Posts getagd met ‘petit beurre’

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 6)

HET GEHEIM VAN “PETIT BEURRE”- KOEKJES

Eerst elf zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

1. Je kent ze wel, die eenvoudige, platte koekjes. Ze bestaan al meer dan 125 jaar.
2. Ze worden tegenwoordig verkocht door de multinational LU. Zomaar eventjes 6.400 ton per jaar!
3. Eenvoudige koekjes? Dat zal wel niet! Lees hier het verhaal van hoe het allemaal is begonnen.
4. In Nantes, in Frankrijk, heeft een zekere Louis LEFEVRE dit koekje uitgevonden.
5. Hij wou eigenlijk een koekje maken dat de mensen alle dagen zouden kunnen eten.
6. Vandaar dat het idee “tijd” zo’n belangrijke rol speelt in de vormgeving en de presentatie ervan.
7. Bekijk het “petitbeurre-tje”maar eens goed. De vier hoeken verzinnebeelden de vier seizoenen.
8. De zijkanten hebben juist geteld 52 kleine uitstulpingen. Zowel als er 52 weken in een jaar zijn.
9. Het koekje is 7 cm lang, wat refereert naar de 7 dagen van de week.
10. Kijk nu goed! De 24 puntjes op het koekje zijn -hoe kan het ook anders- de 24 uren in een dag.
11. Voor het algemeen uitzicht inspireerde hij zich op een onderleggertje van bij zijn grootmoeder.

Niet te geloven, nietwaar!

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

ET GE’OËM VAN “PETIBEUR”- KUKSKES

1. Ge kint ze wel, doë simpel, platte kukskes. Ze beston al mieër dan onderdvoëfentwinteg joor.
2. Ze wedde sewoudeg verkocht dei de multinasional LU. Zue moo efkes 6.400 ton par joor!
3. Simpel kukskes? Da zal wel ni zoën! Leist ie se, d’istoure van oes dat et allemoo begost es.
4. In Nantes, in Vrankroëk, ieë ne zeikere Louis LEFEVRE da kukske oeëtgevonge.
5. Oë waa oëgentloëk e kukske mooke da de minse alle dooge zaane kinnen eite.
6. ‘t Es doomei dat et gedacht van “toëd” zue nen importante rol gespeld ieët in de vermjeiving en de presantoose dervan.
7. Bekikt da petibeurreke moo ne kieë geud. De vier oeke verzinnebelle de vier sezoene.
8. De zoëkante emme zjust geteld 52 oeëtsteksels. Zjust gelak as dat er 52 wieëke in e joor zen.
9. Da koekske mèt zeive santemeiters, watda refereit noo de zeive dooge van de wieëk.
10. Kik na geud! De 24 poenjkes up et kukske zen – oes kan et uek annnes – de 24 ieren in nen dag.
11. Vei ‘t algemieën oeëtzicht inspireide em zen oëge up e naperônke van boë zen bomma.

Ni te gelueve, newoo!

HugO Geeraerts DE GERRE – februari 2014

Bookmark and Share