Posts getagd met ‘Piet Forger’

Piet Forger nieuwe directeur cultuur stad Leuven

Leuven werkte zich de voorbije jaren op tot culturele speler van formaat. Met de aanwerving van cultuurmens‐in‐hart‐en‐nieren Piet Forger als nieuwe directeur cultuur krijgt de sector andermaal nieuwe impulsen.

“Leuven ís het afgelopen decennium hard veranderd op cultureel vlak”, licht schepen van cultuur Denise Vandevoort toe. “Bovenop een rijk verenigingsleven hebben de stedelijke culturele instellingen – de Bib Leuven, het stedelijk archief, de Erfgoedcel en vooral cultuurcentrum 30CC – zich ontwikkeld tot solide waarden. Het Depot werd een van de grotere spelers in het muziekcircuit en was broedplaats voor de internationale carrière van Milow en Selah Sue. Kunstencentrum STUK en de Leuvense stadsgezelschappen Braakland/ZheBilding en fABULEUS zorgen al jaren voor extra dimensies in het kunstenlandschap in Vlaanderen. OPEK is een nieuwe vrijhaven voor jong artistiek geweld. Verschillende Leuvense initiatieven wonnen Vlaamse Cultuurprijzen. En met M heeft de stad de stap gezet van provinciale naar Vlaamse erkenning. Kortom: Leuven is er in de voorbije jaren in geslaagd om het “Ernest Claes‐gehalte”, zoals onze burgemeester Louis Tobback het ooit omschreef, stap voor stap van zich af te schudden.”

De nieuwe directeur cultuur Piet Forger is een man met ambitie: “Het Leuvense culturele veld is in volle beweging en bruist als nooit tevoren. Het is nu tijd voor Leuven, als vierde grootste stad in Vlaanderen, om zelfbewust en met een ruimere blik op de wereld zijn plaats op te eisen. Hiervoor moeten we zowel nog verder inzetten op de kunsten, als nog meer in contact staan met wat maatschappelijk leeft en van onderuit opborrelt. Als nieuwe directeur cultuur wil ik, samen met de talloze zeer dynamische spelers in Leuven, de in de voorbije jaren krachtig aangezette verhaallijnen, verder uitwerken en vorm geven.”

De directeur cultuur bereidt, samen met de schepen van cultuur, het cultuurbeleid van de stad voor en voert het uit. Hij leidt de directie cultuur (ongeveer 100 voltijdse equivalenten) en geeft rechtstreeks leiding aan de afdelingshoofden van 30CC, de bibliotheek en het archief. Piet Forger vervangt Steven Dusoleil die de job van directeur cultuur jarenlang met verve invulde en zijn functie recent inruilde voor die van directeur communicatie bij stad Leuven. Forger start begin januari 2015 met zijn nieuwe opdracht.

Bookmark and Share