Posts getagd met ‘scholierenparlement’

Leuvense jongeren bezetten het stadhuis

Een 30-tal Leuvense jongeren van KRAS (scholierenparlement) nemen op woensdag 25 maart 2015 de Gotische zaal van het stadhuis in en leggen lokale politici het vuur aan de schenen. Het thema dat op tafel ligt: globalisering.

Globalisering is een complex begrip dat een invloed heeft op verschillende levensdomeinen. Iets wat niet per se negatief hoeft te zijn. De welvaart is er door globalisering in heel wat werelddelen op vooruit gegaan. Toch blijft de vraag hoe we hier als mensen mee omgaan. En of we dit altijd op een juiste, duurzame manier aanpakken. Welke voor- en nadelen zien jongeren in hun eigen leefwereld? Welke rol speelt de overheid? En hoe kan zij lokaal het goede voorbeeld geven?

Debatteren en aanbevelen
Al sinds september 2014 komen 30 jongeren uit de derde graad van het Heilig Hart Heverlee, het Sint-Pieterscollege en KA2 Ring regelmatig samen in jeugdcentrum Vleugel F om te debatteren over dit brandend actuele thema. En dat in het kader van KRAS, een project van Jeugddienst Globelink dat in Leuven georganiseerd wordt in samenwerking met mijnLeuven, het jongerenlabel van de afdeling jeugd.

Tijdens de eerste sessies kropen de jongeren in de huid van o.a. Oxfam, Petrobras, Triodos Bank en (landen als) China om vervolgens vanuit verschillende standpunten het debat met elkaar aan te gaan. Door inleving en debat in een drietal rollenspelen kregen de jongeren inzicht in het complexe thema dat globalisering is.

Nu – op het einde van de rit – zijn ze klaar om op basis van hun ondervindingen hun eigen mening te verkondigen. De jongeren hebben daarom 5 parlementaire vragen opgesteld, in samenwerking met een aantal experts. Deze vragen (en ook hun plannen) willen ze tijdens een lokale slotzitting in het stadhuis aftoetsen aan de realiteit. De confrontatie met lokale politici uit verschillende politieke partijen gaan ze hierbij zeker niet uit de weg. Schepen Dirk Vansina (CD&V), schepen Denise Vandevoort (SP.A), David Dessers (Groen), Zeger Debyser (N-VA) en Sabine Bovend’aerde (Open VLD) gaan het debat aan met de jongeren.

Input voor Vlaanderen
De lokale slotzitting heeft niet enkel als doel dat de Leuvense jongeren die zich engageren voor KRAS antwoorden krijgen op hun vragen. Ze nemen de input van deze dag ook mee naar de overkoepelende slotzitting op 24 april 2015 in Brussel. Tijdens deze zitting komen jongeren uit heel Vlaanderen samen en formuleren ze – op basis van de informatie die tijdens het jaar en op de lokale zitting naar boven kwam – een aantal beleidsaanbevelingen voor de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement.

Bookmark and Share