Posts getagd met ‘park michotte’

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘een ontmoetingsplek in Park Michotte’

Buurtbewoners van Park Michotte deden eind 2010 een aanvraag in het kader van het Kom op voor je Wijk-project. Ze wilden het speeltuintje in Park Michotte uitbreiden met extra speelmogelijkheden voor oudere kinderen en met meer zitgelegenheden. De stad Leuven erkende de nood aan uitbreiding en opwaardering van de speeltuin. De jeugddienst nam de uitbreiding van het speelgedeelte op zich. De groendienst maakte het ontwerp.

Ondertussen is er met budget van Kom op voor je Wijk een grote picknicktafel en een boombank aangekocht. De heraanleg van het speelterrein zou eind 2013 nog starten.

Op dinsdag 27 augustus 2013 huldigden de stad en de bewoners de nieuwe zit- en ontmoetingsmogelijkheden in Park Michotte in met een receptie. Park Michotte ligt tegenover de Sint-Franciscuskerk (Tiensesteenweg 190, 3000 Kessel-Lo).

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share