Posts getagd met ‘Parkeren’

Petitie burgerinitiatief tegen de nieuwe blauwe zone

Gisteren om 19.00u hebben een twintigtal verontwaardigde burgers de petitie “Tegen de plotse dure blauwe zone zonder overleg, zonder motivatie en zonder draagvlak” afgegeven aan schepen Robbeets.

Doel van de petitie is een burgerinitiatief op te starten om de uitbreiding van de Blauwe zone opnieuw op de gemeenteraad te brengen. Officieel zijn hiervoor 1000 handtekeningen van Leuvenaars nodig. De actievoerders overhandigden welgeteld 2151 handtekeningen aan de heer Robbeets.

Bedoeling is dat de buurtbewoners op de gemeenteraad van 29 september, 15 minuten spreekrecht krijgen. Zij willen de gemeenteraad overtuigen om de beslissing van de uitbreiding op te schorten zolang er geen grondig onderzoek is geweest. Dit geeft de gemeenteraadsleden de tijd om, in overleg met de bewoners, de parkeerproblemen grondig te onderzoeken en mogelijke oplossingen te zoeken. Vervolgens kunnen de gemeenteraadsleden dan aan de hand van deze studie met meer kennis van zaken over maatregelen stemmen.

Mr Robbeets liet weten dat hij de handtekeningen en het bijhorende dossier ook aan zijn collega’s zou doorgeven.

De 2151 handtekeningen voor het burgerinitiatief tonen aan dat veel mensen verontrust zijn over deze uitbreiding van de blauwe zone.

Ondertussen hebben de actievoerders ook een enquête opgesteld, om de problemen van de bewoners duidelijker in kaart te brengen. De enquête kan nog ingevuld worden tot 7 september op http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=197288

Bookmark and Share

Parkeren

Zaterdag was ik van plan een aantal winkels in de buurt van de Vismarkt/Mechelsestraat te bezoeken. Vermits ik nadien nog enkele andere stops moest maken was het gebruik van het openbaar vervoer geen optie. Gezien de aard van de geplande aankopen was het evenmin aangewezen de fiets te gebruiken. Bijgevolg begaf ik mij met de wagen naar Leuven. Via Kapucijnenvoer reed ik het centrum in. Onderweg merkte ik op dat het elektronische bord van het parkeergeleidingssysteem aangaf dat er nog vrije plaatsen waren op parking Sint Jacob.

Ik reed echter verder, richting Vismarkt, via de Tessenstraat en de Brouwersstraat. Onderweg waren er geen vrije parkeerplaatsen, dus beproefde ik mijn geluk op de Vismarkt. Zoals ik verwachtte was het daar chaotisch. Verschillende bestuurders hoopten dat er snel een plaatsje vrijkwam en blokkeerden bijgevolg de doorgang. Als je niet alleen op stap bent kan je er voor kiezen dat het gezelschap reeds op stap gaat en dat enkel de chauffeur op zoek gaat naar een parkeerplaats of ergens dubbelgeparkeerd bijvoorbeeld op de Vismarkt blijft wachten. Ik was zaterdag echter alleen op stap, er zat mij niets anders op dan elders een plaats te zoeken. Wachten op de Vismarkt leek mij immers niet de moeite. Ik kon aan het lusjesdraaien beginnen. Je kan in de buurt van de Vismarkt immers een aantal lussen maken waarbij je telkens langs dezelfde straten komt in de hoop dat er ondertussen iemand vertrokken is. Dit kan je bijvoorbeeld doen door van de Vismarkt via de Karel van Lotharingenstraat, Vaartstraat, Rijschoolstraat, Dirk Boutslaan en Craenendonck opnieuw naar de Vismarkt te rijden. Je kan ook een ommetje maken via de Rijschoolstraat en de Vital Decosterstraat. Of je kan ook een kijkje nemen aan de Lei en de Amerikalaan, waar je nog steeds gehinderd wordt door de werken daar.

Het parkeerbeleid in deze buurt van Leuven lijkt niet logisch opgezet te zijn. Op het Sint Jacobsplein moet je betalen om te parkeren, in de zijstraten van dit plein kan je met een parkeerschijf terecht. In de Tessenstraat moet je betalen om te parkeren, in de Brouwersstraat die er op aansluit en meer verkeer te verwerken krijgt volstaat dan weer de parkeerschijf, net als in de Vaartstraat. Als niet inwoner van de Leuvense stadskern ben ik helemaal geen vragende partij om overal te moeten betalen, integendeel zelfs. Gelukkig zijn er hier en daar nog straten waar je met parkeerschijf terecht kan. Sommige van deze straten zijn gelukkig niet bij iedereen gekend, zodat ik er vaak nog een vrij plaatsje vind.

O ja, ik heb na eventjes zoeken een parkeerplaats gevonden in de Pereboomstraat, op 5 minuten stappen van de Vismarkt en bovendien nog gratis want met parkeerschijf.

Bookmark and Share