Posts getagd met ‘springlevend’

Leuven op zoek naar nieuw imago

Na jaren het stadhuisje als logo te hebben gehanteerd met de bijpassende slogan “Eeuwenoud, springlevend”, acht het Leuvense stadsbestuur de tijd (meer dan) rijp om nieuw leven te blazen in de visuele identiteit van Leuven. Ook over haar positionering als kwaliteitsvolle en internationaliserende stad die klaar is voor de toekomst, dient uitvoerig en open gedebatteerd te worden met publieke en private partners. Uit die gedachtenwisseling moet een vernieuwend koepelimago gedistilleerd worden waarmee de stad een plaats op wereldkaart wil opeisen. Anders gezegd: waar en hoe wil Leuven in de toekomst staan, en welk branding concept moet daar uitstraling aan geven?

Na een openbare aanbesteding heeft het stadsbestuur deze opdracht toevertrouwd aan een uniek bondgenootschap van twee Leuvense communicatiebureaus: enerzijds Nelson dat al meer dan 10 jaar de communicatiestrategie en -aanpak van de stad Leuven heeft uitgetekend en co-auteur is van het citymarketingplan; anderzijds het ontwerpbureau Today dat zich gespecialiseerd heeft in brand design.
Nelson en Today slaan de komende maanden de handen in elkaar om van Leuven een merk te maken dat zich kan meten met steden als Brugge, Gent, Hasselt of Antwerpen. En waarom niet – weliswaar op kleinere leest – met merken zoals Oxford, Barcelona, Berlijn of Lille.

Bron: pubmagazine 23/02/2009

Bookmark and Share