Posts getagd met ‘school’

Rode Kruis Leuven slaat brug tussen school en kind

“De jongen is net gearriveerd in ons land. Ik leer hem de basiswoordenschat van het Nederlands o.a. door taalspelletjes. Rekenen lukt hem wel.”

“Samen met een kind naar een oplossing zoeken van een vraagstuk … is heel prettig!”

“Na een kwartier intensief maaltafels inoefenen, spelen we gezellig vier op een rij. Zo leert het kind stiekem bij.”

Dit zijn eerlijke getuigenissen van vrijwilligers die zich sinds dit schooljaar een uur per week willen vrijmaken om o.a. in de Leuvense basisscholen kinderen met leermoeilijkheden te begeleiden: een vrijwilligersengagement met veel voldoening.

De vrijwilligers worden begeleid door de zorgco√∂rdinator van de school. Het Rode Kruis Leuven voorziet een verzekering, organiseert vorming en intervisiemomenten. Het Rode Kruis hoopt met dit sociaal project ook studenten aan te trekken. Het kan een mooie aanvulling zijn van een lerarenopleiding, opleiding pedagogie of ergotherapie…

Ook ex-onderwijzend personeel of oma’s met een warm hart voor kinderen vinden stilaan de weg naar dit zinvolle vrijwilligerswerk. In heel Vlaanderen zijn bijna 200 vrijwilligers actief in het brugfigurenproject.

In Leuven is de St Jansschool enthousiast over de komst van de vrijwilligers. In de lagere school Mater Amabilis op de Heilig Hartcampus van Heverlee is er ook vraag naar vrijwilligers. Rode Kruis Leuven hoopt hiermee naast het reeds bestaande Buddy-project een meerwaarde te kunnen bieden aan kwetsbare kinderen.

Voelt u zich geroepen om bij dit team aan te sluiten?

Voor meer informatie kan u bij de Rode Kruis Leuven afdeling terecht: www.rodekruisleuven.be

Bookmark and Share

Schoolinschrijvingen via een callcenter

Begin deze week kwam de problematiek van inschrijvingen in de Nederlandstalige scholen te Brussel uitvoerig in het nieuws. Aanleiding was het dagenlang kamperen voor enkele Brusselse schoolpoorten door ouders die absoluut zeker wensten te zijn dat hun zoon of dochter kon ingeschreven worden. Minister van onderwijs Frank Vandebroucke liet weten dat hij allesbehalve opgezet was met dit kamperen voor de schoolpoorten. Hij vroeg de betrokken scholen na te denken over een alternatief, waarbij hij expliciet verwees naar het initiatief van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven. De Katholieke Scholengemeenschap Leuven groepeert alle katholieke scholen uit Leuven, waaronder het Heilige-Drievuldigheidscollege (beter bekend als de Josefieten), het Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege, het Mater Dei Leuven instituut, het Heilig-Hartinstituut Heverlee en het Sint-Albertuscollege Haasrode .

Het voorbije schooljaar heeft de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor het eerst de inschrijvingen voor eerste jaar van het secundair onderwijs via een callcenter laten verlopen. In plaats van zich persoonlijk aan te melden bij de individuele scholen moesten ouders op 9 mei 2007 naar een callcenter bellen om hun kind in de school van hun keuze te laten inschrijven. Dit systeem moest er volgens de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor zorgen dat leerlingen zich niet meer in verschillende scholen konden laten inschrijven, wat zorgde voor veel te lange wachtlijsten. Van zodra de telefonerende ouders er in gelukt waren een medewerker van het callcenter aan de lijn krijgen konden ze hun zoon of dochter inschrijven. Indien de school naar keuze reeds volzet was, kon men zich op de reservelijst laten zetten. Ondertussen kon men een volgende school opgeven waar hopelijk dan wel nog plaats was, indien niet was er weer de reservelijst.

Wettelijk is voorzien dat kinderen waarvan reeds een broer of zus ingeschreven is in de school voorrang krijgen. De Leuvense secundaire scholen hebben de kinderen die reeds het lager onderwijs bij hen gevolgd hebben ook voorrang verleend, niettegenstaande dit wettelijk niet toegelaten is.

Het telefonisch inschrijvingssysteem heeft bij een heleboel ouders vorig jaar heel wat stress en ongenoegen opgewekt. Een ouder die er niet in geslaagd is haar kind in te schrijven in de school van eerste keuze heeft klacht ingediend bij de commissie inzake leerlingenrechten. Deze commissie heeft de ouder gelijk gegeven. In de argumentatie van de beslissing werd zeer expliciet verwezen naar het toevalselement door het inschakelen van het callcenter. Volgens niet bevestigde geruchten hebben sommige ouders vorig schooljaar een heleboel personen ingeschakeld om hun kind in de school van hun eerste keuze te laten inschrijven, wat dan meestal ook zou gelukt zijn. De invoering van het Gelijke Onderwijskansendecreet (GOK) in 2002 beoogde de toegang tot scholen transparanter en gelijk te maken voor alle ouders. Het is maar de vraag of ouders uit minder begoede middens evenveel middelen (versta telefoneerders) kunnen mobiliseren om hun kinderen in hun voorkeurschool in te inschrijven.

Dit schooljaar bevinden er zich in alle scholen van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven zo’n 1530 leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Hiervan hebben zo’n 800 tot 900 kinderen zich vorig jaar via het telefonisch inschrijvingssysteem moeten inschrijven. Zo’n 100 kinderen hebben zich op een wachtlijst laten zetten. Dit betekent dat zeker 1 kind op 8 zich niet in de school van eerste keuze kon inschrijven.

Voorlopig houdt de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor de inschrijvingen van het volgende schooljaar vast aan het telefonisch inschrijvingssysteem. Informatie over het inschrijvingssysteem kan u op hun website terugvinden. De telefonische inschrijvingen zullen overigens plaatsvinden op 8 mei 2008, vanaf 18u tot 21u.

Bookmark and Share