Posts getagd met ‘politiepatrouille’

Vice-rector en schepen op nachtelijke politiepatrouille

Komende donderdagnacht vergezellen vicerector studentenbeleid Rik Gosselink en schepen van studentenzaken Bieke Verlinden de overlastpatrouilles van de politie op hun ronde door de stad. Ze duiken samen het nachtelijke studentenleven in en zien met eigen ogen hoe het eraan toe gaat op de Oude Markt, tijdens de fuiven of aan de fakbars.

Studeren in Leuven is bijna onlosmakelijk verbonden met vrienden, fuiven en cantussen, zeker op donderdagavond. Dat recht op sociaal contact is ook noodzakelijk voor hun verdere ontplooiing. Rond deze activiteiten werden in de loop der jaren duidelijke afspraken gemaakt tussen de stad, de universiteit, de studentenkringen en de politie. Deze afspraken werden als een engagement opgetekend in een fakbarcharter. Zo staan er studentenstewards op de stoep voor de fakbars en de fuiven. De stewards zijn vrijwillige studenten die hun medestudenten aanmanen om het na 22.00 uur rustig en vooral stil te houden op straat. Er zijn ook duidelijke afspraken rond wat kan en niet kan bij studentendopen, op kotfeestjes en tijdens cantussen.

Om met eigen ogen te zien hoe het geïntegreerde beleid werkt en waar verbetering mogelijk is, gaan Rik Gosselink en Bieke Verlinden donderdagnacht mee op overlastpatrouille met de politie.

 

Bookmark and Share