Posts getagd met ‘pleeggezin’

Volwassenen met een beperking verbouwen Leuven

Naast pleegkinderen kunnen 447 volwassenen met een beperking of psychische problemen in Vlaanderen terecht in een gastgezin. Omdat Pleegzorg Vlaanderen het aanbod beter bekend wil maken, bouwen enkele pleeggasten met een beperking komende zaterdag 27 juni als architect, ingenieur of werfleider aan hun eigen kunstige huizen op het Ladeuzeplein in Leuven.

Dat pleegkinderen in een pleeggezin wonen, is intussen overbekend. Maar dat er ook 447 volwassenen met een beperking of psychische problemen in onze provincie terecht kunnen in gastgezinnen wanneer hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen, wordt al te vaak vergeten. “Om op die vergetelheid in te spelen zetten we de volwassenen in pleegzorg, onze pleeggasten, in de kijker”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg provincie Antwerpen. “Op onze campagnewebsite kan iedereen kennis maken met deze bijzondere vorm van samenwonen. De pleeggasten vertellen er samen met hun gastgezin hun verhaal via foto’s of filmpjes. Hun leven én de kansen die ze krijgen omdat ze in een gewoon gezin wonen, dat staat centraal.“

Straatactie
Eén van de pleeggasten die met zijn gastgezin centraal staat in de campagne is de 21-jarige Juan. “Dankzij zijn gastgezin heeft Juan de weg naar zijn passies gevonden”, zegt Heselmans. “Hij is uitgegroeid tot een zelfstandige jongeman, die keihard werkt en ’s avonds uren als sprinter op de atletiekpiste slijt. Eind juli vertrekt hij samen met zijn gastgezin naar de World Special Olympics in Los Angeles.” Op zaterdag 27 juni 2015 tussen 9u en 13u bouwen Juan en een aantal andere pleeggasten op het Ladeuzeplein in Leuven als echte architecten, ingenieurs en werfleiders symbolisch aan hun eigen huizen. Iedereen die hen een duwtje in de rug wil geven, is meer dan welkom om de mouwen op te stropen op hun tijdelijke werf.

Broer of zus
Twee op drie volwassenen met een beperking wonen bij hun broer, zus, familie of vrienden, vaak wanneer ouders te oud worden of overlijden. “Vooral dat aanbod is te weinig bekend.”, aldus Heselmans. “Er zijn immers heel wat gezinnen die in mindere of meerdere mate de zorg voor een persoon met een beperking overnemen, zonder dat ze weten dat ze daarvoor begeleiding en financiële ondersteuning kunnen aanvragen.” Pleeggasten wonen vaak voor langere tijd in hun gastgezin. “Maar sinds de invoering van het nieuwe decreet voor pleegzorg is bovendien de combinatie met opvang in een voorziening mogelijk. Op die manier vonden al 28 pleeggasten een plekje in een gezin waar ze tijdens het weekend kunnen thuiskomen. Al verwachten we dat die groep in de toekomst nog zal groeien.”

www.jaikkan.be

Bookmark and Share

Pleegzorg Vlaanderen zoekt meer pleeggezinnen

Zoals eerder vermeld op deze blog, werd er zaterdag in Leuven en 4 andere steden campagne gevoerd door Pleegzorg Vlaanderen om nieuwe kandidaat-pleeggezinnen aan te spreken. Ongeveer 850 gezinnen bezochten de stand van Pleegzorg Vlaanderen op de Leuvense Grote Markt en kregen een pleegpopje mee naar huis. Ook burgemeester Louis Tobback nam er eentje mee.

Zowel het koor van De Kleine Johannes uit Blanden als het jonge muzikale talent van strijkorkest Violetter zorgde voor een vrolijke sfeer.

Bijna 500 kinderen zoeken pleeggezin

Over heel Vlaanderen hebben 4756 kinderen een plekje gevonden in een pleeggezin. Toch is er nog een schrijnend tekort aan pleeggezinnen. “Maar liefst 497 kinderen wachten op dit moment op een geschikt pleeggezin. Tegen het einde van 2012 verwachten we dat dat cijfer nog oploopt”, vertelt Cathelijne van den Berg van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel.Vooral erg jonge kinderen en broertjes en zusjes vinden moeilijk een pleeggezin.

Geen oudersschapsverlof

Ondanks de grote nood aan pleeggezinnen, hebben pleegouders geen recht op ouderschapsverlof. Ook voor gemotiveerd tijdskrediet voor de opvoeding van een kind onder de 8 jaar komen pleegouders niet in aanmerking. Pleegouders Vlaanderen, de belangenorganisatie voor Vlaamse pleegouders, wil hier graag verandering in zien.”De vraag naar ouderschapsverlof of tijdskrediet om een pleegkind stabiliteit te geven is geen luxe, maar een absolute noodzaak”, stelt Els Van Achter van Pleegouders Vlaanderen.
Pleegzorg Vlaanderen steunt de pleegouders in hun vraag naar de federale overheid die hiervoor bevoegd is.”Een verruiming van het gemotiveerd tijdskrediet of ouderschapsverlof zal het welzijn en de toekomst van deze kinderen alleen maar ten goede komen. Bovendien kan het ook de drempel om pleegouder te worden voor een flink stuk verlagen”, zegt Krista Tielemans, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen.

Bookmark and Share

Pleegpopjes luiden Week van de Pleegzorg in

Op zaterdag 17 november gaat de Week van de Pleegzorg van start in 5 Vlaamse steden, waaronder ook Leuven. Pleegzorg Vlaanderen zal op de Leuvense Grote Markt schattige pleegpopjes uitdelen om de aandacht van het publiek te vestigen op de groeiende belangstelling voor het pleegouderschap. Het aantal nieuwe pleeggezinnen steeg in 2012 met meer dan een kwart ten opzichte van vorig jaar.

Van 11u tot 14u deelt Pleegzorg Vlaanderen in totaal 4756 pleegpopjes uit aan voorbijgangers in Antwerpen, Brugge, Hasselt, Leuven en Sint-Niklaas. De popjes staan symbool voor de kinderen die het afgelopen jaar opgevangen werden door een warm pleeggezin. “Met deze campagne willen we pleegzorg heel tastbaar voorstellen”, zegt Cathelijne van den Berg van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel. “Onder de slogan Neem een pleegpopje mee en geef het een warme thuis! kan iedereen een pleegpopje een plekje geven in zijn of haar gezin. Want kinderen opnemen in je huis en in je hart: daar draait het om bij onze pleeggezinnen.”

Groeiende belangstelling
Afgelopen jaar verwelkomde Pleegzorg Vlaanderen liefst 181 nieuwe pleeggezinnen, een kwart meer dan in 2011. Jammer genoeg blijven ook de wachtlijsten groeien, want niet alle kinderen kunnen terecht in een pleeggezin. Pleegzorg Vlaanderen merkt bovendien een zekere verschuiving in het sociaal engagement. Gezinnen bestaan steeds vaker uit tweeverdieners, waardoor het niet zo vanzelfsprekend is om een extra kind op te vangen. Daarom verkiezen ze eerder een korte, duidelijk afgelijnde vorm van pleegzorg zoals weekendopvang. De verschuiving in engagement zorgt er voor dat kinderen die voor langere tijd opvang nodig hebben, uit de boot vallen. Vooral de meest kwetsbare in onze samenleving worden hierdoor getroffen. “Maar liefst vier op tien kinderen zijn baby’s of heel jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar”, weet van den Berg. “Evenveel kinderen zijn broertjes of zusjes van elkaar en willen we het liefst samen een plekje in een pleeggezin geven.”

Wil je meer te weten komen over de Week van de Pleegzorg of heb je interesse om je kandidaat te stellen als pleegouder, kan terecht op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

Bookmark and Share