Posts getagd met ‘oorlog’

Herdenking verwoesting (1914) en bevrijding (1944) van Leuven

Gisteren vond de herdenking van zowel de verwoesting van Leuven in 1914 als de bevrijding van Leuven in 1944 plaats. In aanwezigheid van afgevaardigden van ambassades van de geallieerde landen, werd er hulde gebracht aan de gesneuvelden met toespraken en bloemlegging en de last post – dit alles samen met afgevaardigden van Stad Leuven, delegaties van het Verbond der Jaartallen en vaderlandslievende verenigingen .

Een eerste plechtigheid vond plaats op de stadsbegraafplaats. Op het einde kon de crypte voor oorlogsslachtoffers bezocht worden. Vervolgens was er een huldiging op het ‘Engels Kerkhof’ in Heverlee.

IMG_9943

IMG_9941

IMG_9948IMG_9945

IMG_9949

IMG_9951

IMG_9953

IMG_9959

IMG_9960

IMG_9965

IMG_9971

IMG_9975

IMG_9976

IMG_9978

Bookmark and Share

Augustus 1914 op Boven-Lo – De oorlog dichtbij

Een historische evocatie van de Eerste wereldoorlog in het kader van de Open Kerkendagen
Op 19 augustus 1914 trokken de Duitse troepen de openliggende stad Leuven binnen. Maar diezelfde dag staken ze op de Boven-Lo ook een vierde van de woningen en boerderijen in brand en werden negen bewoners willekeurig neergeschoten. Wanneer ze op 26 augustus moordend en brandend door Leuven trekken, komt een troep opnieuw op de Boven-Lo af en vermoordt, nu op bijzonder wreedaardige wijze, nog zeven inwoners, waaronder de eerste pastoor van de parochie.

Augustus 1914 was het begin van een gruwelijke oorlog die zich over een groot deel van Europa verspreidde, met miljoenen doden, soldaten en burgers. In het spoor van het oorlogsgeweld begon voor de burgerbevolking de harde strijd om te overleven.

De evocatie vertrekt van een aangrijpende beschrijving (uit 1919) van de feiten zoals die zich op de Boven-Lo (en ook op Blauwput) hebben voorgedaan. Het programma roept verder het beeld op van het lot van kleine mensen in de Groote Oorlog. U zult er deze oorlog niet alleen beter leren kennen, maar vooral ook mee beleven.

Praktisch
Een productie van Toneelvrienden de Lo vzw i.s.m. de Kerkraad van Boven-Lo
Parochiekerk, Heidebergstraat
Zondag 1 juni 2014 om 16.00 uur
Er is ook een kleine tentoonstelling die kan worden bezocht vanaf 13.30 uur.
De toegang is gratis.

Bookmark and Share

Voorstelling themanummer Oorlog van Het Liegend Konijn

Het themanummer over de oorlog van Het Liegend Konijn met als titel Alle malen zal ik wenen werd op zaterdag 22 maart feestelijk gepresenteerd in het stadhuis. Het Liegend Konijn is een tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie dat werd opgericht in 2003 en twee keer per jaar verschijnt. Elk nummer bevat nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie. Hoofdredacteur van Het Liegend Konijn is Jozef Deleu, dichter, prozaschrijver, bloemlezer en oprichter van Ons Erfdeel.

Burgermeester Louis Tobback heette de aanwezigen in de volgelopen schepenzaal welkom. Na de inleiding door Dorian van der Brempt en hoofdredacteur Jozef Deleu, droegen Anne Vegter (Dichter des Vaderlands), Luuk GruwezCharles Ducal (Dichter des Vaderlands) en Henk van der Waal hun poëzie voor. Josse de Pauw bracht tot slot een selectie gedichten uit het themanummer. Met zijn accordeon zorgde Tuur Florizoone voor een muzikale noot, een perfecte afwisseling voor de evocatie van de oorlogsgruwel door de gedichten.

Alle malen zal ik wenen is een dikke verzameling gedichten geworden, een ideaal geschenk voor poëzieliefhebbers in dit bijzondere herdenkingsjaar.

Bookmark and Share