, tevens het onderwerp van deze avond.
Sprekers: Lars Kwakkenbos (schrijver en dramaturg), Michiel Vandevelde (kunstenaar), Rob Riemen (essayist en oprichter van het cultuurfilosofische Nexus Instituut), Willy Thomas (acteur)
Moderator: Erwin Jans (theaterwetenschapper en dramaturg)

Verontwaardiging en protest
maandag 5 maart 20.00u, STUK Auditorium
Massaal protest is terug van weggeweest. Na het voorbeeld van de Arabische lente sloeg de geest van de publieke verontwaardiging over naar de westerse wereld. Enkele voorbeelden zijn de Indignados en de Occupy-beweging. Kunnen we wel spreken van één fenomeen als de idealen en motivaties van deelnemers zo gevarieerd zijn? Hoe verhoudt de manifestatie van politieke en sociale onvrede in België zich tot die in andere landen?
Sprekers: Thomas Decreus (mede-organisator SHAME-betoging), Eddy Van Lancker (federaal secretaris ABVV), Nigel Williams (columnist, stand-up comedian).
Moderator: Dirk Barrez (redacteur dewereldmorgen.be).

Bookmark and Share

Ongehoord: actualiteitsgebonden lezingen in STUK

Onder de noemer Ongehoord organiseert STUK actualiteitsgebonden lezingen of gesprekken over onderwerpen die er toe doen in de wereld van vandaag. Ongehoord wil informeren, niet polariseren. De toegang is gratis. Je kan je ticket reserveren op ticket@stuk.be.

Populisme en democratie
donderdag 12 januari, 20u00, STUK Soetezaal. GRATIS [i.s.m. Oikos]
De (parlementaire) democratie staat steeds meer onder druk. In tijden waarin burgers mondiger worden en politici zichtbaarder, wordt de kloof tussen beiden steeds breder. Moderne vormen van populisme steken als reactie hierop de kop op: in tijden van onzekerheid is de ferme taal van de demagogie een succesvolle strategie.
Sprekers: Dick Pels (socioloog), Peter Vermeersch (hoogleraar politieke wetenschappen K.U.Leuven en mede-organisator G1000).
Moderator: Dirk Holemans (Oikos, denktank voor sociaal-ecologische verandering)

Leuven Klimaatneutraal: een vorm van sociaal contract?
zondag 19 februari, 15:00, STUK Auditorum. GRATIS [i.s.m. Oikos & Masereelfonds]
De opwarming van de aarde is één van de meest stringente mondiale problemen. Hier en daar ontstaan initiatieven om hierop een antwoord te bieden. Zo wil Leuven in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Wat betekent dat precies? Wat moet er dan gebeuren? Is er een soort ‘sociaal contract’ nodig om dit te bereiken? En wie moet er dan allemaal meewerken?
Sprekers: Mohamed Ridouani (schepen van Leefmilieu, Leuven), Peter Tom Jones (K.U.Leuven en projectgroep Leuven Klimaatneutraal 2030), Dirk Holemans (Oikos)

Voorbij het sociaal contract
ma 20 februari, 20:00, STUK Auditorum. GRATIS
Wat betekent het begrip ‘het sociale contract’ nog in de huidige maatschappij. Het concept wordt vanuit verschillende benaderingen onder de loep genomen. The social contract is tevens het thema van de Artefact-expo in STUK (van 14 tot 23 februari).
Sprekers: Frank Vandenbroucke (K.U.Leuven en Universiteit van Amsterdam), Antoon Vandevelde (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven), Ewald Engelen (columnist De Groene Amsterdammer)
Moderator: Rudi Laermans (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven)

Kunst en samenleving
maandag 27 februari, 20:00, STUK Soetezaal . GRATIS [i.s.m. VTi]
De positie van kunst en de kunstenaar in de moderne maatschappij is prangender dan ooit. Voor het VTi (Vlaams Theater Instituut) schreef kunstenaar Michiel Vandevelde een tekst met de titel De waarde van kunst, die het onderwerp vormt van deze avond.
Sprekers: Lars Kwakkenbos (schrijver en dramaturg), Michiel Vandevelde (kunstenaar), Rob Riemen (essayist en oprichter van het cultuurfilosofische Nexus Instituut), Willy Thomas (acteur)
Moderator: Erwin Jans (theaterwetenschapper en dramaturg)

Bookmark and Share