Posts getagd met ‘Open Kerkendag’

Open kerkendag

Zondag 4 juni vindt in gans Vlaanderen de tiende Open Kerkendag plaats. In Leuven en omgeving openen acht kerken hun deuren voor het grote publiek. Thema is dit jaar ‘zet stenen in beweging’.

In de Sint-Pieterskerk zijn de gewelfschilderingen in detail te bewonderen. Geïnteresseerden zonder hoogtevrees kunnen de stellingen beklimmen (180 treden). Het is een unieke kans om die schilderingen van zo dichtbij te kunnen bekijken.
Tijdig reserveren is noodzakelijk om de stelling te beklimmen: www.leuven.be/openkerken
Wie liever met de voeten op de grond blijft, kan de schatkamer gratis bezoeken.
Het altaar is tijdelijk ontdaan van het houten altaarpodium dat er over werd gebouwd. Daardoor kan men op de sokkel van het altaar de gebeitelde namen lezen van de concentratiekampen.

In de Sint-Geertruikerk krijgt men de kans om de toren te beklimmen en de beiaard te bezoeken.
Het is een uitzonderlijke gelegenheid om de ‘toren zonder nagels’ die één van de nog bestaande wonderen van Leuven is, van binnen te bezichtigen.

Dat stenen niet alleen bouwstenen zijn maar ook dragers kunnen zijn van een boodschap, kan men zien in de Sint-Kwintenskerk.
Er zijn restanten van muurschilderingen uit de 15e eeuw te bezichtigen in het koor. Ze stellen de martelingen van de heilige Quintinus voor.

“De blikvanger van Open Kerkendag wordt de trompe l’oeil in de Sint-Michielskerk. Al 350 jaar wacht de Sint-Michielskerk op de bouw van zijn koepel.” vertelt schepen Dirk Vansina. “De architect W. Van Hesius had die ontworpen maar de koepel werd nooit gerealiseerd omwille van stabiliteitsproblemen.”
Tijdens het weekend van Open Kerkendag zal de ‘nooit gebouwde koepel’ binnen in de kerk zichtbaar gemaakt worden door middel van een trompe l’ oeil, gebaseerd op de koepel van de Saint-Aubain kathedraal van Namen.
Een grote foto van het interieur van deze koepel werd tegen het plafond gehesen zodat het lijkt alsof deze er werkelijk staat. Te bezichtigen op zaterdag 3 juni (14 – 22 u) en zondag 4 juni (14- 18 u). De trompe l’oeil heeft een doormeter van 7,5 m en is bevestigd op een hoogte van 25 m.

DSC07160

In Sint Jan De Doper, ook bekend als de Begijnhofkerk, exposeert de fotograaf Frank Bruggeman kunstzinnige foto’s die details van de kerk uitlichten. Er zijn rondleidingen en beiaardier Luc Rombouts bespeelt de beiaard van het Begijnhof.

In OLV van Troost (Pakenhof) in Heverlee kan men de kerk, de bibliotheek en het Mausoleum van de eenzaamheid bezoeken (de begraafplaats van kanunnik Armand Thiery).

In de Sint-Jozefskerk kan je gratis een concert bijwonen.

De abdij van Vlierbeek geeft de unieke kans om op de indrukwekkende gewelven van de abdijkerk te lopen en de toren te bezoeken. Er gaat ook een rondleiding op het kerkhof door.

Ook voor kinderen

In de Begijnhofkerk en in OVL van Troost heeft men een speciale activiteit voor kinderen gepland.
In de Begijnhofkerk kunnen de kinderen op zoek gaan naar dieren in de kerk. En in OLV van Troost is er speciaal voor jonge bezoekers ‘de kruisweg gezien door de ogen van kinderen’.

Voor meer informatie kan je terecht op www.leuven.be/openkerken
Voor inschrijvingen aan het bezoek van de gewelfschilderingen van de Sint-Pieterskerk kan je terecht bij Ingrid Vangampelaere van de stad Leuven.
Ingrid.vangampelaere@leuven.be of 016 27 22 56

Bookmark and Share

Open Kerkendag 6 en 7 juni 2015

Tijdens het weekend van 6 en 7 juni vindt de 8e editie plaats van de Open Kerkendag, een initiatief van de stichting Open Kerken. Zo’n 500 gebedshuizen nemen deel. De stichting Open Kerken wil hiermee de kerken in de schijnwerpers plaatsen. Thema dit jaar is ‘licht’, want 2015 is uitgeroepen tot internationaal jaar van het licht.

In Leuven nemen 9 kerken deel aan deze Open Kerkendag : Sint-Antonius, Sint-Geertrui, Sint-Jan-de-Doper, Sint-Kwinten, Sint-Michiel, Sint-Pieter, O.L.V. Vlierbeek, Sint-Jozef en de Mariakapel.
Sommige zijn vrij te bezoeken. In andere organiseert de kerkraad concerten of rondleidingen.

openkerkdagen_2

Sint-Pieterskerk
De Leuvense Gidsenbond, Leuven+, organiseert rondleidingen in de Sint-Pieterskerk.
Je hebt de preekstoel zien staan en de Sedes Sapientiae, je bent naar de schilderijen van Dirk Bouts gaan kijken en naar het koorgestoelte en de sacramentstoren. Tijdens dit bezoek zal je echter nieuwe, onvermoede aspecten ontdekken van deze parel van de gotische bouwkunst: details die je nooit eerder had opgemerkt, plaatsen waar je nooit eerder geweest bent.
Start : zondag 7 juni om 15 u. (5 euro).

O.L.V. Vlierbeek
De Heemkundige Kring Vlierbeek leidt je rond in de classicistische kerk, een absoluut meesterwerk van de hofarchitect Laurent-Benoît Dewez. Niet enkel het interieur is te bezichtigen maar ook de crypte, de toren en de gewelven van de kerk. Doorheen de galmgaten van de toren heb je een indrukwekkend zicht op het omliggende landschap, reikend tot in de binnenstad van Leuven.
De kerkraad van Vlierbeek heeft ambiteuze restauratieplannen voor de abdij. Ook de hoogstamboomgaard met oude fruitvariëteiten, is te bezoeken.
Start : zondag 7 juni om 14u, 15u en 16u (vrije bijdrage).

Sint-Jozefskerk
De kerk van architect Victor Broos is zondagnamiddag vrij te bezoeken. De kerk werd in 1974 gebouwd ter vervanging van de Sint-Jozefskerk in de Ravenstraat die in 1966 gesloopt werd.
Van 14u tot 15.30u vindt een concert plaats. 12 muziekanten spelen op verschillende instrumenten diverse klassieke stukken, van Barok tot liederen uit de 20e eeuw.
Het Cavaillé-Coll-orgel, dat enkele jaren geleden werd gerestaureerd, wordt bespeeld.
Gratis. Nadien wordt een hapje en een drankje aangeboden. Bezoekers kunnen een vrije bijdrage geven ten voordele van de slachtoffers van Nepal.

Sint-Kwintenskerk
Justus Lipsius beschreef deze kerk in zijn werk Lovanium uit 1605 als de mooiste van de Leuvense kerken.
Een gids leidt je rond in de kerk en vertelt over de schilderij ‘de processie naar Neerwaver’ van Gasper de Crayer.

Mariakerk (Matadiwijk)
Deze kapel behoort bij de Parkabdij en werd een jaar geleden herbestemd als kerk voor de Protestantse gemeenschap. De kapel stond sinds 2007 leeg.
Geopend zaterdag en zondag van 10-18 u met gastvrij onthaal.
Er is een bijbeltentoonstelling en je krijgt informatie over het protestantisme.
Zaterdag (11-12 en van 13-14 u) en zondag (12-13 u) vinden orgelconcerten plaats met als thema “Van Barok tot Romantiek en Moderniteit”. Muzikaal optreden met orgel, saxofoon en cello zaterdag van 14-15 u en zondag van 16-17 u.

Sint-Antoniuskapel
Deze kapel is zondag vrij te bezoeken. In de kerk is een tentoonstelling te bezichtigen over het leven van pater Damiaan. Ook de crypte met het graf van de Heilige Damiaan is te bezoeken.

Sint-Geertrui, Sint-Michiel en Sint-Jan-de-Doper zijn zondag vrij te bezoeken.

Bookmark and Share

Open kerkendag – 1 juni 2014

Op zondag 1 juni vindt in Vlaanderen de open kerkendag plaats.

In Leuven zullen 9 kerken aan deze dag deelnemen : Sint-Michiel, Sint-Antonius, Sint-Geertrui, Sint-Jan de Doper, Sint-Jozef, Sint-Kwinten, Sint-Pieterskerk, Heilige Familie Bovenlo en Onze-Lieve-Vrouwekerk.

In 3 kerken zullen speciale activiteiten georganiseerd worden. De anderen zijn vrij bezoekbaar. De aanwezige suppoost kan uitleg geven.

De kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo sluit zich aan bij de herdenkingen van de tragische gebeurtenissen van Wereldoorlog I. Niet enkel in de binnenstad hebben de Duitsers lelijk huis gehouden. Ook de Boven-Lo (Kessel-Lo) werd slachtoffer van brandstichtingen en moord: op 19 augustus staken ze één vierde van de woningen van de Boven-Lo in brand en werden 9 inwoners willekeurig neergeschoten. Op 26 augustus volgt een nieuwe wraakoefening waarbij 7 inwoners worden vermoord waaronder de pastoor.

De kerkraad heeft een tentoonstelling opgezet rond deze dramatische dagen. Die is van 13.30u te bezoeken. Om 16u evoceert de toneelkring deze gebeurtenissen.

De Sint-Jozefsparochie (Bogaardenstraat) plaatst deze open kerkendag in het teken van haar 200-jarig bestaan. Zij stelden een tentoonstelling samen over de geschiedenis van de parochie. Vanaf 13.30u kan je naar de tentoonstelling gaan van de geschiedenis van de parochie. Daarna volgt een muziekaal deel met o.a. de bespeling van het gerestaureerde Cavaillé-Coll-orgel.

Van 14 tot 17u organiseert de Heemkundige Kring Vlierbeek begeleide bezoeken aan de Abdij Vlierbeek. Met de mogelijkheid om de toren van de kerk en de crypte te bezoeken.

Bookmark and Share

Vijfde editie Open Kerkendag

De Stichting Open Kerken organiseert aanstaande zondag voor de vijfde keer de Dag van de Open Kerken. Omdat het een jubileumeditie is, zullen om 14u alle Leuvense klokken luiden en de beiaarden “Happy Birthday” spelen. Dag van de Open Kerken is vergelijkbaar met Open Monumentendag, maar op dit moment nog minder bekend en verspreid in Vlaanderen.

Leuven doet voor het eerst mee aan dit initiatief. 8 Leuvense kerken: Sint-Pieter, Sint-Michiel, Sint-Kwinten, Sint-Jan-de-Doper, Sint-Antoniuskerk, O.L.V. Ter Koorts, Sint-Jozef en Sint-Alfonsius (Redemptoristen) en de 4 abdijen zetten hun deuren open. Gidsen verzorgen begeleide bezoeken in de deelnemende kerken. Daarnaast vindt in elke kerk een klein concert plaats. Er worden 6 verschillende concerten gebracht door 6 duo’s. Stadssopraan Noèmie Schellens treedt op in 3 kerken.

De kerk van de Redemptoristen in de Brabançonnestraat die sinds 2006 gesloten is, wordt uitzonderlijk open gesteld voor Open Kerkendag. De site zal verbouwd worden tot rust- en verzorgingstehuis. De kerk is beschermd en wordt geïntegreerd in het project.

In enkele kerken worden tentoonstellingen opgezet: in Sint-Michiel ‘vrouwen inspireren’, in Sint-Antonius ‘het leven van pater Damiaan’, in O.L.Vrouw-ter-Koorts ‘communicaten, kindsoldaten en nog meer twaalfjarigen’. In Sint-Jozef wordt het pas gerestaureerde Cavaillè-Coll-orgel bespeeld. In Vlierbeek kan uitzonderlijk een bezoek gebracht worden aan ‘de krocht’, de krypte met de graven van de abten van Vlierbeek.

Bekijk de brochure met het volledige programma in PDF.

Bookmark and Share