Posts getagd met ‘Open VLD/ Leuven+’

Open VLD/Leuven+ pleit voor de restauratie en behoud funerair erfgoed

Leven in Leuven ontving onderstaande oproep van Open VLD/Leuven+ om zorgvuldiger om te gaan met ons funerair erfgoed.

Op de begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek bevinden zich 3 unieke graftrommels, Open VLD/Leuven+ houdt een pleidooi voor de restauratie en het behoud van deze zeldzame trommels.

Abdij van Vlierbeek
De begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek is een plek waar de tijd weinig of geen vat op heeft gehad. Je vind er prachtige oude praalgraven, omringd door een eeuwenoude muur. Veel lokale prominenten liggen hier begraven, zoals bijvoorbeeld de bekende Leuvense weldoener baron Edouard Remy en de Kesselse kunstschilder Frans Nackaerts wiens schilderij “Laat de kinderen tot mij komen” een ereplaats heeft in de abdijkerk. We dienen meer belang te hechten aan ons funerair erfgoed: graven, sculpturen, kerkhoven,… achter al die elementen gaan prachtige verhalen schuil. Graven zeggen ook veel over de tijdsgeest, zo geven de graven van Vlierbeek een beeld weer van de gemeenschap van Kessel-Lo op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw”, stelt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open VLD/Leuven+.

Graftrommels, verdwenen funeraire parels
Bijzonder is het praalgraf van de familie Delvaux-Pardon, dit haast majestueuze graf valt op door de aanwezigheid van 3 graftrommels. Een graftrommel werd als laatste groet op het graf geplaatst, nu vergelijkbaar met een bloemenkrans. Een graftrommel is een zinken of ijzeren trommel, vooraan gesloten met een glasplaat. In de trommel werden versieringen aangebracht zoals van metaal nagemaakte bladeren en porseleinen bloemen. Ook foto’s, rouwlinten en voorwerpen die een mooi beeld geven van de herinneringen aan de persoon die er begraven ligt werden hierin geplaatst. Het plaatsen van zo’n graftrommel was vooral gebruikelijk tussen 1870 en 1945”, gaat Vidal verder.

Restaureren en tentoonstellen
Open VLD / Leuven+ pleit voor de restauratie en het behoud van deze unieke en uiterst zeldzame graftrommels. Graftrommels zijn immers fraaie uitingen van onze grafcultuur en markeren de periode van de toename van grafbezoek en plaatsing van grafmonumenten. Een graftrommel is een onterecht vergeten onderdeel van het funeraire erfgoed in Vlaanderen. Na de restauratie zouden deze trommels permanent tentoongesteld kunnen worden in het portaal van de kerk of op een andere plek in de abdijsite, zo vormen ze een extra aantrekkingskracht voor wandelaars en funeraire historici. Op de verschillende begraafplaatsen van Leuven kan je in totaal slechts 5 graftrommels terugvinden. De 3 van Vlierbeek zijn de best bewaarde, helaas is er één reeds zwaar beschadigd, dus de bescherming van deze haast verdwenen funeraire parels dringt zich op. Het feit dat deze trommels foto’s bevatten van de personen die er begraven werden, maken ze enig in hun soort – dit stukje Kessels erfgoed mag niet verloren gaan!” besluit Nico Vidal.

Foto’s van het praalgraf Delvaux-Pardon:
   

Bookmark and Share