Posts getagd met ‘Pauscollege’

In the picture: Pauscollege

Het Pauscollege KU Leuven - B&W
Foto door David Jonck

Bookmark and Share

Stakingsactie bij studentenrestaurant Alma

Om 11 uur verzamelden de vakbondsmilitanten en de actievoerders van Hart boven Hard bij de Alma Pauscollege. De studenten die voorbij kwamen kregen zure appels uitgereikt als symbool voor de maatregelen van het regeerakkoord. De meeste studenten liepen de actievoerders echter snel voorbij zonder een appel aan te nemen. Na een kort optreden van de band Clochard, sprak Marc Leemans, voorzitter van het ACV, de aanwezigen toe. Hij hekelde de besparingspolitiek van de regering die volgens hem gevoerd wordt “op de kap van de gewone man”. Na de toespraak sprongen de actievoerders de fiets op om naar het volgende piket te rijden.

Volgens een persbericht van VOKA arrondissement Leuven ondervond 90% van de ondernemingen in de regio Leuven-Hageland weinig tot geen hinder van de staking. Ongeveer een kwart van de werknemers ondervond wel problemen om tijdig om het werk te raken.

Wat zijn jullie ervaringen op deze stakingsdag?

Bookmark and Share

Fototentoonstelling in tuin Pauscollege met foto’s uit 40 jaar Veto

In de tuin van het Pauscollege in Leuven kunnen bezoekers vanaf vandaag een fototentoonstelling bezoeken met daarin foto’s uit 40 jaar Veto. Veel van de foto’s zullen ook terug te vinden zijn in een boek over het veertigjarige bestaan van het Leuvense studentenweekblad.

Wie door de tuin van het Pauscollege wandelt zal de komende maand niet naast tien grote panelen met daarop foto’s uit veertig jaar Veto kunnen kijken. Rectoraatsbezettingen van twintig jaar geleden, de Beiaardcantus van enkele jaren geleden, de allereerste opening van het academiejaar van KU Leuven­rector Rik Torfs of een foto van de fuif LOKOmotion van eind vorig jaar… allemaal zijn ze te bewonderen. “De panelen zijn voorzien van een datering en extra uitleg,” zegt oud­hoofdredacteur Jelle Mampaey, die de fototentoonstelling samen met redactiesecretaris Frank Pietermaat organiseerde. De tentoonstelling duurt een kleine maand.

In het najaar volgt nog een boek over de veertigjarige geschidenis van Veto. Daarin zal er veel aandacht zijn voor fotografie, maar ook alle belangrijke studententhema’s van de afgelopen veertig jaar zullen er uitgebreid worden besproken, zoals de semesterexamens, de Almaprijzen of de fakbars.

Eerder bracht Veto naar aanleiding van zijn verjaardag al een speciale bijlage en werd er een receptie georganiseerd.

Bookmark and Share

In the picture: Pauscollege

Leuven Institute
Foto door Barry Lennon

Bookmark and Share