Posts getagd met ‘opvanggezin’

Stad Leuven zoekt onthaalouders

Deze maand startte de stad Leuven de campagne ‘Word onthaalouder – Kinderopvang net als thuis’. Met deze campagne wil ze nieuwe onthaalouders aantrekken en zo het kinderopvangtekort verkleinen.

De dienst voor opvanggezinnen van de stad Leuven begeleidt en ondersteunt onthaalouders die voorschoolse en buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar aanbieden. De dienst zorgt ook voor de coördinatie tussen onthaalouders, de ouders en de dienst en waakt mee over het welzijn en de ontwikkeling van de onthaalde kinderen. De stad verzorgt ook heel wat administratieve taken.

De dienst voor opvanggezinnen wordt gesubsidieerd op basis van het aantal effectief opgevangen kinderen in het afgelopen jaar. Op dit moment heeft de dienst voor opvanggezinnen een erkenning voor 171 opvangplaatsen. Om die gesubsidieerde plaatsen optimaal in te vullen, moet het aantal onthaalouders worden uitgebreid.

Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken: ‘Als de terugloop in opvangcapaciteit structureel wordt, verliest de dienst erkende en dus gesubsidieerde opvangplaatsen. Gezien het tekort aan voorschoolse kinderopvang in Leuven, willen we elk verlies aan erkende plaatsen absoluut vermijden en dus heel actief en gericht mensen warm maken voor een job als onthaalouder.’

De campagne wil extra onthaalouders aantrekken door enerzijds een goed beeld te geven van de job en door anderzijds te wijzen op de voordelen van een aansluiting bij de dienst voor opvanggezinnen. Dat gebeurt aan de hand van een folder, affiches en bekendmaking via het netwerk van Leuvense voorschoolse opvanginitiatieven.

Bieke Verlinden: ‘Met deze campagne roepen we iedereen die interesse heeft om te werken als onthaalouder op om contact op te nemen met de stedelijke dienst voor opvanggezinnen. De dienst kan uitleg geven over de vele voordelen van de job en een aansluiting bij de dienst.’

Meer info
Bekijk hier de flyer.

Stedelijke dienst voor opvanggezinnen
Nieuwe Kerkhofdreef 2, 3001 Leuven
016 27 28 46
opvanggezinnen@leuven.be

Bookmark and Share