Posts getagd met ‘politie’

Veiligheidsraad publiceert criminaliteitscijfers 2012

Tijdens de eerste zonale veiligheidsraad van 2013 werden de criminaliteitscijfers van 2012 besproken.

Enkele interessante gegevens:

 • Het aantal inbraken in appartementen is sterk afgenomen (330 in 2011 naar 169 in 2012), maar het aantal inbraken in woningen blijft gelijk.
 • Het aantal fietsdiefstallen is afgenomen van 2256 in 2011 naar 1842 in 2012.
 • Zakkenrollerij is zwaar toegenomen: van 563 gevallen in 2011 naar 900 gevallen in 2012. Winkeldiefstal nam daarentegen af.
 • Intrafamiliaal geweld nam af van 2028 naar 1890 feiten in 2012.
 • Afgezien van minder vandalisme, zijn de andere vormen van overlast (geluidsoverast, milieuhinder, drugs en alcohol) vrijwel allemaal toegenomen.
 • Alle vormen van verkeersongevallen zijn afgenomen.
 • De meeste vormen van uitgaansgerelateerd geweld en overlast in het centrum tussen 20:00 en 8:00 zijn toegenomen.

De cijfers zijn natuurlijk geen exacte weergave van de criminaliteitsgraad: meer controles of een hogere aangiftebereidheid leiden automatisch tot hogere cijfers.

Het nieuwsbericht vermeldt onmiddellijk enkele tips om deze cijfers te verbeteren:

Meer informatie:

Bookmark and Share

NSV-betoging en tegenbetoging: geen bussen, fietsparkeerverbod, autoparkeerverbod en verkeersverbod

Deze donderdag 7 maart 2013 vinden twee betogingen plaats in Leuven: een NSV-betoging en een tegenbetoging. De Leuvense Politie verwacht redelijk wat problemen en legt daarom een parkeerverbod voor autos en fietsen op en maakt een aantal straten verkeersvrij. Ook De Lijn heeft laten weten dat die avond vanaf 18:15 geen bussen meer door het centrum zullen rijden. De Politie geeft ook een aantal tips om overlast te vermijden: bloempotten en fietsen binnen, je auto een nachtje in een parkeergarage, de vuilniszak pas ‘s ochtends vroeg buiten, pas op met bouwmateriaal en sluit je rolluiken.

Van dinsdag 5 maart 2013 om 10:00 tot donderdag 7 maart 2013 om 24:00 uur mag je je fiets niet parkeren in de volgende straten:

 • op het Sint-Jacobsplein (binnen en buitenzijde)
 • in de Wagenweg
 • in de Brusselsestraat, gedeelte tussen de Wagenweg en de Lei
 • in de Lei
 • in Craenendonck
 • op de Vismarkt
 • in de Vaartstraat, gedeelte tussen de Augustijnenstraat en de Rijschoolstraat
 • in de Rijschoolstraat
 • in de Dirk Boutslaan
 • in de Jan-Baptist Van Monsstraat
 • op de Diestsevest, gedeelte tussen de Jan-Baptist Van Monsstraat en de Diestsestraat
 • op het Herbert Hooverplein, zijde Café Universum (langs en dwarse plaatsen)
 • in de Justus Lipsiusstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en de Maria-Theresiastraat
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte tussen de Justus Lipsiusstraat en de Blijde-Inkomststraat
 • in de Blijde-Inkomststraat, gedeelte tussen de Maria-Theresiastraat en het Mgr Ladeuzeplein
 • op het Martelarenplein
 • in de Nieuwe Kerkhofdreef
 • in de Augustijnenstraat
 • op de Tiensevest, gedeelte tussen de Diestsevest en het Martelarenplein
 • in de Bondgenotenlaan
 • op het Mgr Ladeuzeplein
 • op het ganse Herbert Hooverplein
 • in de Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en het Mgr Ladeuzeplein
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte vanaf het Martelarenplein, 30m de straat in
 • in de Diestsestraat, gedeelte vanaf de Tiensevest, 30m de straat in

Op donderdag 7 maart 2013 van 13:00 tot 24:00 uur is je auto parkeren verboden in de volgende straten:

 • op het Sint-Jacobsplein (binnen en buitenzijde)
 • in de Wagenweg
 • in de Brusselsestraat, gedeelte tussen de Wagenweg en de Lei
 • in de Lei
 • in Craenendonck
 • op de Vismarkt
 • in de Vaartstraat, gedeelte tussen de Augustijnenstraat en de Rijschoolstraat
 • in de Rijschoolstraat
 • in de Dirk Boutslaan
 • in de Jan-Baptist Van Monsstraat
 • op de Diestsevest, gedeelte tussen de Jan-Baptist Van Monsstraat en de Diestsestraat
 • op het Herbert Hooverplein, zijde Café Universum (langs en dwarse plaatsen)
 • in de Justus Lipsiusstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en de Maria-Theresiastraat
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte tussen de Justus Lipsiusstraat en de Blijde-Inkomststraat
 • in de Blijde-Inkomststraat, gedeelte tussen de Maria-Theresiastraat en het Mgr Ladeuzeplein
 • op het Martelarenplein
 • in de Nieuwe Kerkhofdreef

Op donderdag 7 maart 2013 vanaf 19:30 tot het einde van de beide betogingen is geen verkeer toegelaten in de volgende straten:

 • op het Sint-Jacobsplein (binnen en buitenzijde)
 • in de Wagenweg
 • in de Brusselsestraat, gedeelte tussen de Wagenweg en de Lei
 • in de Lei
 • in Craenendonck
 • op de Vismarkt
 • in de Vaartstraat, gedeelte tussen de Augustijnenstraat en de Rijschoolstraat
 • in de Rijschoolstraat
 • in de Dirk Boutslaan
 • in de Jan-Baptist Van Monsstraat
 • op de Diestsevest, gedeelte tussen de Jan-Baptist Van Monsstraat en de Diestsestraat
 • op het Herbert Hooverplein, zijde Café Universum (langs en dwarse plaatsen)
 • in de Justus Lipsiusstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en de Maria-Theresiastraat
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte tussen de Justus Lipsiusstraat en de Blijde-Inkomststraat
 • in de Blijde-Inkomststraat, gedeelte tussen de Maria-Theresiastraat en het Mgr Ladeuzeplein
 • op het Martelarenplein
 • in de Nieuwe Kerkhofdreef
 • in de Augustijnenstraat
 • op de Tiensevest, gedeelte tussen de Diestsevest en het Martelarenplein
 • in de Bondgenotenlaan
 • op het Mgr Ladeuzeplein
 • op het ganse Herbert Hooverplein
 • in de Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en het Mgr Ladeuzeplein
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte vanaf het Martelarenplein, 30m de straat in
 • in de Diestsestraat, gedeelte vanaf de Tiensevest, 30m de straat in

Voor meer informatie, zie ook de pagina over de NSV-betoging en tegenbetoging op de site van LokalePolitie.be. Ook De Lijn heeft een informatiepagina met alternatieven voor de afgeschafte bussen.

Bookmark and Share

Politie Leuven maakt het verschil met sociale media

Stephanie Gille gaf tijdens de Tweetmeetleuven@Davidsfonds op 23 oktober laatstleden een zeer gesmaakte presentatie over hoe Politie Leuven het verschil maakt met sociale media. Personen die er niet bij waren tijdens de Tweetmeetleuven@Davidsfonds kunnen de presentatie nog op Prezi bekijken. Door op het pijltje hieronder te klikken start te presentatie. Via “More” kiest u best voor “Full screen”, zodat de presentatie volledig tot zijn recht komt.

Bookmark and Share

Politie Leuven wil je mening kennen

8.625 Leuvenaars kregen in januari een vragenlijst van de politie in de brievenbus. Op die manier wil men te weten komen hoe je denkt over (on-)veiligheid, verkeer, overlast, criminaliteit en sociale cohesie. Je kan ook je mening geven over de politiewerking: ben je al dan niet tevreden over het optreden van de politie? Later op het jaar krijgen de studenten de kans om via internet hun mening te geven.

De resultaten van de bevraging dienen voor het opstellen van het nieuwe zonale veiligheidsplan. In dit meerjarenplan worden prioriteiten vastgelegd. Het zijn de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen waaraan de politie extra aandacht zal besteden. Maar het resultaat van de bevraging moet ook toelaten een politie ‘op maat’ te leveren. Een Leuvenaar uit het centrum van de stad heeft wellicht andere problemen en verwachtingen dan een inwoner uit Wijgmaal.

Het invullen van de volledige vragenlijst neemt ongeveer een half uurtje in beslag. Je kan de vragenlijst invullen en opsturen tot 10 maart.

Meer info op website van Politie Leuven.

Bookmark and Share

Politie controleert fietsers

Tijdens de maand november zijn de politie, de vzw Velo en LOKO samen op de baan geweest om fietscontroles uit te voeren. Als je zonder licht rondreed, probeerde men ter plaatste het fietslicht te repareren. Vanaf 1 december loopt deze waarschuwingsperiode ten einde en worden er boetes uitgeschreven. Naast het ontbreken van de fietsverlichting, gaat men ook letten op het rijden in de verboden richting (Tiensestraat, Ladeuzeplein,..), het rijden in wandelstraten en het negeren het negeren van het rode verkeerslicht. Een deel van de controles zijn aangekondigd op de webpagina van de Leuvense Politie.

Bookmark and Share

Veiligheidsmaatregelen voor Bolognaconferentie

Op maandag 27 en dinsdag 28 april 2009 vindt in Leuven de Bolognaconferentie plaats. Tijdens deze conferentie komen de ministers van onderwijs van de Europese landen samen om te overleggen over het Europese hoger onderwijs. De politie verwacht een aantal tegenbetogingen en plant een hele hoop veiligheidsmaatregelen. Binnen een grote cirkel bestaande uit onder andere het Hogeschoolplein, de Grote Markt, het Fochplein, het Margarethaplein, het de Layensplein, het Smoldersplein en stukken van de Diestsestraat, Brusselsestraat, Parijsstraat, Naamsestraat en Muntstraat mag je op maandag 27 en dinsdag 28 april 2009 redelijk wat verkeersproblemen verwachten. Tijdens die 2 dagen mag je vrijwel niet parkeren in dat gebied en tussen bepaalde tijdstippen is het gebied afgesneden voor alle verkeer. Ook het stallen van fietsen is niet toegelaten en bewoners mogen het gebied enkel te voet binnen. Belangrijk: als je niet gedomicilieerd bent in Leuven (bijvoorbeeld studenten) en je woont in dit gebied, dan moet je een doorgangsbewijs gaan afhalen bij de politie! De volledige lijst van maatregelen voor de Bolognaconferentie kan je vinden op de site van de Politie van Leuven.

Bookmark and Share

Inbraakpreventie

De laatste tijd wordt in vrij veel appartementen ingebroken en daarom start de provincie een campagne met tips voor inbraakpreventie. De pagina http://www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie bevat een aantal tips specifiek voor woningen, een aantal tips voor appartementen en allerlei documentatie. Onderaan kan je bv een affiche met cartoons van Quirit vinden die je kan ophangen in appartementsgebouwen.

Ook de stad Leuven verspreidt informatie over inbraakpreventie: je kan gratis advies op maat aanvragen en de stad voorziet ook een premie voor aanpassingen die je woning veiliger maken.

Bookmark and Share

Hoog veiligheidsgevoel en tevredenheid over politiewerking

Meer dan 16.000 studenten en Leuvenaars vulden vragenlijst in
Waar liggen Leuvenaars en studenten van wakker? Hoe denken zij over de politiewerking? Een grootschalige bevraging uitgevoerd begin 2008 geeft terzake duidelijkheid. Het zonale veiligheidsplan 2009 – 2012 (de prioriteiten waarrond de politie werkt) wordt mee bepaald door de antwoorden van meer dan 16.000 Leuvenaars en studenten die aan de enquête deelnamen. Voor de bevraging werden 6.750 Leuvenaars aangeschreven en kregen 31.469 studenten een vragenlijst in de mailbox. Meer dan 40 % vulde de vragenlijst in.

Hoog veiligheidsgevoel

Zowel Leuvenaars als studenten voelen zich in Leuven in hoge mate veilig. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in zijn of haar buurt antwoordde iets meer dan 82 % van de Leuvenaars dat dit zelden of nooit het geval is.

Drie vierde van de studenten voelt zich eveneens zelden of nooit onveilig in Leuven. Hoe langer men in Leuven studeert, hoe veiliger men zich voelt. Uit een eerdere bevraging van de universiteit bij de buitenlandse studenten, bleek dat dit veiligheidsgevoel voor hen één van de hoofdredenen was om in Leuven te komen studeren.

Waar liggen Leuvenaars en studenten wakker van?
Waar ergeren Leuvenaars zich aan?

Wat verkeer betreft blijken fietsers (en bromfietsers) die zonder licht rijden het meeste ergernis op te wekken. Twee derde van de correspondenten ergert zich hier aan. Automobilisten die te snel rijden, werken ook ruim de helft van de bevraagden op de zenuwen.

Bij de algemene buurtproblemen wekt vandalisme het meeste ergernis op gevolgd door fietsdiefstallen en door rommel en rondslingerend afval op straat. In het centrum stoort men zich meer aan vandalenstreken dan in de buitengemeenten. In de buitengemeenten blijkt men dan weer meer wakker te liggen van inbraken dan in het centrum.

Bij studenten liggen de accenten enigszins anders.

Inzake verkeer blijken studenten in hoge mate problemen te hebben met bussen en in iets minder mate auto’s die rakelings langs fietsers scheren. Fietsers die zonder licht rijden, blijkt hun veel minder zorgen te baren.

Wat de algemene buurtproblemen betreft ,blijkt dan toch dat ook studenten zich het meest ergeren aan fietsdiefstallen en vandalisme.

Waar moet de politie mee bezig zijn?
De burger kreeg ook de kans om zelf aan te duiden waar de politie meer tijd moet aan besteden. Vandalisme moet volgens de Leuvenaars duidelijk meer aandacht krijgen. Maar vooral verkeersitems scoren hoog : er wordt meer aandacht gevraagd voor onaangepaste snelheid, onaangepast rijgedrag van fietsers en bromfietsers en onaangepast gedrag van autobestuurders.

Studenten vragen meer aandacht voor fietsdiefstallen en het onaangepast rijgedrag van automobilisten. Onaangepast rijgedrag van fietsers hoeft wat de studenten betreft zeker geen prioriteit te zijn voor de politie.

Communicatie gevraagd
De Leuvenaar is goed op de hoogte van de diensten die de Leuvense politie aanbiedt, o.m. fietsgraveren, vakantietoezicht,.. De Leuvenaar heeft wel behoefte aan informatie over de algemene politiewerking. Afhankelijk van de leeftijd van de correspondent blijkt de manier waarop men wil geïnformeerd worden duidelijk te verschillen. Jongeren hechten meer belang aan een degelijke website, terwijl ouderen zich liever informeren via regionale televisie en kranten. Studenten vernemen het liefst van de eigen studentenpers of via de website van de politie waarmee de politie bezig is.

Hoge tevredenheid over de politiewerking
De politie krijgt over het algemeen een goede score voor haar werking van de Leuvense bevolking, namelijk 7,31 op 10. Slechts een fractie van de correspondenten, namelijk 3,4%, is (zeer) ontevreden over de politie. Men toont zich vooral tevreden over houding, gedrag en beleefdheid.

Ook studenten tonen zich vrij tevreden over de werking van de Leuvense politie. Zij geven de politie een score van 6,52 op 10. De studenten zijn wel minder tevreden over de beleefdheid van de Leuvense agenten dan de vaste bewoners van Leuven. Minst tevreden zijn de studenten over de aanpak door de politie van overtredingen door fietsers.

Bron: www.politieleuven.be

Bookmark and Share

Fietsende studenten voelen zich geviseerd door politie

De Corelio kranten berichten vandaag over een facebook groep tegen de superboetes in leuven. De groep, met veelzeggende naam “Ik wed met Tobback 5000 studenten te vinden tegen de superboetes in Leuven”, telt ondertussen al meer 3000 leden en bulkt van de verhalen over “verborgen flikken” en de onvriendelijke aanpak van de agenten in kwestie.

Volgens de leden zou de agressieve aanpak vooral bedoeld zijn om de zakken van stad Leuven te vullen en weinig te maken hebben met de veiligheid van zwakke weggebruiker. Ze roepen op meer preventie te voeren en de boetes aan te passen aan het budget van de student. “De politie zou op zijn minst een opvallende preventiefolder in de welkomstmap van eerstejaarsstudenten moeten steken”, zo verklaart één geïrriteerde fietser in de groep. Wat is uw ervaring? Zijn de boetes te hoog? Worden fietsers geviseerd door de politie?

Bookmark and Share