Posts getagd met ‘secundair onderwijs’

Opendeurdagen van de Leuvense secundaire scholen

De inschrijvingen in het eerste jaar van het secundair in de scholen van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven vinden dit jaar plaats op donderdag 14 mei. Deze inschrijvingen worden georganiseerd met behulp van het befaamde/beruchte call center, zie ook dit eerder bericht.

Als je kind na dit schooljaar overgaat van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, loont het zeker de moeite vooraf een kijkje te nemen in de Leuvense scholen. Traditioneel worden op de zaterdag voor de inschrijvingsdatum opendeurdagen georganiseerd in de meeste scholen van de Scholengemeenschap Katholiek secundair onderwijs Leuven. Als je meerdere scholen wil bezoeken zal je goed moeten plannen, neem maar een kijkje hieronder naar de tijdstippen van de verschillende opendeurdagen.

Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven
www.heilige-drievuldigheidscollege.be
opendeurdag : 09/05/09 van 13u30 tot 18u

Heilig-Hartinstituut Heverlee
www.hhh.be
opendeurdag : 09/05/09 van 13u30 tot 18u

Mater Dei-Instituut Leuven
www.mdleuven.be
opendeurdag : 09/05/09 van 11u tot 17u
info

Miniemeninstituut Leuven
www.miniemeninstituut.be
opendeurdag : 09/05/09 van 13u tot 18u
info

Paridaensinstituut Leuven
www.paridaens.be
opendeurdag : 09/05/09 van 11u tot 17u

Sint-Albertuscollege Haasrode
www.salco-haasrode.be
opendeurdag : 09/05/09 van 14u tot 18u
info

Sancta Mariainstituut Leuven
www.sancta-mariainstituut.be
opendeurdag : 09/05/09 van 14u tot 18u
info

Sint-Jozefinstituut Kessel-Lo
www.sjik.be
opendeurdag : 09/05/09 van 14u tot 18u

Sint-Pieterscollege Leuven
www.sintpieterscollege.be
opendeurdag : 09/05/09 van 13u30 tot 18u

Sint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde
www.stfran.be
opendeurdag : 09/05/09 van 14u tot 18u

Sommige scholen hebben er werk van gemaakt om een welkompagina op hun website op te zetten voor de opendeurdag. Andere scholen doen daarentegen veel minder moeite. Misschien zegt dit wel iets over de scholen.

Bookmark and Share

Inschrijvingen in de scholen van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven

Er is sinds enkele jaren een gemeenschappelijke inschrijvingsprocedure voor de scholen die tesamen de Katholieke Scholengemeenschap Leuven vormen. De inschrijvingsperiode voor het eerste jaar van het secundair onderwijs start op 14 mei 2009 om 19 uur. Om een leerling in te schrijven moet je op die avond tussen 19 en 22 uur bellen naar het gratis nummer 0800 11 369. Personen die dit nummer bellen komen terecht in een callcenter. Dit callcenter wordt bemand met 45 telefonisten, daarnaast zijn er 30 wachtrijen beschikbaar. Een gerechtsdeurwaarder is die avond aanwezig in het callcenter om het verloop van de inschrijvingsperiode nauwkeurig in het oog te houden.

De volledige inschrijvingsprocedure evenals een lijst van veelgestelde vragen kan je terug vinden op de site van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven.

Bookmark and Share

Schoolinschrijvingen via een callcenter

Begin deze week kwam de problematiek van inschrijvingen in de Nederlandstalige scholen te Brussel uitvoerig in het nieuws. Aanleiding was het dagenlang kamperen voor enkele Brusselse schoolpoorten door ouders die absoluut zeker wensten te zijn dat hun zoon of dochter kon ingeschreven worden. Minister van onderwijs Frank Vandebroucke liet weten dat hij allesbehalve opgezet was met dit kamperen voor de schoolpoorten. Hij vroeg de betrokken scholen na te denken over een alternatief, waarbij hij expliciet verwees naar het initiatief van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven. De Katholieke Scholengemeenschap Leuven groepeert alle katholieke scholen uit Leuven, waaronder het Heilige-Drievuldigheidscollege (beter bekend als de Josefieten), het Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege, het Mater Dei Leuven instituut, het Heilig-Hartinstituut Heverlee en het Sint-Albertuscollege Haasrode .

Het voorbije schooljaar heeft de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor het eerst de inschrijvingen voor eerste jaar van het secundair onderwijs via een callcenter laten verlopen. In plaats van zich persoonlijk aan te melden bij de individuele scholen moesten ouders op 9 mei 2007 naar een callcenter bellen om hun kind in de school van hun keuze te laten inschrijven. Dit systeem moest er volgens de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor zorgen dat leerlingen zich niet meer in verschillende scholen konden laten inschrijven, wat zorgde voor veel te lange wachtlijsten. Van zodra de telefonerende ouders er in gelukt waren een medewerker van het callcenter aan de lijn krijgen konden ze hun zoon of dochter inschrijven. Indien de school naar keuze reeds volzet was, kon men zich op de reservelijst laten zetten. Ondertussen kon men een volgende school opgeven waar hopelijk dan wel nog plaats was, indien niet was er weer de reservelijst.

Wettelijk is voorzien dat kinderen waarvan reeds een broer of zus ingeschreven is in de school voorrang krijgen. De Leuvense secundaire scholen hebben de kinderen die reeds het lager onderwijs bij hen gevolgd hebben ook voorrang verleend, niettegenstaande dit wettelijk niet toegelaten is.

Het telefonisch inschrijvingssysteem heeft bij een heleboel ouders vorig jaar heel wat stress en ongenoegen opgewekt. Een ouder die er niet in geslaagd is haar kind in te schrijven in de school van eerste keuze heeft klacht ingediend bij de commissie inzake leerlingenrechten. Deze commissie heeft de ouder gelijk gegeven. In de argumentatie van de beslissing werd zeer expliciet verwezen naar het toevalselement door het inschakelen van het callcenter. Volgens niet bevestigde geruchten hebben sommige ouders vorig schooljaar een heleboel personen ingeschakeld om hun kind in de school van hun eerste keuze te laten inschrijven, wat dan meestal ook zou gelukt zijn. De invoering van het Gelijke Onderwijskansendecreet (GOK) in 2002 beoogde de toegang tot scholen transparanter en gelijk te maken voor alle ouders. Het is maar de vraag of ouders uit minder begoede middens evenveel middelen (versta telefoneerders) kunnen mobiliseren om hun kinderen in hun voorkeurschool in te inschrijven.

Dit schooljaar bevinden er zich in alle scholen van de Katholieke Scholengemeenschap Leuven zo’n 1530 leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Hiervan hebben zo’n 800 tot 900 kinderen zich vorig jaar via het telefonisch inschrijvingssysteem moeten inschrijven. Zo’n 100 kinderen hebben zich op een wachtlijst laten zetten. Dit betekent dat zeker 1 kind op 8 zich niet in de school van eerste keuze kon inschrijven.

Voorlopig houdt de Katholieke Scholengemeenschap Leuven voor de inschrijvingen van het volgende schooljaar vast aan het telefonisch inschrijvingssysteem. Informatie over het inschrijvingssysteem kan u op hun website terugvinden. De telefonische inschrijvingen zullen overigens plaatsvinden op 8 mei 2008, vanaf 18u tot 21u.

Bookmark and Share