Posts getagd met ‘open vld’

Open VLD Leuven pleit voor actief beleid rond funerair erfgoed

In deze periode van het jaar, rond Allerheiligen, gaan veel bewoners van onze stad het graf bezoeken van hun dierbaren. Tijdens dit bezoek kan je op verschillende begraafplaatsen in Leuven “funeraire juweeltjes” tegenkomen. Open VLD pleit voor het behoud van dit historisch funerair erfgoed.

Hergebruiken van oude concessies
“Reeds verschillende gemeenten en steden in Vlaanderen hebben een actief funerair erfgoed beleid uitgestippeld, helaas hinkt Leuven hierin achterop. Nochthans heeft men aan historisch funerair erfgoed geen gebrek in Leuven, denk maar aan de begraafplaatsen van de Abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo en de Abdij van het Park te Heverlee waar prachtige monumentale grafzerken geen uitzondering zijn. Hergebruik is de eenvoudigste manier van behoud. Graven waarvan de concessies niet werden vernieuwd en die door het schepencollege zijn teniet gedaan, kunnen geëvalueerd worden voor een eventuele instandhouding. Criteria die hiervoor kunnen gehanteerd worden zijn de betekenis van de overledene en de cultuur-historische waarde van het grafmonument. De concessie van een grafmonument dat behouden blijft, kan vervolgens opnieuw in concessie gegeven worden,” stelt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open VLD Leuven voor.

Begraafparken
“Men zou deze begraafplaatsen ook kunnen omvormen tot begraafparken. Een begraafpark herinnert de bezoeker aan vroegere funeraire tradities en rituelen en draagt bij als trekpleiter voor historische sites. Er werd reeds in de vorige legislatuur een plan op papier gezet voor de begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek, maar helaas werd dit wegens financiële redenen niet uitgevoerd. De kosten voor de uitwerking hiervan zouden kunnen beperkt worden, mocht men de Leuvense scholen betrekken in deze projecten. De stad voorziet alle benodigdheden en het VTI kan bijvoorbeeld instaan voor de technische ondersteuning bij het restaureren van grafmonumenten. De Wijnpers kan instaan voor de aanplanting, dit alles onder supervisie van de experten van de Groendienst. Deze samenwerking is dus een win-win situatie voor zowel de stad als de scholen” gaat Vidal verder.

Inventarisatie
“Een eerste stap zou zeker het inventariseren van waardevolle graven kunnen zijn. Voor de Abdij van Vlierbeek werd dit reeds uitgevoerd, maar ook voor de begraafplaats van de Abdij van het Park, de stadsbegraafplaats Parkpoort en het oude kerkhof van Wijgmaal is dit nodig. Men zou, op basis van een klassement, zilveren, gouden of witte emblemen kunnen plaatsen op de graven. Een zilveren embleem staat voor een graf dat eigendom is van de stad. Een gouden embleem wil zeggen dat het graf in aanmerking komt voor hergebruik en een wit embleem staat voor een graf van historisch of lokaal belang. Op deze manier krijgt men een duidelijk beeld van wat er is, wat er kan gedaan worden en wat er moet bewaard worden voor de toekomst” besluit Vidal.

Bookmark and Share

Open VLD wil nieuwe invulling voor gemeentehuis Kessel-Lo

Open VLD Leuven stelt voor om het oude gemeentehuis in Kessel-Lo een nieuwe bestemming te geven. Het prachtige landhuis in het hart van Park Heuvelhof dient nu als een permanentie voor enkele diensten van de stad, maar staat voornamelijk leeg. “Een combinatie van vergaderruimten voor de lokale verenigingen met een horeca-uitbating via een concessie zou Heuvelhof attractiever maken”, zegt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open VLD Leuven en geboren en getogen in Kessel-Lo.

Het landhuis in Park Heuvelhof maakt deel uit van het patrimonium van deelgemeente Kessel-Lo. Tot 1977 werd het gebruikt als gemeentehuis, maar sinds de fusie is het meer en meer in onbruik geraakt. Tegenwoordig is er enkel een permanentie voor basisdiensten als bevolking en burgerlijke stand die bovendien enkel op donderdagnamiddag open zijn. “De buitenzijde van het landhuis werd enkele jaren geleden volledig gerestaureerd. Maar de leegstand is haast een misdaad: er moet dringend een nieuwe publieke functie worden aan gegeven”, zegt Nico Vidal.

Een nieuwe invulling geven aan het oude gemeentehuis in combinatie met het vernieuwen van de speeltuin en het heraanleggen van het plein tussen de vijver en het landhuis zou het Park Heuvelhof opnieuw attractiever kunnen maken voor jonge gezinnen en ouderen. Het park zelf is nu vooral in trek bij sportende mensen, dankzij de Finse looppiste. Maar er zou zoveel meer mogelijk zijn, zeker omdat Park Heuvelhof toch een groene long is te midden van een druk bewoond deel van Kessel-Lo. We zouden het landhuis ter beschikking kunnen stellen van talrijke Kesselse verenigingen die er kunnen komen vergaderen. En waarom voegen we daar geen horeca-uitbating aan toe?”, meent Vidal.

Hij drukt er wel op dat de inwoners van Kessel-Lo zelf inspraak moeten krijgen bij de uitwerking van dit project.

Voor de verdere uitwerking van dit project verwijzen we graag naar de concessie van het stationsgebouw van Wijgmaal die deze week publiek werd gelanceerd. Daar heeft de stad het gebouw in erfpacht genomen van de NMBS-Holding. Op de gemeenteraad van 19 april 2013 besliste de raad om het gebouw in concessie te verlenen aan een partner met het oog op de renovatie en de uitbating ervan met commerciële functie en gemeenschapsvoorzieningen. Zo moet de helft van het gebouw een publieke functie behouden. Deze formule zou men ook kunnen toepassen voor het gemeentehuis van Kessel-Lo. Aangezien de stad eigenaar is van het gebouw volstaat het om aan het AGSL opdracht te geven een concessie voor het gebouw uit te schrijven. Op die manier zitten de kosten bij de privépartner en ontvangt de stad een concessie-vergoeding (die eventueel gebruikt kan worden voor de heraanleg van de speeltuin en het pleintje voor het gebouw). In een concessie-overeenkomst kan men altijd bepaalde voorwaarden opnemen, bv. dat men vergaderzalen moet ter beschikking stellen. Het organiseren van vergaderzalen is uiteindelijk geen kerntaak van een stadsbestuur; zoiets kan evengoed de uitbater doen die er dan een cent mee kan verdienen door de verkoop van drank en catering e.d.m.”, stelt Vidal voor.

Wat de permanentie van de stadsdiensten betreft, stelt Open VLD voor die diensten onder te brengen op de Centrale Werkplaatssite, waar Hal 4 en Hal 5 al een openbare functie krijgen. “Al zou een efficiënter beleid door de centralisatie van de stadsdiensten in het stadskantoor en voldoende flexibiliteit van de openingsuren al een betere service kunnen bieden voor de inwoners van Kessel-Lo”, besluit Vidal.

Onderstaande afbeelding geeft een idee over hoe Open VLD de toekomst voor het gemeentehuis ziet (horeca-uitbating, heraangelegde speeltuin en vernieuwd pleintje voor het landhuis, met ponton):

Wat denken jullie van dit voorstel? Kan er meer met het voormalige gemeentehuis van Kessel-Lo gedaan worden? Kunnen jullie je vinden in de voorgestelde invulling?

Bookmark and Share

Verkiezingen – Lijst nummer 11: Open VLD

Op de verkiezingslijsten van Open VLD  staan 4 inwoners van groot Leuven op de lijst voor het Vlaams Parlement. Er zijn geen kandidaten voor het Europese Parlement.
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

Bookmark and Share