Posts getagd met ‘respectcampagne’

‘DANK U Leuven’-respectcampagne

Misschien zag je de duim en de DANK U boodschap al verschijnen op één van de digitale borden van de stad. 30 september ging namelijk de ‘DANK U Leuven’-respectcampagne van start. Het doel van deze campagne is respect bevorderen en een mentaliteits- en gedragswijziging teweeg te brengen. Dit kan op vele vlakken en binnen vele diensten. Het aanpakken van overlast staat centraal. Het gaat immers om respect en verdraagzaamheid voor je omgeving en de anderen.

Verschillende stadsdiensten en politie engageren zich om mee te werken. Zij kunnen als ambassadeurs onder de koepel van de ‘Dank u Leuven’-campagne eigen acties lanceren om wederzijds respect tussen inwoners/bezoekers enerzijds en stads- en politiepersoneel anderzijds te stimuleren. ‘Dank u om uw buren te verwittigen bij een feestje’, ‘Dank u om uw fiets correct te stallen’, ‘Dank u om uw beurt af te wachten aan het loket’,… .

Dank u om hoffelijk te zijn aan de schoolpoort
Aan deze slogans zijn ook acties gekoppeld. Een mooi voorbeeld is de schoolpoortactie die loopt van maandag 7 tot vrijdag 18 oktober. De actie stimuleert het veilig in- en uitstappen aan de schoolpoort. Politie en gemeenschapswachten houden tijdens de spitsmomenten extra toezicht aan verschillende Leuvense lagere scholen. (Groot-)ouders krijgen flyers met tips en worden aangesproken over hun verkeersgedrag.
Elke dag is een andere school aan de beurt.

Andere acties
De stadsdiensten zelf zullen extra aandacht besteden aan positieve communicatie, ook bij negatieve thema’s. Wederzijds respect houdt in dat stads- en politiepersoneel op een positieve en klantvriendelijke manier communiceren met de burger. Er zal extra aandacht zijn voor vorming en communicatietips, in eerste instantie voor personeel dat rechtstreeks contact heeft met de burgers. Met het dragen van de ‘Dank u’-badge dragen zij hun engagement extra uit.

Binnenkort zie je de ‘Dank u’-boodschap ook op openbare afvalbakjes en de nieuwe huisvuilzakken opduiken. Ook de jaarlijkse oktobercampagne naar de studenten kadert in het ‘Dank u’-thema van de respectcampagne.

Wat vinden jullie van deze nieuwe respectcampagne? Een schot in de roos of een maat voor niks?

Bookmark and Share