Posts getagd met ‘rode kruis’

Afspraak aan het kruispunt voor een hartveilig Leuven

Jullie hebben ze beslist al opgemerkt in het Leuvense: de vrijwilligers van het Rode Kruis die deelnemen aan de stickerverkoop. Voor deze editie van de bekendste stickeractie van Vlaanderen werd voor het thema ‘Afspraak aan het kruispunt’ gekozen. Een kruispunt is een symbolisch moment in je leven, er overkomt je iets. Op zo’n moment sta je er niet alleen voor. Dat de Rode Kruisvrijwilligers klaarstaan wanneer ziekte of een ongeval plots jouw levenspad kruisen wordt duidelijk gemaakt op de sticker.

Rode Kruis Leuven wil van Leuven een hartveilige stad te maken. Met een deel van de opbrengst van de 14-daagse, de steun van de Leuvense studenten van Ekonomika en de Stad Leuven zal dit jaar geïnvesteerd worden in de aankoop van een AED (automatisch externe defibrillator) én opleidingen voor stadspersoneel, bevolking en studenten. Op die manier worden de overlevingskansen van een slachtoffer bij een hartstilstand in Leuven vergroot. Denise Vandevoort, studenten en schepen van sociale zaken verwoordt het als volgt: “De stad Leuven schaart zich volledig achter dit initiatief van Rode Kruis-Leuven en de studenten van Ekonomika om van een Leuven een veiligere plaats te maken. We zullen met de gulle giften vooral focussen op opleiding voor alle potentiële gebruikers van de nieuwe AED-toestellen.”

Het andere deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar de dagelijkse werking van de Leuvense Rode Kruisafdeling, zoals de aankoop van EHBO-materiaal, de opleiding van de vrijwilligers, het onderhoud van de gebouwen en voertuigen,…

De stickerverkoop loopt nog tot en met 10 mei 2012.

Bookmark and Share

Kampioenen OHL geven aftrap stickerverkoop Rode Kruis-Leuven

Afgelopen weekend werd voetbalploeg Oud-Heverlee Leuven kampioen in tweede klasse. Dat ze het hart op de juiste plaats hebben, bewezen ze door mee de aftrap te geven van de jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis Leuven. Toevallig werd voor deze editie van de bekendste stickeractie van Vlaanderen voor het thema’‘FC De Kampioenen’ – naar de gelijknamige televisiereeks – gekozen.

“Wij zetten met veel plezier onze schouders onder deze actie. De vrijwilligers van het Rode Kruis staan ook elke thuismatch paraat voor ons”, aldus OHL woordvoerder Chris Vandebroeck. “Bovendien hebben wij het belang van de aanwezigheid van het Rode Kruis aan den lijve ondervonden toen we dit seizoen in een tijdspanne van 10 dagen werden geconfronteerd met een dubbele beenbreuk van onze spelers Joeri Vastmans en Simon Vermeiren. Als club hechten wij enorm veel belang aan sociale projecten en we zijn dan ook graag ingegaan op de vraag van het Rode Kruis Leuven om hun stickerverkoop te ondersteunen.”

Met de opbrengst van de verkoop worden de plaatselijke hulpacties van het Rode Kruis ondersteund. Het grootste deel gaat naar de dagelijkse werking van de Leuvense afdeling, zoals de aankoop van EHBO-materiaal, de opleiding van de vrijwilligers, het onderhoud van de gebouwen en voertuigen,… . Met een ander deel van de opbrengst zal Rode Kruis-Leuven de basisgezondheidszorg in Mozambique mee helpen opbouwen. Rode Kruis-Leuven draagt bij tot de bouw van 2 gezondheidsposten in Mozambique, watertanks, latrines, wasbekkens, opleiding van vrijwilligers in gezondheidspromotie, de opvolging en begeleiding van watercomités, de ondersteuning van weeskinderen die hun ouders aan Aids verloren en de aankoop van condooms in de centrale provincie Manica, enz.

De stickerverkoop loopt van 28 april tot en met 12 mei 2011. De vrijwilligers van Rode Kruis-Leuven zullen veertien dagen lang postvatten aan kruispunten, bedrijven, markten en grootwarenhuizen in en om Leuven om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een sticker te kopen. Een sticker kost 5 euro.

Bookmark and Share

Brugfigurenproject zoekt ondersteuning voor jongen met Downsyndroom

In het kader van het Brugfigurenproject Rode Kruis-Vlaanderen is het Rode Kruis Leuven op zoek naar een vrijwilliger voor de ondersteuning van een sympathieke jongen van 12 jaar in het 5de leerjaar met het downsyndroom. De jongen volgt sinds de kleuterklas inclusief onderwijs in het Heilig Hart Instituut te Heverlee.

Interesse voor dit vrijwilligerswerk met veel voldoening? Alles wordt duidelijk tijdens een gesprekje met de leerkracht en het kind zelf. Of het klikt tussen jullie. Daarna beslis je zelf.

Engagement? 1 à 2 halve dagen per week tijdens de lesuren of afhankelijk van je beschikbaarheid…
Taken? Je begeleidt de jongen in het uitvoeren van zijn schooltaken, sterk opgevolgd door zijn klasleerkracht.
Contact : brugfiguren@rodekruis.be

Bookmark and Share

Brevetuitreiking Rode Kruis Leuven

Op 24 oktober 2010 sloot Rode Kruis Leuven zijn vormingswerkjaar af met de brevetuitreiking. Het voorbije jaar werden er tussen juli 2009 en mei 2010 zo maar eventjes 5 ‘EHBO’ cursussen georganiseerd, waaronder 2 zomercursussen, 2 najaarscursussen en een lentecursus. In totaal behaalden 76 mensen een brevet (waaronder Bruno Tobback) voor ofwel de basiscursus Eerste Hulp, ofwel de vervolmakingscursus ‘Helper’.

Naast de open cursussen vroegen ook verschillende bedrijven een opleiding voor hun personeel aan. Zo werd er een volledige cursus aan monitoren van CLIP vakanties gegeven. Ook de jeugd blijft geïnteresseerd in EHBO-technieken en het helpen van leeftijdsgenoten. Zo werd in de vrije school De Bosstraat in Wilsele de cursus ‘t Helpertje, een cursus voor 10-12 jarigen, gegeven. 14 leerlingen van het zesde leerjaar volgden deze lessen. Ook zij kregen vandaag op deze feestelijke uitreiking hun brevet. Op school kunnen zij nu kleine kwetsuren op de speelplaats verzorgen. Een gelegenheid zoals deze is ook het ideale moment om vrijwilligers van Rode Kruis Leuven voor hun jarenlange engagement in de bloemetjes te zetten. 16 mensen kregen een medaille voor hun belangeloze inzet van 25, 20, 15 of 10 jaar bij het Rode Kruis.

De brevetten en medailles werden uitgereikt door onze burgemeester, Louis Tobback; vertegenwoordigers van het schepencollege en de gemeenteraad, Dirk Vansina, Denise Vandevoort en Marc Verheyen; OCMW voorzitter Eric Vanderheiden. De uitreiking werd afgewisseld door leuke intermezzo’s van de percussiegroep ‘De Madammen from Ipanema‘ en Cirkus in beweging.

Bookmark and Share

Rode Kruis Leuven slaat brug tussen school en kind

“De jongen is net gearriveerd in ons land. Ik leer hem de basiswoordenschat van het Nederlands o.a. door taalspelletjes. Rekenen lukt hem wel.”

“Samen met een kind naar een oplossing zoeken van een vraagstuk … is heel prettig!”

“Na een kwartier intensief maaltafels inoefenen, spelen we gezellig vier op een rij. Zo leert het kind stiekem bij.”

Dit zijn eerlijke getuigenissen van vrijwilligers die zich sinds dit schooljaar een uur per week willen vrijmaken om o.a. in de Leuvense basisscholen kinderen met leermoeilijkheden te begeleiden: een vrijwilligersengagement met veel voldoening.

De vrijwilligers worden begeleid door de zorgcoördinator van de school. Het Rode Kruis Leuven voorziet een verzekering, organiseert vorming en intervisiemomenten. Het Rode Kruis hoopt met dit sociaal project ook studenten aan te trekken. Het kan een mooie aanvulling zijn van een lerarenopleiding, opleiding pedagogie of ergotherapie…

Ook ex-onderwijzend personeel of oma’s met een warm hart voor kinderen vinden stilaan de weg naar dit zinvolle vrijwilligerswerk. In heel Vlaanderen zijn bijna 200 vrijwilligers actief in het brugfigurenproject.

In Leuven is de St Jansschool enthousiast over de komst van de vrijwilligers. In de lagere school Mater Amabilis op de Heilig Hartcampus van Heverlee is er ook vraag naar vrijwilligers. Rode Kruis Leuven hoopt hiermee naast het reeds bestaande Buddy-project een meerwaarde te kunnen bieden aan kwetsbare kinderen.

Voelt u zich geroepen om bij dit team aan te sluiten?

Voor meer informatie kan u bij de Rode Kruis Leuven afdeling terecht: www.rodekruisleuven.be

Bookmark and Share

Bloedinzamelactie in het Leuvense stadhuis

Op vrijdag 2 juli geeft Gene Thomas bloed in het Leuvense stadhuis tijdens een bloedinzamelactie. Hiermee geeft hij meteen ook de aftrap van de laatste 2 maanden van de grootse donorwervingscampagne van Rode Kruis-Vlaanderen, waarbij elke maand 4.000 nieuwe kandidaat-bloedgevers worden gezocht.

Tijdens de zomermaanden zal het Rode Kruis vooral trachten om nieuwe bloeddonoren te vinden tijdens festivals. Ook bij de vrijdagse ‘Beleuvenissen’ zal het Rode Kruis prominent aanwezig zijn op de Grote Markt. Bovendien heeft de stad Leuven zich geëngageerd om, als organisator van Beleuvenissen, mee de nodige nieuwe bloeddonoren te vinden.

Praktisch:
Bloedafname voor het publiek tussen 12u00 – 19u00
Bloedafname van Gene Thomas : om 18u00
Plaats : Stadhuis van Leuven, Grote Markt 9

Bookmark and Share

Rode Kruis Leuven verkoopt de eerste sticker op de set van ‘Thuis’

Van 26 april tot en met 13 mei organiseert Rode Kruis-Vlaanderen zijn jaarlijkse stickerverkoop. Ook de vrijwilligers van Rode Kruis-Leuven zullen veertien dagen lang postvatten aan kruispunten en grootwarenhuizen in de stad om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een sticker te kopen. Een sticker kost 5 euro.

In 2010 is de Rode-Kruissticker aan zijn 50ste editie toe. Speciaal voor dit jubileumjaar ontwierpen tekenaars van de Amerikaanse Disney-Pixar studio’s voor Rode Kruis Vlaanderen een unieke sticker. De figuren uit de populaire animatiefilm Toy Story 3 staan op de sticker afgebeeld.

Met de opbrengst van de verkoop worden de plaatselijke hulpacties van het Rode Kruis ondersteund. Het grootste deel gaat naar de dagelijkse werking van de Leuvense afdeling, zoals de aankoop van EHBO-materiaal, onderhoud van de gebouwen en voertuigen of opleidingen. Met een ander deel van de opbrengst zal Rode Kruis-Leuven een gezondheidsproject in Rwanda mee helpen op punt stellen. Het gezondheidssysteem in dit Afrikaanse land is nog erg zwak. Patiënten bevinden zich vaak uren verwijderd van een ziekenhuis of een medische post. Daarom werkt Rode Kruis-Leuven mee aan de uitbouw van eerste hulpactiviteiten ter plaatse.

De acteurs van de televisiesoap ‘Thuis’ zetten mee hun schouders onder deze projecten. Op 27 april lanceerden zij de stickerverkoop in Leuven door de eerste stickers te kopen onder een warme lentezon. Het stadsbestuur van Leuven werd vertegenwoordigd door schepen Denise Vandevoort (cultuur, sociale zaken, gelijke kansen en studentenzaken), schepen Myriam Fannes (senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen), kabinetsmedewerker Katty De Decker en schepen Dirk Vansina (burgerzaken, feestelijkheden, financiën, monumentenzorg en toerisme.

sticker

rodekruistickeractie

Bookmark and Share

Brugfigurenproject Rode Kruis

Rode Kruis vrijwilligers gevraagd … om bruggen te slaan

“Het uurtje per week dat ik met de kinderen lees, reken of speel, geeft hen extra stimulansen en werpt zichtbaar zijn vruchten af in de klas.” Chris, brugvrijwilliger.”

Aan het woord is één van de 140 Rode Kruis brugvrijwilligers die momenteel maatschappelijk kwetsbare kinderen extra ondersteuning biedt bij schoolse en/of naschoolse activiteiten. Dit aantal wil het Rode Kruis nog uitbreiden. Vooral nu ook de afdeling Leuven start met het Brugfigurenproject.

In dit project vormen vrijwilligers de brug tussen school en thuis voor kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs die te kampen hebben met (tijdelijke) leermoeilijkheden. Een uurtje aan huis helpen met lezen of rekenen, taalspelletjes spelen in de huiswerkklas, een bibliotheekbezoek … Alle activiteiten worden nauwgezet begeleid door een professionele leerkracht.

Interesse?

Heb je interesse en ben je minstens 18 jaar? Schrijf je dan nu in voor het bijwonen van een vrijblijvende infosessie op 28 oktober 2009, om 20u in de lokalen van het Rode Kruis van Leuven via brugfiguren@rodekruis.be.
Je hebt hiervoor geen pedagogisch diploma of onderwijservaring nodig, wél een warm hart voor kinderen.

Bookmark and Share

Treinvertragingen door technische problemen

Nadat ik zelf met veertig minuten vertraging in het station van Leuven was aangekomen (gelukkig in een trein met airco) en de berichten in de krant gelezen had, ging ik met mijn fototoestel poolshoogte nemen in het station van Leuven. De hulpdiensten waren overvloedig aanwezig met zakjes water om de dorstige treinreizigers te laven.

Sommige van de mensen die totaal verhit uit de treinen zonder airco stapten,  hadden al meer dan twee uur vastgezeten in een gloeiend hete trein. Enkelen spraken mij aan om hun beklag te doen over het feit dat de NMBS, die reeds op de hoogte was van de problemen, hen toch in Brussel op de treinen had laten stappen en dit op de heetste dag van het jaar. Anderen waren dan weer gewoon gelukkig met het aangereikte water.

De hulpdiensten konden, naar mijn mening, efficiënter werken. Zo stond bijvoorbeeld iedereen op perron vier en vijf, terwijl aan de overkant van het spoor, op perron zes passagiers stonden die duidelijk oververhit waren. Enkele passagiers riepen vanaf de overkant van het spoor om water. In plaats van meteen een team te sturen werden er zakjes over het spoor naar de dorstige reizigers gegooid. De bevoorrading van de zakjes liep ook niet altijd even vlot. Al moet ik zeggen dat mij meermaals een zakje water werd aangeboden door de mensen van het Rode Kruis.

Hopelijk zijn al de reizigers ondertussen thuis geraakt en kunnen ze genieten van een verkwikkende douche.

Waterverdeling door het Rode Kruis

Water drinken

Wachten op water

Meer foto’s op flickr.

Update uit de Standaard:

LEUVEN – De brand die nabij het station van Leuven het spoorverkeer in de war stuurt, heeft niet op een trein gewoed maar enkel op de bermen. Dat meldt Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen.

Lees verder.

Bookmark and Share

Bloedserieus

Deze week is het weer bloedserieus, een inzamelactie van het Rode Kruis om meer studenten te engageren als bloeddonor. Dat lijkt aardig te werken, want ook dit jaar verlopen de inschrijvingen erg vlot.

De naam van het evenement is niet uit de lucht gegrepen, er is een constant tekort aan bloed. Studenten zijn doorgaans jong en gezond en hebben dus bloed in overvloed. Wie eens als donor begint houdt er niet gemakkelijk mee op. Omdat iedereen zo vriendelijk is, omdat er echt niets aan is (ook al ben je bang voor naalden) en omdat het fijn is een held te zijn, of toch zo te worden behandeld. Het idee dat er ergens in dit land iemand rondloopt die is blijven leven omdat jouw bloed in zijn aderen stroomt, zeg nu zelf, het heeft iets.

En voor wie dat geen reden genoeg is, je krijgt een heleboel cadeautjes in de plaats. Korting op een aantal evenementen, bijvoorbeeld, en een verrassingspakket, samengesteld door verschillende sponsors.

Bookmark and Share