Posts getagd met ‘serve the city expo’

Bespreking Serve the City expo

Serve the City is een project dat vrijwilligers aanspoort om op een praktische manier een steentje bij te dragen om van de stad Leuven een betere plaats te maken. Serve the City werkt samen met sociale restaurants, opvangcentra voor daklozen en vluchtelingen, scholen, bejaardentehuizen en andere organisaties die zich inzetten om mensen te helpen.

Op de site van Serve the City vind je een bespreking van de expo die ze onlangs op potten zetten. Meer foto’s vind je op flickr.

Bookmark and Share

Discover the story…Serve the City Expo!

Een samengaan van fotografie, muziek, poëzie en film om het verhaal te vertellen van Serve the City in Leuven. Eten en drinken wordt voorzien. Iedereen is welkom op 12 mei doorlopend vanaf 19.00u tot 22.00u. Serve the City Expo vindt plaats in het Leo XIII seminarie op de hoek van de Tiensestraat en de Andreas Vesalius Straat. De hoofdingang is tegenover Groep T.

De in 2003 voor een Academy Award genomindeerde kortfilm ‘MOST’ zal vertoond worden om 19.30u, 20.30u and 21.30u.

servethecityexpo

Bookmark and Share