Posts getagd met ‘orgaandonatie’

Project 14712 – registratie als orgaandonor

Project 14712 nodigt op woensdag 20 juni 2012 alle Leuvenaars uit het beste van zichzelf te geven. Die dag kan iedereen die meerderjarig is én zijn domicilie heeft in Leuven zich tussen 19u en 21u registeren als orgaandonor in de Wandelzaal van het Leuvens stadhuis. Dit is belangrijk, want als meer mensen zich registeren als orgaandonor, dan krijgen meer zieken die wachten op een orgaan een kans op een tweede leven.

Al te vaak nog denken mensen: In België is iedereen bij wet orgaandonor, tenzij hij bezwaar aantekent. Dit klopt,… in theorie. Immers, wanneer iemand zich niet uitdrukkelijk als orgaandonor liet registreren, kan de familie in de eerste graad na zijn overlijden toch nog verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen. Wanneer je bij leven jouw keuze voor donatie laat registreren, dan moet er geen instemming gevraagd worden aan de nabestaanden en kunnen ze zich hiertegen niet verzetten. Wanneer hij bij leven zijn keuze voor donatie laat registreren, dan kan de familie dit niet langer en zo gaan minder kostbare organen voor transplantatie verloren.

Project 14712 wil sensibiliseren rond orgaandonatie, beleidsmakers aanzetten om registratie eenvoudiger te maken en mensen overtuigen zich te registreren als orgaandonor. Daarom dit evenement.

Praktisch
Datum: Woensdag 20 juni 2012 tussen 19u en 21u.
Locatie: Wandelzaal van het Stadhuis op de Grote Markt in Leuven.
Meer info: http://www.project14712.be en http://www.facebook.com/project14712

Bookmark and Share

Infosessie Orgaandonatie

Volgens de cijfers van de FOD Volksgezondheid steeg het aantal Belgische orgaandonoren het afgelopen jaar met 22 procent. Ons land telt nu wereldwijd het meeste orgaandonoren. De stijging blijkt echter lang niet voldoende om de wachtlijsten terug te dringen.

De goede cijfers zijn vooral te danken aan de strakke Belgische wetgeving. Mensen die hun organen niet wensen af te staan, moeten zich laten registreren en nabestaanden mogen donatie afwijzen, in tegenstelling tot in Nederland bijvoorbeeld, waar mensen zelf moeten aangeven dat ze donor willen zijn. Gemiddeld 15 procent van de Belgen weigert een donatie. Als de overledene zichzelf registreerde als donor, kan er zelfs niet geweigerd worden, zelfs niet als de nabestaanden zich verzetten tegen orgaandonatie.

De tweede reden voor het hoge aantal orgaandonoren in België is de uitgebreide sensibilisering. Zowel de overheid als tientallen vzw’s voeren geregeld actie om zoveel mogelijk mensen op de donorlijst te krijgen.

Ondanks de mooie cijfers blijft er in België echter een tekort aan donoren bestaan. De recordstijging heeft, jammer genoeg, immers geen grote impact op de wachtlijsten. De verklaring is dat donoren meestal mensen op leeftijd zijn, waardoor het hart en de longen te versleten zijn voor transplantatie.

Er is dus nood aan meer en vooral jonge donoren en daarom willen het Willemsfonds Vlaams-Brabant en Re-born to be alive de burgers graag informeren over hoe zij hierbij kunnen helpen.

De informatiesessie vindt plaats op 21 april om 10 uur in de Raadskelders van het Leuvense stadhuis. De aanwezigen zullen een deskundige uitleg krijgen van de vzw ‘Re-born to be alive’, een stichting die in 2002 werd opgericht door een jong meisje dat op een donorlong was aan het wachten. Na de infosessie krijgen de aanwezigen ook de kans om zich als donor te registreren. Om af te sluiten biedt het stadsbestuur van Leuven iedereen een drankje aan.

Bookmark and Share

Europese dag voor Orgaandonatie

Vandaag, 23 oktober 2010 is de Europese dag voor Orgaandonatie. Uit cijfers blijkt dat de meeste mensen zich niet registreren als orgaandonor. Meestal omdat ze ervan uitgaan dat je automatisch orgaandonor bent na overlijden. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar. Als verwanten protesteren tegen orgaandonatie, mag het ziekenhuis geen organen verwijderen en transplanteren bij anderen. Daarom is registratie als donor zo belangrijk. Om zeker te zijn dat je in aanmerking komt als orgaandonor, kan je op het gemeentehuis een formulier invullen waarmee je expliciet toestemming geeft voor de donatie van organen na overlijden. In dat geval kan de familie zich niet meer verzetten.

De Leuvense vzw Re-born to be alive is een vereniging die zich inzet voor jonge mensen die longgetransplanteerd zijn. In de eerste plaats willen ze orgaandonatie bekend maken en bespreekbaar maken via de donormobiel en aanwezigheid op events. Ze brengen ook jonge mensen samen die een longtransplantatie hebben ondergaan en moedigen hen aan om samen te sporten ter bevordering van de luchtwegen en de nieuwe longen. Katia della Faille en Raf Van Brussel zijn meter en peter van deze vereniging.

Informatie over orgaandonatie en orgaantransplantatie en nog veel meer vind je op www.reborntobealive.be.

Bookmark and Share