Posts getagd met ‘Sint-Lambertusplein’

Vernieuwd Sint-Lambertusplein officieel ingehuldigd

Op 12 mei huldigden het stadsbestuur en de buurtbewoners het vernieuwde Sint-Lambertusplein feestelijk in. Hoe het nieuwe plein eruitziet, dat bepaalden de buurtkinderen.

In 2008 stelde de werkgroep speelterreinen van de stad Leuven voor om het Sint-Lambertusplein in deelgemeente Heverlee te vernieuwen. Het nieuwe plein moest een echte buurtfunctie krijgen en ruimte bieden voor iedereen: jong, oud, kinderen, senioren, studenten, gezinnen …

Inspraaktraject
Kind & Samenleving, de jeugddienst, de dienst gebiedsgerichte werking en de groendienst gingen met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant op zoek naar de noden en wensen van de buurtbewoners. Dat deden ze met terreininterviews en participatiesessies met een zeventigtal leerlingen van scholen De Klare Bron en Sint-Lambertus.

Er was ook een nauwe samenwerking met de leden van het buurtcomité, de parochieploeg en de ouderraad.

Uit het inspraaktraject kwam naar voor dat de kinderen kozen voor een avontuurlijke speelzone met speeltoestellen, zoals loopbruggen, klimrekken, heuveltjes, speelgroen, speelparcours en klimbomen. Verder moesten er zeker zit- en hangplekken komen, een doorgangsweg voor fietsen, ruimte om de skaten of te fietsen en plaats om te picknicken.

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden verkoos het participatietraject Sint-Lambertus tot ‘good practice’, onder meer omwille van de intergenerationele bril, de dienstoverschrijdende aanpak en het uiteindelijke resultaat.

Officiële inhuldiging
In de zomer van 2011 verklaarde het stadsbestuur het Sint-Lambertusplein al speelklaar en was er een niet-officiële opening. Op zaterdag 12 mei 2012 werd het plein officieel ingehuldigd. Alle kinderen kregen een picknickset cadeau en een tentoonstelling bracht het voorafgaande participatietraject in beeld. De feestelijkheden vielen samen met het buurtfeest van Sint-Lambertus.

Foto’s door Roselien Cornelissen.

Bookmark and Share

Opening Sint-Lambertusplein

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Sint-Lambertusplein in deelgemeente Heverlee. Hoewel het nog niet helemaal af is (er moeten nog verlichting, hekken, poortjes, picknicktafels, fietsrekken … geplaatst worden), gaat het plein deze zomervakantie toch al open.

Het stadsbestuur nodigt alle kinderen uit de buurt uit om de poorten van het plein open te zetten. Dat gebeurt op zondag 3 juli om 10.00 uur.

Aan het einde van de zomer zal het plein helemaal af zijn en is er een officiële opening.

Bookmark and Share