Posts getagd met ‘parkabdij’

Plant een boom in de Abdij van Park

Op zaterdag 15 maart 2014 start de stad Leuven met de aanleg van 1,5 ha groenbuffer langs de spoorweg aan de Abdij van Park. Iedereen kan een boompje komen planten!

De stad Leuven besteedt veel aandacht aan de vergroening van haar grondgebied. Onderzoek toonde immers aan dat vergroening, naast een esthetische waarde, ook heel wat andere voordelen heeft. Zo zorgt groen voor gezondere mensen, een betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit, meer welzijn … Ook in het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 speelt de aanplanting van extra groen een belangrijke rol, want planten dragen bij aan de vermindering van CO2, ze temperen de opwarming door het beschaduwen van gebouwen en pleinen en ze zorgen voor luchtcirculatie in de stad.

Vergroening in cijfers
Dat het de stad Leuven menens is met de vergroening van haar grondgebied, blijkt uit enkele cijfers. 10 jaar geleden onderhield de afdeling groenbeheer een groenareaal van 271 hectare en 16.275 laanbomen. Vandaag is dat areaal uitgebreid naar 308 hectare groen en 18.359 laanbomen.

Jaarlijks plant de afdeling 350 nieuwe bomen en 35.000 nieuwe heesters en bodembedekkers. Het gaat om een jaarlijkse investering van ongeveer € 75.000.

Nu gebruikt de afdeling nog in heel beperkte mate herbiciden. Vanaf 2015 verloopt het groenonderhoud helemaal gifvrij.

Groenbuffer langs de spoorweg
De stad start nu met de aanleg van een groenbuffer langs de spoorweg aan de Abdij van Park. Op zaterdag 15 maart om 14.00 uur worden 3.000 boompjes geplant. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!

Na een welkomstwoordje en uitleg over waar en hoe de boompjes geplant moeten worden, kan iedereen aan de slag. Deskundigen van de afdeling groenbeheer en de dienst duurzaam beleid staan klaar met raad en daad. Na het planten, wordt iedereen getrakteerd op een drankje en een leuk aandenken.

Praktisch

  • Op zaterdag 15 maart 2014 van 14.00 tot 16.00 uur
  • Langs de Parkweg (of Norbertijnenweg), net achter de Philipssite aan de Abdij van Park
  • Buslijnen 4, 5, 6, 597 en 630 (halte ‘Heverlee Broekstraat’) of buslijnen 284 en 285 (halte ‘Leuven Nieuwe Kerkhofdreef’) brengen je ter plaatse.
  • Vergeet je spade en je laarzen niet!

Inschrijven
Zin om mee te doen? Schrijf je voor 7 maart 2014 in op duurzaamheid@leuven.be. Vermeld je naam en het aantal personen dat komt planten.

Bookmark and Share

Een herinneringsboom voor Zeef Van Bragt

Op zondag 24 maart 2013 plantten de Vrienden van de Abdij van ‘t Park in samenwerking met de Groendienst een Japanse honingboom ter herinnering aan Zeef van Bragt, penningmeester en drijvende kracht achter deze vereniging. Het was een fijn moment met meerdere generaties familieleden en Vrienden verenigd rond de boom. Bij een glaasje bubbels werden herinneringen opgehaald aan Zeef en plannen gemaakt voor de Abdij.

De Japanse Honingboom of Sophora Japonica, komt oorspronkelijk uit China en Korea, maar zijn verspreiding naar de Westerse wereld gebeurde wel via Japan. Rond 1753 deed de boom zijn intrede in westerse parken. Met zijn 15 tot 20 m hoogte en 15 m kroonbreedte kan de Sophora Japonica uitgroeien tot een prachtige, imposante boom met mooie bloemen in de zomer.

Het is ook een typische Leuvense boom. Een prachtig exemplaar is te bewonderen in de Naamsestraat aan het Atrechtcollege, de boom van ’t groot verdriet. Ook aan de ingang van het Hoger instituut voor Wijsbegeerte staat een mooi exemplaar. De overvloedige nectarproductie maakt van deze boom een uitstekende drachtplant voor bijen en vele andere insecten, vandaar de naam honingboom.

De boom werd gepland waar vroeger de “verbrande boom” stond, een oude witte esdoorn die bij een wat misgelopen natuurbeheersexperiment eind jaren ’90 in brand vloog. De verbrande boom was voor kinderen in de buurt gedurende tientallen jaren een ijkpunt in het landschap.

Je vindt de boom tussen het kerkhof en het voormalig voetbalveld langsheen de Norbertijnerweg.

Bookmark and Share

Aankoop acht glasramen van topstukkwaliteit uit Leuvense Parkabdij

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft beslist om acht glasramen van de Leuvense Parkabdij aan te kopen die tot nog toe in bezit waren van de Yale University. De glasramen die door de Amerikaanse universiteit waren aangeboden, beantwoorden aan de criteria van het Topstukkendecreet en werden aangekocht voor 50.000 dollar (38.000 euro).

De suite van 41 glasramen die de Leuvense glasschilder Jan de Caumont (1577-1659) tussen 1635 en 1644 maakte voor de Norbertijnenabdij van het Park in Heverlee, wordt algemeen beschouwd als zijn meesterwerk. De suite beeldt het leven uit van de H. Norbertus. De Caumont gebruikte helder en in de massa gekleurd glas en schilderde op virtuoze wijze met grisailles aan beide zijden van het glas.

De productie van het atelier van de Caumont wordt beschouwd als een hoogtepunt van de brandschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden. De in deze reeks gehanteerde combinatie van alle schakeringen in glasschildertechnieken die toen bekend waren, maakt van deze reeks een ijkpunt voor de 17e eeuwse glasschilderkunst in Vlaanderen en Brabant.

Verarmd door de naweeën van de Franse Revolutie en de Napoleontische periode zagen de Norbertijnen zich in 1828 gedwongen de 41 glasramen uit de Parkabdij te verkopen. Enkele glasramen bleven tot nu toe in collecties in België maar een groot deel ervan belandde in de USA. Het gaat om omvangrijke partijen in de Yale University (New Haven), de Corcoran Art Gallery (Washington) en het JB Speed Museum (Louisville).

Vlaams minister Joke Schauvliege besliste in overleg met de stad Leuven en op advies van de Topstukkenraad de door Yale University aangeboden glasramen aan te kopen voor de ‘Collectie Vlaanderen’. De glasramen zullen in langdurige bewaring gegeven worden aan de stad Leuven. De stad zal instaan voor de restauratie en eventuele re-integratie van deze ‘topstukken’ op hun oorspronkelijke plek in de Parkabdij.

Vlaams minister Joke Schauvliege:

“De abdij van het Park is een unieke erfgoedsite die als historisch monument een bijzonder belang heeft voor het erfgoed in Vlaanderen. Ik ben dan ook erg blij met de buitenkans die de Yale University ons aanbiedt. Zij zijn duidelijk het idee genegen dat de glasramen terugkeren naar hun oorspronkelijke plaats.”

Dirk Vansina, schepen van monumentenzorg, is alvast euforisch over de aankoop van de glasramen:

De glasramen zijn inderdaad wereldtop! Ze maakten deel uit van zo’n 40 glasramen van de Parkabdij die taferelen uit het leven van Sint-Norbertus voorstellen. Ze werden na de opheffing van de abdij bij de Franse revolutie verkocht en raakten over de ganse wereld verspreid. De glasramen die nu aangekocht werden, bevinden zich in de kelders van de Yale University (VS) en zijn sinds de verkoop nooit tentoongesteld. Deze aankoop is dus een groot moment voor de Leuvense Parkabdij. Door de aankoop kunnen ze op hun oorspronkelijke plaats terug gezet worden. Ze komen na 185 jaar weer thuis.

Deze aankoop toont nogmaals de grote kunsthistorische en monumentwaarde aan van de Parkabdij waarvan de restauratie aan een snel tempo voortgaat.

Bookmark and Share

Parkabdij op zondag

Zondag 21 oktober 2012 organiseert de stad Leuven “Parkabdij op zondag”. De gebouwen van de parkabdij worden opengesteld, tijdens rondleidingen krijgt de bezoeker info over de aan de gang zijnde restauratieprojecten en er worden concerten georganiseerd. Restaurateurs, architecten en aannemers zijn aanwezig en geven uitleg over de restauratiewerken.

Wat kan je tijdens “Parkabdij op zondag” zoal bezoeken?

  • De Mariapoort (Huis van de Polyfonie) met doorlopend muziekinitiatie. Prof. Adam Gilbert voert een experiment uit waarbij bezoekers kunnen meezingen.
  • Natuurwandelingen rond de vijvers en het omliggende landschap. Er wordt info gegeven over hoe wordt omgegaan met het beschermd landschap rondom de abdij.
  • Werfbezoek aan de Watermolen (in restauratie), die omgebouwd wordt tot horecazaak.
  • Werfbezoeken aan het klooster (in restauratie): refter en bibliotheek waar het stukwerkplafond wordt gerestaureerd.
  • In het reeds gerestaureerde spreekhuis loopt er doorlopend een film over het abdijleven en krijg je info over het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur). Het CRKC stelt een nieuw ontdekt schilderij voor van Michiel Cocxie. Na deze “Parkabdij op zondag” wordt het gerestaureerd en zal het te bezichtigen zijn in M tijdens de Cocxie-tentoonstelling.

Restauratiewerken
Op dit moment zijn er restauratiewerken aan de gang aan de Watermolen en Sint-Janspoort, de zuidvleugel van het klooster (met de mooiste ruimtes van de abdij: de refter en de bibliotheek), de westvleugel waarin het museum zal worden ondergebracht, de oostvleugel waarvan momenteel het dak wordt gerestaureerd.
Eerder werd al de Mariapoort, de Norbertuspoort en de daken van west- en oostvleugel van het klooster gerestaureerd.

De voorbereidingen voor de restauratie van de Tiendeschuur zijn aan de gang. Problemen met zout in de muren maken het onmogelijk het gebouw op korte termijn een bestemming te geven. De schuur wordt een open polyvalente ruimte.

Restauratie kerk
Ook de restauratiewerken aan de kerk zijn gestart. Onderdelen van het houten interieur (altaar, houten beelden, biechtstoelen, preekstoel, koorgestoelte) en het dakgebinte zijn aangetast als gevolg van de grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Er wordt een nieuwe vloerverwarming in de kerk geplaatst. Een gelijkaardig systeem werd al toegepast –met veel succes- in de Sint-Jan-Baptistkerk te Averbode.

Alle informatie op http://www.leuven.be/parkabdij

Bookmark and Share

Maaiweekend in de abdij van Park

Op 7 en 8 juli 2012 organiseren de Vrienden van de Parkabdij naar jaarlijkse gewoonte een maaiweekend. Heb je zin om de handen eens uit de mouwen te steken en mee te werken aan het beheer van het abdijdomein? Dan ben je zeker welkom! Wij zullen dit jaar de tuin en het kwelgebied verder zetten. Het fruit uit de boomgaard wordt geoogst. Er is voor elk wat wils: maaien, rieken en afvoeren, maar ook het bereiden van onze barbecue, spelen met de kinderen en nog veel meer… Sommigen wagen het er ook op om te blijven overnachten in een tent. Dit jaar zal er gekampeerd worden in de boomgaard van de hophof en kunnen we genieten van het comfort van het gerestaureerde en ingerichte melkhuisje.

Deelname is kosteloos, wie mee komt werken, kan ook deelnemen aan de barbecue. Meer informatie kan je verkrijgen via zeger.debyser@med.kuleuven.be.
Wie graag op een ander moment de handen uit de mouwen steekt, is steeds welkom op de maandelijkse werkdagen: elke eerste zaterdag van de maand van 9u15 tot 13u in de Parkabdij. Meer info via zeger.debyser@med.kuleuven.be.

Bookmark and Share

De klokken en de beiaarden van de Parkabdij

Op zondag 13 mei om 16u spreekt Luc Rombouts over de De klokken en de beiaarden van de Parkabdij. Net zoals in andere abdijen werd ook in de Parkabdij het dagelijkse leven bepaald door het geluid van klokken. Meermaals werden klokken gegoten in de abdij zelf. Maar de abdij van Park schreef ook beiaardgeschiedenis. In 1479 klonk in de abdij het vroegst gekende voorbeeld van een melodische voorslag die een bestaande melodie weergaf. In 1730 verwierf abt De Waerseghere een prachtige beiaard die na de Franse tijd verhuisde naar de Leuvense Sint-Pieterskerk. En niet zo lang geleden werd in de abdij beiaardmuziek van grootvader Van Beethoven gevonden. Waarheid of fictie ?

De boeiende geschiedenis van klokken en beiaarden in de abdij van Park wordt ons verteld door Luc Rombouts, beiaardier van de KU Leuven en auteur van het boek ‘Zingend brons’. De lezing wordt geïllustreerd met beeld- en klankvoorbeelden en er ook enkele originele objecten worden aan het publiek getoond. De lezing is een organisatie van de Vrienden van de Parkabdij vzw en gaat door in de salons van de abdij. De toegang is gratis.

Bookmark and Share

Plantenruil in de Parkabdij – impressie

Onder een stralend lentezonnetje verwisselden vele plantjes van eigenaars. Alle aanwezigen gingen met een cadeautje van de groendienst van de stad Leuven naar huis.

Plantenruildag Parkabdij

Plantenruildag Parkabdij

Plantenruildag Parkabdij

Plantenruildag Parkabdij

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share

Plantenruildag in de Abdij van Park

Op zondag 1 april 2012 vindt in de conventstuin naar jaarlijkse gewoonte de plantenruildag plaats. Zoals voorheen organiseren de Vrienden van de Parkabdij de plantenruildag in samenwerking met de Educatieve Bijenstand Vlaams-Brabant en de Groendienst van de Stad Leuven. De bedoeling is dat planten worden geruild of weggegeven. U kan vanaf 13u langskomen met plantjes, tussen 14 en 16u kan er worden geruild. Iedereen kan deelnemen of een kijkje komen nemen.

Bookmark and Share

Stad zoekt uitbater watermolen Parkabdij

Midden februari starten de restauratiewerken aan de watermolen en Sint-Janspoort in de abdij van Park.

De watermolen en de Sint-Janspoort worden zowel binnen als buiten gerestaureerd. Tussen beide gebouwen in komt een nieuwbouw. Ook de molenzaal wordt hersteld en de watermolen wordt opnieuw maalvaardig gemaakt. In het gerestaureerde pand komt een horecazaak met aan de rivierkant een terras. De overige ruimten kunnen gebruikt worden als vergaderzalen en dergelijke.

Voor de uitbating zoekt de stad een geëngageerd iemand die zich verbonden voelt met de stad en de site van de parkabdij en die zijn uitbating een uitstraling geeft in overeenstemming met de historische en culturele site. De uitbater zal minstens één keer per maand de molen doen draaien en didactische demonstraties geven.

Het einde van de restauratie is gepland midden 2013. Daarna moet de uitbater zelf instaan voor de inrichting van keuken en meubilair. Verwacht wordt dat het complex operationeel zal worden ten vroegste in de tweede helft van 2013.

Molenenthousiastelingen, grijp uw kans!

Bookmark and Share

Winterwandeling rond de Parkabdij

Op zondag 11 december organiseren de Vrienden van de Parkabdij vzw hun traditionele winterwandeling in de omgeving van de abdij. De wandelaars komen tegen 14uur samen op het hoeveplein.

Het is een gegidste landschapswandeling van ongeveer twee uur. Er zal aandacht zijn voor natuur en cultuur. De deelname is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet.

Na de wandeling kunt u tegen een kleine vergoeding een glas huisbereide glühwein of appelsap drinken in het melkhuisje, uiterst links tegen de tiendenschuur. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Zeger Debyser 016/35 30 77

Bookmark and Share