Posts getagd met ‘Residentie Filmtheaters’

Opening Residentie Filmtheaters

Op donderdag 19 september werd de nieuwe studentenresidentie ‘Filmtheaters’ gelegen langs de Brabançonnestraat en de Gildenstraat officieel geopend in de aanwezigheid van schepen Carl Devlies.

Deze nieuwe studentenresidentie bevat 109 kamers die zijn ondergebracht in 2 gebouwen, onderling verbonden door een sokkel waarin 2 gemeenschappelijke keukens en een ontspanningsruimte zijn voorzien. Daarnaast beschikken de studenten over een binnentuin voorzien van terras met banken. Alle kamers zijn voorzien van eigen sanitair met douche, toilet en wastafel.
De 30 parkeerplaatsen, 114 fietsenstallingen en een aparte ruimte voor het afvalbeheer in de ondergrondse parking zullen de overlast in de buurt beperken.
In het gebouw zal ook permanent een conciërge aanwezig zijn.

In het gebouw langsheen de Brabançonnestraat bevindt zich een handelspand dat verhuurd werd aan Crossfit. Crossfit is een kracht- en conditieprogramma dat verschillende stijlen samenbrengt in één training.

Op de achtergevel van het gebouw werd een kunstwerk aangebracht door de Gentse kunstenaar Willem Cole (1957). Het oeuvre van Cole is uitgepuurd, de esthetische kracht zit in de strakheid van de vorm, in het universele van de abstractie. Interessant in zijn recente werk is het samenspel tussen wetenschap en kunst.

Het project werd ontwikkeld door projectontwikkelaar Hecta uit Waregem. Aannemer Jan De Nul stond in voor de uitvoering.

Binnenkort start Hecta met de bouw van haar tweede complex bestaande uit 250 studentenunits op de plaats van de voormalige bioscoop Studio Filmtheaters en gespreid langs de Burgemeestersstraat. In het project, waarvoor architectenbureau Jaspers-Eyers de plannen tekende, zal grote aandacht worden besteed aan het centrale, groene binnengebied. De units worden voorzien van alle moderne faciliteiten en werden geconcipieerd volgens de meest recente voorschriften van de KU Leuven. In het project wordt ook de nieuwe hoofdzetel van uitgeverij Het Davidsfonds gerealiseerd.

Bookmark and Share

Burgemeestercomité en bouwpromotor bereiken compromis

In juni verwierp de Bestendige Deputatie Vlaams-Brabant het beroep dat Sabine Bovend’aerde namens het Burgemeestercomité indiende tegen de stedenbouwkundige vergunning die de stad Leuven had afgeleverd aan Hecta Reim voor de bouw van een studentencomplex op de voormalige Studio-site.

Het buurtcomité heeft vervolgens alle opties overwogen en uiteindelijk de uitgestoken hand van de bouwpromotor aanvaard om alsnog samen aan tafel te gaan zitten om uit te zoeken hoe dat de overlast van het complex voor de buurt zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Verleden week bereikten zij een akkoord. Zo zullen er o.a. aan elke ingang van het complex bewakingscamera’s geplaatst worden om eventuele overlast te kunnen registreren en door te geven aan de bevoegde diensten voor verder vervolg. Bovendien zal elke omwonende buurtbewoner de promotor schriftelijk kunnen vragen om voor de start van de bouwwerken een plaatsbeschrijving van hun woning te komen opmaken om eventuele schade door de werken achteraf te laten vergoeden. De buurt zal ook stemrecht krijgen in de jaarlijkse beheersraad en aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van het complex mee kunnen vastleggen. De conciërge van het complex is daarenboven 24/24 en 7/7 bereikbaar via een speciaal nummer zodat overlast direct kan aangepakt worden. Hecta Reim engageerde zich bovendien om in de voorziene polyvalente zaal een vaste muur en vast meubilair te plaatsen zodat de ruimte niet geschikt is voor de organisatie van fuiven, iets waar de buurtbewoners veel schrik voor hadden. Tot slot zal het binnenplein van het complex een maal per jaar ter beschikking staan van de bewoners om een buurtfeest te organiseren en heeft de promotor hiervoor een budget voorzien dat door een advocaat zal beheerd worden.

Zowel de promotor als het Burgemeestercomité tonen zich tevreden met het compromis dat gesloten is. Hecta Reim: “We kijken terug op een constructieve samenwerking met het buurtcomité. Via de diverse overlegmomenten opgezet door het comité kregen we een betere kijk op de diverse problematieken en bezorgdheden. Het gemaakte akkoord biedt voor elk van hen een oplossing. We zijn verheugd dat we op basis van overleg tot een consensus zijn kunnen komen en kijken uit naar een positieve lange termijn samenwerking met de volledige buurt.

Sabine Bovend’aerde : “Met dit compromis is er een oplossing gevonden voor de verloedering van onze buurt en werd er tegelijkertijd tegemoet gekomen aan een aantal bekommernissen die de buurt had rond de leefbaarheid van de buurt. We hopen echter wel dat de stad en de politie eventuele overlast die nog in op het openbaar domein zou kunnen ontstaan door de extra studenten die hier komen wonen afdoend zal aanpakken zodat iedereen hier in rust en vrede met elkaar kan (blijven) samenleven. Met dit compromis hopen wij ook een voorbeeld te zijn voor andere toekomstige projecten : voorafgaand overleg en wederzijds begrip voor bekommernissen kunnen veel problemen voorkomen.

Bookmark and Share