Posts getagd met ‘Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven’

Volgende fase van het masterproject Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Vandaag, woensdag 24 april 2013, gaf burgemeester Louis Tobback, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Federale Overheid en van het ziekenhuis, het startsein voor een volgende fase van het master-bouwproject van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Het Heilig Hartziekenhuis is het enige autonome, regionale ziekenhuis in Oost Vlaams Brabant en reeds meer dan 100 jaar gevestigd aan de Naamsestraat in het centrum van Leuven. “De best mogelijke zorgverlening, in een vlot bereikbare omgeving voor de brede Leuvense bevolking”. Dit was de drijfveer achter de beslissing van de Vlaamse Overheid om uitbreiding, grondige verbouwing en vernieuwing van de bestaande ziekenhuissite in de stad te verkiezen boven nieuwbouw in de rand. Dit standpunt resulteert in een opeenvolging van afbraak- en opbouwwerken om uiteindelijk te kunnen resulteren in een volledig vernieuwd ziekenhuis.

Het ziekenhuis ging op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen om haar opdracht waar te maken. Een steeds grotere groep ouderlingen en chronisch zieken doet beroep op ziekenhuiszorg. Overheidsmiddelen zijn dan ook onontbeerlijk om het aanbod te kunnen verhogen maar eveneens kwalitatief te verbeteren en aan te passen aan de moderne eisen van de patiënten… een logische evolutie die parallel loopt met de ontwikkelingen buiten de ziekenhuismuren.

Het modulaire bouwwerk is een buffergebouw zonder dat dit het aantal bedden van het ziekenhuis verhoogt. Dit nieuwe gebouw laat de nodige verhuisbewegingen toe in functie van verdere afbraakwerken en nieuwbouw van het grote ziekenhuisproject. De modulaire constructie past in het grotere gebouwengeheel, waarbij de ziekenhuisdelen aan de Naamsestraat de komende 10 jaar gesloopt en herbouwd worden. Alle deelprojecten vervolledigen zo niet alleen de ziekenhuiscampus op termijn maar horen eveneens thuis in de doelstelling om een patiëntgericht en -tegemoetkomend zorgaanbod te leveren voor de regio.

De diensten neurologie, de verdere uitbreiding van de dienst geriatrie en revalidatie vinden in deze modulaire bouw alvast hun onderkomen. Zij kunnen eindelijk het oudste gebouw van het ziekenhuis verlaten om eveneens patiëntenzorg te bieden in een comfortabele en eigentijdse omgeving.

Aan de andere kant van het leven, zullen de pasgeborenen en hun kersverse ouders eveneens tijdelijk verblijf vinden in dit gebouw. Een volledig vernieuwde kraamkliniek en dienst neonatologie, met moderne technieken en mogelijkheden worden tegen het einde van 2013 gerealiseerd.

Bookmark and Share