Posts getagd met ‘parking’

N-VA Leuven wil rand- en carpoolparking aan Bodart

N-VA Leuven heeft vragen bij de visie van het stadsbestuur op de ontwikkeling van de stadspoort Bodart. Parking Bodart fungeert nu als een gratis rand- en carpool parking. Door de uitbreiding van
de blauwe zone in de buurt zijn er nu al klachten dat de parking niet meer kan gebruikt worden door carpoolers. De stad wil deze gratis randparking in de toekomst blijkbaar schrappen en slechts eventueel vervangen door een ondergrondse en betalende parking.

Duurzame mobiliteit
De Boudewijnlaan is een belangrijke invalsweg voor Leuven. Het wegnemen van het viaduct en de nieuwe fietsverbinding zijn goede maatregelen. Gemeenteraadslid Gunther Rens: “Wat echter ontbreekt bij deze nieuwe stadspoort is een goedkope randparking om de wagen achter te laten om nadien te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te stad in te trekken. Ook een carpoolparking kan bijdragen tot duurzame mobiliteit.”

Mobiliteitsplan voor ganse stad
Fractieleider Zeger Debyser: “We betreuren dat de waardevolle en historische Grote Spui wordt geïsoleerd op een eiland tussen grote wegen”. “We begrijpen daarenboven niet dat Leuven mobiliteitsingrepen plant zonder te beschikken over een recent mobiliteitsplan voor de ganse stad. Ingrijpen op een ring heeft namelijk effecten op de ganse mobiliteit van de stad.”

Bookmark and Share

Parking Vaartkom: oplossing voor parkeren in de Vaartkom

Half juni gaat de nieuwe Parking Vaartkom open. Deze parking zal dienen als bestemmingsparking voor de Vaartkom en als randparking voor bezoekers van de binnenstad. Vanaf dan zullen de vastgelegde – aantrekkelijke – parkeertarieven gelden. Op 1 april gaat alvast een gedeelte van Parking Vaartkom open voor bezoekers van de Vaartkom. Tot de beheerder is aangesteld (juni 2015) zal het mogelijk zijn om hier gratis te parkeren.

De parking is een onderdeel van het beeldbepalende gebouw met parking en studentenhuisvesting in de verste hoek van het Engels Plein, tegen het viaduct en de Keizersberg. De stad is eigenaar van 400 van de 1000 parkeerplaatsen en kan zo mee het parkeerbeleid sturen. De overige 600 plaatsen zijn van ontwikkelaar Ghelamco.

De stad heeft met de ontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die onder andere de parkeertarieven en de vorm van uitbating en exploitatie vastlegt.

Bookmark and Share

Studie voor nieuwe ondergrondse parking onder De Bruul

De stad Leuven laat onderzoeken of het haalbaar is om een ondergrondse parking te bouwen onder het park De Bruul. Dit park bevindt zich op wandelafstand van het centrum aan de Brouwersstraat en de Pereboomstraat. Deze plaats heeft enkele voordelen: de afstand tot het centrum, het is eigendom van de stad, het ligt vlak bij een bushalte en het is bereikbaar via een ‘primaire verkeerslus’, m.a.w. het is goed bereikbaar vanaf de ring.

Anderzijds heeft het terrein ook een aantal nadelen: de ondergrond zou niet goed zijn en het speelterrein is nog maar net heraangelegd. Tijdens de werken zal een deel van het park niet gebruikt kunnen worden, maar het is wel de bedoeling dat De Bruul een parking blijft. De stad wil tijdens de werken de kleuterspeeltuin en het ontmoetingscentrum behouden. De parking zou dus vooral onder het voetbalterrein en de veldjes met de balsportmuur komen te liggen.

De stad hoopt op ruimte voor 300 parkeerplaatsen. De haalbaarheidsstudie zal uitwijzen of dit effectief mogelijk is. Het park De Bruul is op dit moment één van de meest gebruikte parken van Leuven. Vele evenementen zoals Leuven in Scène en de Wereldfeesten maken gebruik van dit park.

Bookmark and Share