Posts getagd met ‘scholen’

Kamperen aan Leuvense scholen verleden tijd

Kamperende ouders voor de schoolpoort, al enkele jaren is het de realiteit voor een aantal Leuvense basisscholen. Vele ouders hebben geen tijd of netwerk om enkele dagen en nachten te bivakkeren en vallen zo uit de boot om hun kind in te schrijven. Kamperen aan de schoolpoort is daarom een nefast en onrechtvaardig gevolg van de huidige manier van inschrijven. Bovendien zorgt het voor onnodige stress en creëert het de foute perceptie dat er een plaatstekort is in het Leuvense basisonderwijs.

Eind 2013 beslisten het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs (LOP BaO) en de stad om de invoering van een digitaal aanmeldsysteem voor het Leuvense basisonderwijs te onderzoeken. Afspraken rond aanmeldingen en inschrijvingen zijn een bevoegdheid van het LOP BaO, waarin alle onderwijsverstrekkers basisonderwijs uit Leuven én een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs vertegenwoordigd zijn. De benodigde meerderheid van de onderwijs- en welzijnspartners stemt nu in met dit nieuw systeem. Vanaf schooljaar 2016-2017, de eerstvolgende inschrijfperiode, zal elke basisschool in Leuven er gebruik van maken. De stad ondersteunt het aanmeldsysteem financieel.

Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani schetst waarom er heel wat energie gestoken werd in het overtuigen van de basisscholen: “Voor een plaats op school moeten aanschuiven is oneerlijk, oncomfortabel en onduidelijk voor ouders. Niet iedereen kan rekenen op de tijd of een netwerk van familie en vrienden om enkele dagen te kamperen voor de schoolpoort, terwijl er wel voor elke ouder een evenwaardige kans op inschrijven moet zijn. Vanaf volgend schooljaar werken we met een gebruiksvriendelijk en transparant systeem waarbij ouders meerdere scholen van voorkeur kunnen opgeven. Naast de voorkeur, wordt ook de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind mee in rekening genomen, zodat een kind in de eigen omgeving naar school kan gaan. We willen stimuleren dat kinderen in de eigen buurt naar school kunnen gaan omdat dit de verbondenheid en leefbaarheid in de wijk versterkt. Het eenduidig systeem geeft ons bovendien de nodige informatie om de capaciteit in de Leuvense basisscholen op te volgen.”

“Door een participatief proces met een vertegenwoordiging van de onderwijs- en welzijnspartners zijn we gekomen tot een rechtvaardig en gedragen systeem dat rekening houdt met de bezorgdheden van ouders, scholen en welzijnspartners ”, verklaart Els Bertrands, voorzitter van het LOP BaO. “Voor de scholen zal de aanmelding en inschrijving van leerlingen efficiënter verlopen, waardoor ook de administratieve werklast merkbaar afneemt.”

Ouders zullen via verschillende kanalen door de scholen, kinderopvanginitiatieven, welzijnspartners, het LOP BaO en de stad op de hoogte worden gebracht over de werking van het digitaal aanmeldsysteem. De ouders van de instappers in het kleuteronderwijs krijgen een duidelijke brochure in de bus. “Voor ouders die geen toegang hebben tot internet, of die hulp nodig hebben bij het aanmelden via een computer, voorzien we voldoende ondersteuning via toeleiders”, zegt Ridouani.

Bookmark and Share

Leuven haalt 4 miljoen euro binnen voor uitbreiding scholen

De Vlaamse Regering nam op 6 december een beslissing genomen met betrekking tot de verdeling van de bijkomende capaciteitsmiddelen in het onderwijs. Aan Leuven wordt een bedrag van 4 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toegekend voor uitbreiding van infrastructuur. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de noden op het vlak van het Leuvense onderwijs, die gebleken zijn uit een recent uitgevoerde capaciteitsstudie.

De stad Leuven regisseert alle aanvragen van de Leuvense scholen. Onlangs maakte de stad Leuven bij monde van schepen Ridouani bekend dat er dringende bijkomende middelen nodig zijn voor meer capaciteit in de Leuvense scholen, vooral in het basisonderwijs. De stad baseerde zich op een studie die het heeft besteld bij onderzoeksinstituut HIVA.

Conclusies studie
HIVA nam voor de studie een heleboel aspecten van het Leuvense basisonderwijs onder de loep. “Ze gingen na hoeveel leerlingen er bijkomen tegen 2030“, legt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani uit. “Leuven is een snel groeiende stad: tegen 2030 verwacht men 10.000 extra inwoners, uiteraard horen daar ook kinderen bij die basisonderwijs volgen.” De resultaten van de studie spreken boekdelen. “Als er geen uitbreidingen komen, wordt de optimale bezettingsgraad in de kleuterscholen overschreven in 2019. Die optimale grens is 4.800 leerlingen, de maximale capaciteit is 5.200. We verwachten in 2026 ongeveer 5.000 leerlingen. Daarna nemen hun aantallen lichtjes af. Iedereen zal dus nog terecht kunnen in een Leuvense kleuterschool, maar we verwachten wel dat ongeveer 200 kleuters niet terecht kunnen in de schoolzone van hun keuze. Dit geldt zowel voor Kessel-Lo als voor de hele Leuvense binnenstad.

In de lagere scholen is de optimale capaciteitsgrens zo’n 7.200 leerlingen, de maximale grens een goeie 7.600 leerlingen. Ook hier zullen we de maximale grens vermoedelijk niet overschrijden, maar de optimale wel: in 2024. We leiden daaruit af dat in 2030 309 lagere schoolkinderen geen plaats zullen vinden in de zone van hun keuze.”, verduidelijkt de onderwijsschepen. De studie leert ons dus dat alle kinderen wel een plaatsje zullen vinden in een Leuvense basisschool, maar niet altijd dicht bij huis. Een andere conclusie is dat de klassen soms te groot zullen zijn. “Dat wilden wij voorkomen en dus moesten we de handen uit de mouwen steken.”, vertelt Mohamed Ridouani. “ We stuurden onze studie naar de Vlaamse overheid in de hoop dat die er rekening mee zou houden bij het verdelen van subsidies.

4 miljoen euro
Daar had de Vlaamse Overheid dus oren naar. Met 4 miljoen euro kan alvast de nood worden gelenigd en kunnen verschillende uitbreidingsprojecten eindelijk uit de startblokken. Verschillende Leuvense scholen krijgen hiermee uitzicht op middelen om hun scholen uit te breiden en te renoveren.

Ik ben zeer tevreden dat onze onderwijsstad krijgt waar ze recht op heeft”, laat schepen Ridouani weten. “We hebben de voorbije periode vanuit Leuven met velen hard gewerkt aan het duidelijk maken dat de nood reëel is, dit door de nood in kaart te brengen en door het ministerie aan te spreken, en dat Vlaanderen ook voor Leuven iets moest doen. Sterk onderwijs gaat immers samen met een goede infrastructuur en beheersbare klasjes qua leerlingenaantal. Dat streven wordt nu weer een stukje haalbaar.” Het stadsbestuur zal nu de scholen bijeen brengen om te bekijken waar de noden het grootst zijn en concrete afspraken maken i.v.m. de verdeling van de middelen en de uitbreidingsmogelijkheden.

Bookmark and Share

Week van duurzame consumptie en (h)eerlijk ontbijt voor scholen

Van 22 tot 26 april 2013 organiseert de stad Leuven de week van duurzame consumptie voor scholen. Tijdens die week moedigt ze scholen aan om acties op touw te zetten rond biologische voeding, fair trade, voedselkilometers en vegetarische voeding.

Via alles wat we kopen en eten hebben we een impact op onze omgeving. Het is belangrijk om kinderen daarvan bewust maken, mogelijkheden aan te reiken om milieu, natuur en klimaat te sparen door te letten op wat we consumeren en aandacht te schenken aan eerlijke handel, Noord-Zuidwerking en sociale duurzaamheid.

De stad biedt de scholen heel wat vormingen en animaties en ondersteunt ze bij het uitwerken van duurzame acties. Secundaire scholen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een workshop van de stad en EVA over de link tussen vegetarische voeding en duurzaamheid. ‘Donderdag veggiedag in de klas’ is een EVA-lessenpakket rond vegetarische voeding voor basisscholen. Kortom, deze projectweek geeft kinderen de kans om op een aangename en speelse manier kennis te maken met duurzame ontwikkeling en te ontdekken dat ieder individu daar kan toe bijdragen.

(H)eerlijk ontbijt
Als afsluiter van de projectweek organiseert de stad voor de deelnemende scholen een bio-ontbijt. Op vrijdag 26 april 2013 kunnen 650 leerlingen uit 13 scholen genieten van een (h)eerlijk, gezond, afvalarm, biologisch en lokaal geteeld ontbijt.

Bookmark and Share

Stad deelt kippen uit aan Leuvense scholen

De stad ging in 2000 van start met een milieuzorgproject in de Leuvense scholen. Ondertussen doen een 45-tal onderwijsinstellingen mee (lager en middelbaar onderwijs). Onder begeleiding van de milieudienst namen ze allerlei milieuvriendelijke maatregelen, zoals overschakelen op retourflesjes en kringlooppapier, bannen van aluminiumfolie, spaarzaam omgaan met water, …

In het kader van dat milieuproject verwerken een deel van de deelnemende scholen zelf hun organisch afval. Dat kan door composteren en/of door kippen te houden. Kippen brengen niet alleen leven in de brouwerij, ze zijn ook goede afvalverwerkers. Ze bieden een oplossing voor organisch afval dat moeilijk te composteren is, zoals broodresten en resten van bereide voeding, vaak grote afvalfracties in scholen.
De stad deelt kippen uit aan zes scholen. In de Regenboog en De Krullevaar’t kregen de kippen al een plaatsje voor de paasvakantie, vier andere scholen komen nu aan de beurt.

Op maandag 27 april 2009, tussen 9.15 uur en 12.00 uur, deelt de milieudienst kippen uit aan:

Bookmark and Share

Guerrilla-actie Stoepkrijtcampagne Mobile School vzw

Afgelopen zondagnacht trokken 3 guerilla-teams van Mobile School vzw de straat op in Leuven, Kessel-Lo en Heverlee. Gewapend met grote potten stoepkrijt trokken ze richting de verschillende scholen, hun doel: de directeurs en directrices op een originele manier te verwelkomen op de eerste schooldag. Maar vooral om de 2de editie van de stoepkrijtactie in de verf (of in dit geval in het krijt) te zetten.

Met haar stoepkrijtactie wil Mobile School vzw zoveel mogelijk kinderen uit het lager onderwijs bewust maken van de leefwereld en de problematiek van straatkinderen. Scholen die zich inschrijven ontvangen uitgebreide lespakketten over dit thema. Nadat ze voldoende geïnformeerd zijn, zullen de leerlingen zelf in actie schieten. Ze trekken de straat op om zoveel mogelijk namen te verzamelen van mensen die vinden dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Later zullen de kinderen al deze namen krijten op hun speelplaats en zo een reuzegrote petitie van stoepkrijt creëren en dit over heel Vlaanderen.

Niet te stoppen in hun enthousiasme krijtten de vrijwilligers afgelopen zondag “Welkom” en de naam van de directeur/directrice in bonte kleuren voor de schoolpoorten. Ondanks enkele regenbuien werd er niet gestopt. Dat doorzettingsvermogen werd beloond, want op maandagmorgen konden alle leerkrachten, leerlingen en directies het nachtelijk werk nog aanschouwen. Hun nieuwsgierigheid werd alleszins geprikkeld. Nu maar hopen dat er vele Leuvense scholen deelnemen!!!

Meer informatie over deze actie kan je terugvinden op www.mobileschool.org/stoepkrijtactie

Welkom Katleen - stoepkrijtactie

Welkom Luc - stoepkrijtactie

Bookmark and Share

Schoolinschrijvingen via een callcenter

Begin deze week kwam de problematiek van inschrijvingen in de Nederlandstalige scholen te Brussel uitvoerig in het nieuws. Aanleiding was het dagenlang kamperen voor enkele Brusselse schoolpoorten door ouders die absoluut zeker wensten te zijn dat hun zoon of dochter kon ingeschreven worden. Minister van onderwijs Frank Vandebroucke liet weten dat hij allesbehalve opgezet was met dit kamperen voor de schoolpoorten. Hij vroeg de betrokken scholen na te denken over een alternatief, waarbij hij expliciet verwees naar het initiatief van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven. De Katholieke Scholengemeenschap Leuven groepeert alle katholieke scholen uit Leuven, waaronder het Heilige-Drievuldigheidscollege (beter bekend als de Josefieten), het Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege, het Mater Dei Leuven instituut, het Heilig-Hartinstituut Heverlee en het Sint-Albertuscollege Haasrode .

Het voorbije schooljaar heeft de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor het eerst de inschrijvingen voor eerste jaar van het secundair onderwijs via een callcenter laten verlopen. In plaats van zich persoonlijk aan te melden bij de individuele scholen moesten ouders op 9 mei 2007 naar een callcenter bellen om hun kind in de school van hun keuze te laten inschrijven. Dit systeem moest er volgens de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor zorgen dat leerlingen zich niet meer in verschillende scholen konden laten inschrijven, wat zorgde voor veel te lange wachtlijsten. Van zodra de telefonerende ouders er in gelukt waren een medewerker van het callcenter aan de lijn krijgen konden ze hun zoon of dochter inschrijven. Indien de school naar keuze reeds volzet was, kon men zich op de reservelijst laten zetten. Ondertussen kon men een volgende school opgeven waar hopelijk dan wel nog plaats was, indien niet was er weer de reservelijst.

Wettelijk is voorzien dat kinderen waarvan reeds een broer of zus ingeschreven is in de school voorrang krijgen. De Leuvense secundaire scholen hebben de kinderen die reeds het lager onderwijs bij hen gevolgd hebben ook voorrang verleend, niettegenstaande dit wettelijk niet toegelaten is.

Het telefonisch inschrijvingssysteem heeft bij een heleboel ouders vorig jaar heel wat stress en ongenoegen opgewekt. Een ouder die er niet in geslaagd is haar kind in te schrijven in de school van eerste keuze heeft klacht ingediend bij de commissie inzake leerlingenrechten. Deze commissie heeft de ouder gelijk gegeven. In de argumentatie van de beslissing werd zeer expliciet verwezen naar het toevalselement door het inschakelen van het callcenter. Volgens niet bevestigde geruchten hebben sommige ouders vorig schooljaar een heleboel personen ingeschakeld om hun kind in de school van hun eerste keuze te laten inschrijven, wat dan meestal ook zou gelukt zijn. De invoering van het Gelijke Onderwijskansendecreet (GOK) in 2002 beoogde de toegang tot scholen transparanter en gelijk te maken voor alle ouders. Het is maar de vraag of ouders uit minder begoede middens evenveel middelen (versta telefoneerders) kunnen mobiliseren om hun kinderen in hun voorkeurschool in te inschrijven.

Dit schooljaar bevinden er zich in alle scholen van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven zo’n 1530 leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Hiervan hebben zo’n 800 tot 900 kinderen zich vorig jaar via het telefonisch inschrijvingssysteem moeten inschrijven. Zo’n 100 kinderen hebben zich op een wachtlijst laten zetten. Dit betekent dat zeker 1 kind op 8 zich niet in de school van eerste keuze kon inschrijven.

Voorlopig houdt de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor de inschrijvingen van het volgende schooljaar vast aan het telefonisch inschrijvingssysteem. Informatie over het inschrijvingssysteem kan u op hun website terugvinden. De telefonische inschrijvingen zullen overigens plaatsvinden op 8 mei 2008, vanaf 18u tot 21u.

Bookmark and Share