Posts getagd met ‘restauratie’

Opening gerestaureerde bibliotheek Abdij van Park

Ter gelegenheid van de heropening van de gerestaureerde bibliotheek van de parkabdij werd op zondag 12 oktober een bijzondere uitgave voorgesteld van de boekencatalogus. Deze catalogus werd opgesteld door wijlen Zeef Van Bragt, jarenlang drijvende kracht achter de Vriendenvereniging van de Parkabij. De talrijke aanwezigen werden namens de abdijgemeenschap van Park en prior Frans Swarte welkom geheten door eerwaarde heer Jozef Van Osta. Vervolgens kwamen Zeger Debyser, voorzitter van de vrienden van de abdij van Park en onze burgemeester aan het woord. Voorzitter Zeger Debyser vertelde hoe Zeef Van Bragt bijna twee decennia in stilte aan het reinigen en inventariseren van de boekencollectie werkte. Dit boek is dan ook een eerbetoon aan al het werk dat zij verzette.

Curator van de bibliothèque Mazarine, Goran Proot gaf toelichting bij het belang van de boekencollectie van de abdij en haar catalogus. Als laatste spreker kwam Sofie Beyen, dochter van Zeef Van Bragt aan het woord. Zij vertelde hoe de liefde voor erfgoed haar met de paplepel werd ingegeven. Het is dan ook geen wonder dat zij als ingenieur-architecte de restauratie van het schitterende stucwerkplafond van Jan-Christian Hansche begeleidde. In beelden toonde ze het vele werk dat in de restauratie van de abdijbibliotheek kroop.

Psallentes zorgde met hun hemelse stemmen voor muzikale intermezzo’s.

Daarna was het tijd voor een feestelijke receptie en kon de schitterend gerestaureerde bibliotheek in kleinere groepen bezocht worden. Ik laat de beelden van dit schitterende meesterwerk van Hansche voor zichzelf spreken:Wie dit fantastische erfgoed met eigen ogen wil bewonderen, kan komende zondag 19 oktober deelnemen aan de tweede editie van parkabdij op zondag. De gerestaureerde bibliotheek is die dag onder begeleiding te bezoeken. Ook het houten gebinte van de zolder zal te bezoeken zijn. In de watermolen kan je de molenaar aan het werk zijn en op verschillende andere locaties op het terrein kan je uitleg krijgen over de aan de gang zijnde restauratiewerken. Op 4 plekken vinden concerten plaats: in de kerk, in de Mariapoort (Huis van de Polyfonie), in de refter en in de Watermolen.

De boekencatalogus werd uitgegeven door uitgeverij Peeters op initiatief van de Vrienden van de Abdij van ’t Park en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Stichting Belpaire vzw. Het is te koop in het Museum Abdij van Park, bij boekhandel Peeters en in de gespecialiseerde boekhandel.

Bookmark and Share

Tweede restauratiepremie voor interieur Sint-Pieterskerk in Leuven

Het Agentschap Onroerend Erfgoed kent een premie van 624.024,92 euro toe voor de tweede fase van de interieurrestauratie van de Sint-Pieterskerk in Leuven. Deze premie maakt deel uit van een meerjaren programma: eerst werd van 2004 tot 2009 het exterieur gerestaureerd en sinds 2010 werkt men in vijf restauratiefasen aan het interieur.

“In deze restauratiefase komt het interieur van de zuidelijke zijkapellen en een eerste gedeelte van de hoofdbeuk, de middenbeuk aan bod,” aldus minister Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. “De versierde binnenmuren worden gereinigd en de gewelfschilderingen worden gerestaureerd. Eerder werden al de technische installaties en de noordelijke zijkapellen aangepakt; in volgende fasen volgen dan nog de kruisbeuken, het meubilair en de stoffering.”

De Sint-Pieterskerk vormt +/- het middelpunt van de stad Leuven. Het is een laatgotische kerk waar men aan begon te bouwen rond 1400. Oorspronkelijk waren 3 torens voorzien: één van 150 meter en 2 van 120 meter. Omwille van allerlei problemen zoals een slechte ondergrond heeft de kerk uiteindelijk slechts één kleine toren. De kerk heeft zwaar geleden tijdens de wereldoorlogen. De Sint-Pieterskerk bevat onder andere een doopvont uit +/- 1490, het grafmonument van de eerste hertog van Brabant Hendrik I en een schatkamer met schilderijen zoals het beroemde drieluik ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts.

wintertijd Leuven
De Sint-Pieterskerk, een foto van Kristel Van Loock

Bookmark and Share

Restauratie van de abdij van Park

Op 22 september ondertekenen de Stad Leuven, de norbertijnen van de abdij van Park, de KU Leuven en minister Geert Bourgeois een belangrijk akkoord dat de restauratie van de abdij van Park garandeert. Dankzij dit akkoord maakt de Vlaamse overheid een uitzonderlijke en eenmalige restauratiepremie vrij van 25.000.000 € voor de restauratie van alle abdijgebouwen.

Tegelijk ondertekenen de stad Leuven en de norbertijnen van onze abdij een erfpachtovereenkomst waarbij alle kloostergebouwen voor 99 jaar in erfpacht gegeven worden aan de stad Leuven. De erfpachtovereenkomst gebeurt met het grootste respect voor het behoud en de authenticiteit van de site en staat in de geest van het masterplan dat in 2004 werd gemaakt. De norbertijnen van de abdij van Park blijven het gebouw bewonen  en tekenen samen met de leden van de Derde Orde voor de zogenaamde norbertijnse verankering.

Alle kunstcollecties inclusief de boeken en het archief blijven ter plekke als belangrijke hefbomen van de erfgoedsite abdij van Park. De KU Leuven onderzoekt de mogelijkheden voor de huisvesting van buitenlandse priesterstudenten die in Leuven theologiestudies komen doen. Dank zij de toekenning van de 25.000.000 € en het engagement van de stad en de norbertijnen is de toekomst van het uitzonderlijke monument en de gelijknamige erfgoedsite abdij van Park verzekerd. Niet veel andere topmonumenten in Vlaanderen genieten dit voorrecht!

Bookmark and Share

Viering einde restauratiewerken Sint-Pieterskerk

Na 25 jaar nadert de restauratie van de buitenzijde van de Sint-Pieterskerk eindelijk haar voltooiing. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking. De volgende jaren zal het interieur van de kerk aangepakt worden.

Iedereen is welkom om het einde van de restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk te komen meevieren op zondag 3 april 2011 op het Mathieu de Layensplein.

Programma

  • 19.30 uur: optreden van Scala & Kolacny Brothers
  • 21.00 uur: toespraak door burgemeester Louis Tobback en schepen Dirk Vansina
  • 21.15 uur: klank- en lichtspektakel door Vision2Watch, aangeboden door Eandis. Deze voorstelling wordt heel de avond herhaald.
  • 21.30 uur – 22.30 uur: openluchtreceptie in samenwerking met AB InBev en de horeca van het Mathieu de Layensplein.
Bookmark and Share

Feestelijke opening Mariapoort

Zaterdag 26 maart werd, na een lang en moeilijk restauratieproces (de Molenbeek moest hiervoor zelfs verlegd worden) de opening van de Mariapoort feestelijk gevierd. De aanwezigen hadden de gelegenheid om de prachtig gerestaureerde poort van dichtbij te bewonderen. De Mariapoort is het eerste echte poortgebouw van de Abdij van ‘t Park. Op deze plek stond reeds in de 16de eeuw een pand, maar de huidige Mariapoort is het resultaat van opeenvolgende bouwperioden uit de 17de en 18 de eeuw. In 1926 verwoestte een brand het volledige dak en het interieur. De heropbouw die daarop volgde was weinig waardevol, waardoor de architecten die de restauratie toevertrouwd kregen, op zoek moesten naar de zeldzame plannen en beelden van het gebouw zoals het geconstrueerd werd in de voor de abdijsite typerende laatbarokke periode. Door dit opzoekingswerk konden onder meer de oorspronkelijke 18de-eeuwse Boheemse gewelven gereconstrueerd worden en maakte men de ramen aan de toegangszijde weer dicht om het poortgebouw zijn gesloten karakter terug te geven.

Het meest opvallende onderdeel aan de Mariapoort is zonder twijfel het typische mansardedak: een dak waarbij het onderste deel van het zadeldak steiler is dan het bovenste deel. Dankzij de ruimte die dit type dak schept, is er in dit historisch complex nu een zaal ter beschikking die ruimte biedt aan een hondertal mensen.

Schepen Dirk Vansina overhandigde onder applaus de sleutels van het gebouw aan de Alamire Foundation die het gebouw in gebruik zal nemen. Na een feestelijke dronk op het welslagen van de restauratie, kregen we nog een interessante rondleiding op de terreinen van de abdij én een uitleg van imker Staf Kamers.

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Opening Mariapoort na restauratie

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share