Posts getagd met ‘stad en architectuur’

Publicatie hedendaags architectuur in Leuven 2010 – 2015

Met een nieuwe editie van de Architectuurprijs Leuven reflecteert de stad Leuven over recente projecten die relevant zijn voor de huidige tendensen binnen stadsontwikkeling. Naar aanleiding van de architectuurprijs werd een publicatie gemaakt die een selectie van achttien door een jury geselecteerde projecten bespreekt en in beeld brengt. Het zijn projecten van grotere tot kleinere schaal, met uiteenlopende functies, op Leuvens grondgebied ontwikkeld door overheden, universiteit, projectontwikkelaars of juist op particulier initiatief.

Artikels en projectfiches lichten de projecten toe en kaderen ze in een bredere maatschappelijke en stedelijke context. Ze schetsen het belang en de invloed van architectuur, belichten de bedoelingen achter de projecten en tonen aan uit welke processen en componenten architecturale kwaliteit voortkomt. Een handige kaart toont het traject van een boeiende architectuurwandeling voor wie Leuven met een nieuwe architectuurbril wil verkennen. De beschrijving van de wandeling is terug te vinden in de publicatie.

Auteurs:  Prof. Jan Schreurs (KU Leuven), Sandrine Lambert (Creatief Schrijven), Joeri De Bruyn (jurylid, Public Space) / fotografie: Anja Van Eetveldt & Maurice Nyhuis / vormgeving: Andrea Bertus / 124 blz. / taal Nederlands / formaat 165 x 220 mm / gebonden / ISBN 9789082429008

Prijs: € 10 (inclusief wandelkaart)

Verkooppunten: 

Bookmark and Share

Architectuurprijs Leuven 2015

Leuven staat bekend als een stad met een buitengewoon stimulerend klimaat voor hedendaagse architectuur. Met de Architectuurprijs Leuven maakt de stad een balans op en reflecteert zij over recente projecten die relevant zijn voor de huidige tendensen van stadsontwikkeling. Het zijn projecten van grotere tot kleinere schaal, met uiteenlopende functies, op Leuvens grondgebied ontwikkeld door overheden, universiteit, projectontwikkelaars of juist op particulier initiatief. De projecten werden door een commissie van experten geselecteerd omdat ze als voorbeelden bijzonder zijn om te tonen, misschien te bezoeken, te evalueren en te bespreken.

Stad en Architectuur, die de Architectuurprijs Leuven in opdracht van de stad organiseert, stelt de genomineerde projecten aan het publiek voor in een tentoonstelling en een publicatie. Tentoonstelling en publicatie, die in het verleden alternerend tweejaarlijks plaatsvonden, worden vanaf deze editie vierjaarlijks samengebracht. De tentoonstelling bundelt genomineerde projecten van de jaren 2012 en 2015; de publicatie uit de periode 2010-2015.

Stad en Architectuur vraagt zowel een jury van experten als het publiek om een oordeel. De prijswinnaars kiezen zij uit een selecte korf van vijf laureaten, die de jury heeft voorgeselecteerd:

Tentoonstelling Architectuurprijs in OPEK | 24 september tot 25 oktober
Tot eind oktober kan je in OPEK een tentoonstelling van twaalf genomineerde projecten bezoeken. Aan de hand van foto’s, plannen en tekst biedt Stad en Architectuur een mooi overzicht van de geselecteerde architectuurprojecten die de laatste drie jaren in Leuven werden opgeleverd. De architecten van de vijf finalisten doen hun verhaal over het gebouw in een interview dat op beeld werd vastgelegd.

Publicatie ‘Hedendaagse Architectuur in Leuven’
Een vierde editie van de publicatie ‘Hedendaagse Architectuur in Leuven’ zoomt in op een selectie van achttien relevante projecten. Een beeldessay, projectfiches en artikels tonen de projecten en kaderen ze in een bredere maatschappelijke en stedelijke context. Voor wie Leuven met een nieuwe architectuurbril wil verkennen, stippelt het boek een boeiende architectuurwandeling uit.

Auteurs: Joeri De Bruyn (jurylid, Public Space), Prof. Jan Schreurs (KU Leuven), Sandrine Lambert (Creatief Schrijven)

Publiek scholendebat & prijsuitreiking Architectuurprijs | woensdag 7 oktober 20u
Snijdende spanning bij de bekendmaking van de prijswinnaars in OPEK. Twee prijzen worden uitgereikt: prijs van de jury en een publieksprijs. Vooraf presenteren zesdejaars leerlingen van vijf Leuvense middelbare scholen hun beoordeling in een publiek einddebat. Ook het aanwezige publiek kan een stem uitbrengen. Iedereen is welkom!

Dag van de Architectuur | zondag 11 oktober
De laureaten kunnen tijdens de Dag van de Architectuur op locatie bezocht worden, waarbij de architect het gebouw toelicht. Het publiek kan de opengestelde gebouwen vrij bezoeken of op inschrijving.

 

Bookmark and Share

Duolezing BIQ & MUST in het STUK

Deze duo-lezing van BIQ & MUST van Stad en Architectuur behandelt de vernieuwing van de voorstadbuurt Lakerlopen in Eindhoven. Het bureau Must Stedebouw en biq stadsontwerp werkten hiervoor samen. In Lakerlopen was de planning van een eerdere stadsvernieuwingsoperatie gestrand na verzet van de bewoners. Must zocht via een reeks visiedebatten en ontwerpsessies met bewoners, eigenaars, woningcorporaties en de gemeente een nieuwe basis voor de reorganisatie van de stadsplattegrond. Biq stadsontwerp ontwierp programmatische scenario’s voor een deelgebied.

Ondertussen is de eerste fase van het project uitgevoerd. Er zijn delen van de wijk gesloopt en vervangen door grotere bouwblokken en grotere woningen. Zowel in het stedenbouwkundig plan als in de architectuur van de woningen werd veel aandacht besteed aan de sociale kwaliteiten van gebouwde ruimte. Omdat de bewoners meer ontmoetingsruimte op straat wilden wordt er nu geparkeerd op de vergrote binnenterreinen. Lage muren, plantenbakken en luifeltjes tussen woning en straat ondersteunen gradaties van relatiesferen.

De herstructurering van Lakerlopen werd in 2011 door KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing uitgeroepen tot meest aantrekkelijke stadsvernieuwingproject. Het kreeg de Fritz-Högerpreis 2011 en werd genomineerd voor meerdere andere prestigieuze prijzen.

Biq is gevestigd in Rotterdam. Het bureau werd opgericht in 1994 door Rick Wessels en Hans van der Heijden. Het bureau werkt aan woningbouwprojecten, kantoren, winkels en medische en culturele gebouwen. Must stedebouw werd opgericht door Wouter Veldhuis, Pieter Jannink en Robert Broesi. Het bureau heeft vestigingen in Amsterdam en Bonn en richt zich op stedelijke transformatie, de inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur en ruimte, stad en water, regionaal ontwerp en onderzoek en cartografie.

Praktisch
Donderdag 14 november 2013 20u
Auditorium, Kunstencentrum STUK
Reservatie: ticket@stuk.be of 016 320 320
www.stadenarchitectuur.be

Bookmark and Share

Lezing Architecture and Social Change

Donderdag 24 oktober om 20u trapt het Londense architectenbureau East in STUK een nieuwe editie van Auditorium af. Auditorium is een thematische lezingenreeks van Stad en Architectuur die een verscheidenheid van ervaring en expertise in eigentijdse architectuur bij elkaar brengt. De klemtoon van de reeks ligt op de sociale aspecten van ruimte.

East is een veelzijdig bureau dat schakelt tussen de verschillende schaalniveaus van stadsontwerp, architectuur, landschapsontwerp en publieke ruimte. Volgens East moeten steden, zeker in tijden van economische crisis, niet zozeer herontwikkeld, maar eerder hergebruikt worden. Zij verbeteren projectsites door ze opnieuw ‘af te stellen’. Deze fijnafstemming vergt veelvuldige en zorgvuldige lezingen van de fysieke én de sociale condities in een gebied.

Door te observeren en te bevragen wil East begrijpen hoe mensen de ruimte gebruiken, of zouden willen gebruiken. Ze hechten veel belang aan het verzamelen van lokale kennis en het aanzwengelen van de dialoog met betrokkenen. Dit vertaalt zich vaak in heldere, gedetailleerde tekeningen van projectgebieden die in groep gemaakt worden. Zowel het stedenbouwkundige sublieme als het banale, zoals de hinderlijke opstelling van een straatlantaarn of de sociaal-ruimtelijke kwaliteiten van een dorpel, worden genoteerd. Deze doortastende, fijnmazige aanpak levert verrassende en van de gangbare duurzame ontwerppraktijk afwijkende resultaten op.

Het bureau werkte de voorbije jaren ondermeer aan pleinen, crèches, buurthuizen, scholen, cafés en masterplannen voor diverse Londense buurten en andere steden. Onaantrekkelijke ambigue publieke plekken met sociaal-ruimtelijke potenties, zoals parkeervlaktes, technische ruimtes, en restruimtes aan weginfrastructuur, zijn geliefkoosde werkplekken. Dikwijls staan lichte, speelse constructies in voor het maximaal ondersteunen van een rijke waaier aan sociale relaties. Zo ontwierpen ze verschuifbare zitbanken die inzetbaar zijn als marktkramen of lichte, stalen luifels waarover dekens kunnen gehangen worden die voor schaduw zorgen op warme dagen.

East ‘public realm’ architects is opgericht in Londen (UK) door Julian Lewis, Dann Jessen and Judith Lösing in 1995.

Praktisch
Donderdag 24 oktober 24u
Auditorium, Kunstencentrum STUK
Inkom 9 euro
reservatie ticket@stuk.be

Bookmark and Share

Atelier architectuur in context: Lezing Bart Vink in Museum M

Op donderdag 16 mei 2013 geeft Bart Vink een lezing met als titel ‘Randstad 2040′ in het kader van Atelier Architectuur In Context. Bart Vink werkt bij het Ministerie Infrastructuur en Milieu in Amsterdam. Momenteel richt hij zich als programmaleider SMASH op nationale keuzes (beleid, uitvoering, kaderstelling) voor het zuidwesten van de Amsterdamse regio / de ‘Schipholregio’. Hij adviseerde als lid van een internationaal ‘expertenteam’ van Architecture Workroom Brussels (AWB) de Vlaamse Overheid over haar ruimtelijke toekomstvisie.

De projecten in de tentoonstelling Architectuur in Context tonen het resultaat van een succesvol architectuurbeleid in Vlaanderen. Niet geheel toevallig bevinden bijna alle projecten, die onder de aandacht van de provinciale architectuurprijzen kwamen, zich in rand-, tussen- of kleinstedelijke gebieden. Het Vlaamse netwerk van steden en gemeentes behoort namelijk tot de meest gespreide verstedelijkte gebieden ter wereld. Het grootste deel van Vlaanderen bevindt zich tussen echt stedelijk en echt landelijk gebied. Voor deze tussenruimte bestaat vandaag geen specifieke projectmatige aanpak of beleid. Nochtans illustreert het ontwerp voor Fort Lillo van David Verhoestraete en Sofie Depauw – te zien in de tentoonstelling – hoe de landschappelijke en ecologische uitdagingen bepalend kunnen zijn voor architecturale oplossingen.

Structuurvisie Randstad 2040 is een markant voorbeeld van een bovenlokale visieoefening die het ruimtelijk beleid in het hart van Nederland mee gestuurd heeft. Bart Vink, programmamanager van dit traject, zal in deze eerste publiekslezing in het kader van de workshops in het Atelier Architectuur in Context, een kritische analyse doen van dit proces en in het bijzonder het belang en de impact van deze visie op de kleinere steden en gemeentes behandelen.

 • Donderdag 16 mei 2013 om 20:00
 • Museum M in Leuven
 • Gratis toegang, reserveren via inschrijving@stadenarchitectuur.be
Bookmark and Share

Tentoonstelling Architectuur in context

Woensdag 13 maart gaat de nieuwe tentoonstelling van Stad en Architectuur in museum M officieel van start. Aan de hand van zes markante projecten, die recent nog bekroond of genomineerd werden met provinciale architectuurprijzen, gaat Architectuur in Context op zoek naar antwoorden op maatschappelijke opgaven voor de toekomst. De tentoonstelling wordt geflankeerd door een rijk gevuld programma van workshops en lezingen. Voor dit programma werd nauw samengewerkt met Architecture Workroom Brussels en de provincies.

Voorbeeldige architectuur in de kijker
In de hoofdtentoonstelling staan zes projecten centraal die de afgelopen twee jaren bekroond of genomineerd werden met provinciale architectuurprijzen. Alle ontwerpen getuigen van een integrale benadering van het gebouw en zijn omgeving. Vaak zijn het de sociale, economische, stedenbouwkundige en maatschappelijke elementen die de geselecteerde projecten een toegevoegde waarde bieden.

De architecten tonen alle een positief-kritische houding ten opzichte van de opgaves. Die beschouwen ze niet als probleem maar als een uitdaging om de mogelijkheden maximaal af te tasten. Architectuur in Context laat het werk zien van een groep architecten die geleerd heeft relevante vragen te stellen. Wat is de meest effectieve projectaanpak? Hoe komt synergie tussen verschillende programma’s tot stand? Hoe draagt architectuur bij tot een duurzame stedelijke leefomgeving? Al deze vragen gaan ver voorbij aan het idee van de architectuur als autonoom object.

Naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
De projecten in de tentoonstelling tonen het resultaat van een succesvol architectuurbeleid in Vlaanderen. Maar wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Wereldwijde demografische, economische en ecologische transities zetten druk op onze schaarse ruimte. Het verstedelijkte Vlaamse landschap ziet zich steeds vaker geconfronteerd met nieuwe ontwerpopgaves. De laatste vier weken van de tentoonstelling zullen experts, beleidsverantwoordelijken, ontwerpers en andere burgers intensief discussiëren, debatteren en ontwerpen, onder leiding van Architecture Workroom Brussels. Vier workshops gaan op zoek naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap die context bieden aan de nieuwe ontwerpuitdagingen. De resultaten worden in een logboek verzameld, als ‘recepten- en ideeënboek’ voor de betrokken overheden en private partijen. Tot slot worden internationale experten uitgenodigd voor lezingen die een aanvulling vormen op de tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt van 14 maart ten en met 2 juni in M. De vernissage vindt plaats op woensdag 13 maart om 20u.

Bookmark and Share

Debat kunst en publieke ruimte

Welke kansen en mogelijkheden biedt kunst in de publieke ruimte voor Leuven? Hoe kan de vernieuwing van de stad samengaan met de realisatie van kwalitatieve kunstprojecten? En welk instrumentarium kan het beleid inzetten om de ontplooiing van artistiek talent te bevorderen? Stad en Architectuur en Gijs Van Vaerenbergh confronteren een panel van stedelijke stakeholders met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Leuven heeft de laatste jaren een sterk cultuurbeleid gevoerd waardoor een aantal belangrijke culturele instellingen in diverse artistieke domeinen verankerd zijn in de stad (Museum M, STUK, Het Depot, OPEK, …). Dit heeft geleid tot een hoogwaardig cultuuraanbod en nieuwe mogelijkheden voor de ontplooiing van artistiek talent. Ook zet Leuven al jaren in op een actieve stedenbouwkundige en architecturale vernieuwing van de stad waarin historische en hedendaagse vormen van stedelijkheid elkaar aanvullen en versterken. Nieuwe gebouwen, straten en pleinen veranderen daarbij niet enkel het gezicht van de stad maar wijzigen ook de perceptie en het gebruik van de publieke ruimte.

Vandaag stelt zich een nieuwe grote uitdaging: een vernieuwend cultuurbeleid voeren dat verder bouwt op de funderingen die werden gelegd. Een van de belangrijkste ingrediënten van een nieuw beleid bestaat er in kunst en kunstenaars (in brede zin) een plaats te geven in de stad en het stadsleven. Met de organisatie van een debat willen Stad en Architectuur en Gijs Van Vaerenbergh de inhoudelijke discussie rond “kunst in de publieke ruimte” van inspiratie voorzien, onderzoeken welke potenties dit kan bieden voor Leuven en relevante ideeën en werkpistes aanreiken aan het beleid.

SPREKERS | Gijs Van Vaerenbergh, Jan Boelen (Z33), Jan Wijle (STROOM, Den Haag), Steven Vandervelden (STUK), Atty Bax (KORT, Tilburg) en Katrien Laenen (Team Vlaams Bouwmeester)

PANEL | Denise Vandevoort (schepen van cultuur), Luc Delrue (intendant museum M), Johan Van Reeth (architect, stedenbouwkundige BUUR), Said El Khadraoui (gemeenteraadslid) en Werktank

MODERATIE | Adinda Van Geystelen (BOZAR)

WANNEER: maandag 4 maart 2013 / AANVANG: 20 uur / WAAR: M – Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven / TOEGANG: gratis / INFO: Stad en Architectuur vzw / t.+32(0)16 222239 / www.stadenarchitectuur.be

Bookmark and Share

Tentoonstellingen EU prize for contemporary architecture Mies van der Rohe Award 2011

Stad en Architectuur brengt in 2012 naar goede gewoonte de prestigieuze Mies van der Rohe Award naar Museum M te Leuven. De Mies van der Rohe Award wordt toegekend aan ‘het beste gebouw dat in de voorgaande twee jaar in Europa is gerealiseerd; het project blinkt uit door een innovatief karakter en een constructie van hoge kwaliteit’. Vanuit heel Europa werden verschillende projecten voorgedragen door onafhankelijke deskundigen en Europese architectuurorganisaties. Hieruit koos de jury zes finalisten. Ook het Brusselse bureau MDMA Martine De Maeseneer Architects haalde de finale met het Jeugdtheater Bronks. Uiteindelijk streek David Chipperfield de eer op in 2011 met zijn Neues Museum in Berlijn. De tentoonstelling van de Mies van der Rohe Award 2011 gaat gepaard met een catalogus die verkrijgbaar is in M.

Jury
Moshen Mostafavi, Ole Bouman, Yvonne Farrell, Annette Gigon, Anne Lacaton, Tarald Lundevall, Zhu Pei en Lluis Hortet

Laureaten

 • Hoofdwinnaar: Neues Museum in Berlijn door David Chipperfield Architects.
 • Eervolle vermelding Emerging Architect: Ramon Bosch van Capdeferro Arquitectures voor zijn Collage House in Girona.
 • Andere finalisten: Bronks jeugdtheater in Brussel door MDMA – Martine De Maeseneer Architects, het MAXXI: Museum of XXI Century Arts in Rome door Zaha Hadid Architects, het Concert House Danish Radio in Kopenhagen door Jean Nouvel, het Acropolis Museum in Athene door Bernard Tschumi Architects, de ontwenningscentrum Groot Klimmendaal in Arnhem door Architectenbureau Koen van Velsen.

Belgische genomineerden

 • UFO van Beel, het kantoor van Robbrecht en Daem
 • het MAS van Neutelings-Riedijk Architecten, Espace culturel Victor Jara van L’escaut
 • het passiefhuis van Blaf en C-Mine van 51n4e.

Beeld: Neues Museum Berlijn, architect Chipperfield, © SP Kulturbesitz-DCA, foto Joerg von Bruchhausen

Praktisch
Wanneer: donderdag 22 maart – zaterdag 28 april 2012
Waar: M – Museum Leuven | Leopold Vanderkelenstraat 28 | 3000 Leuven
Openingstijden: ma-zo 11u–18u / do 11u-22u | woensdag gesloten
Rondleidingen: groepsrondleidingen op aanvraag
Info: www.stadenarchitectuur.be, www.miesarch.com, www.mleuven.be | info@stadenarchitectuur.be | t 016 22 22 39

Bookmark and Share

OPROEP ARCHITECTUURPRIJS LEUVEN 2012

In het najaar 2012 reikt de stad Leuven ism vzw Stad en Architectuur de vierjaarlijkse Architectuurprijs Leuven uit. De stad wil kwalitatieve hedendaagse architectuur onder de aandacht brengen en gaat op zoek naar projecten die kwaliteit uitstralen door hun architecturale vormgeving, hun relatie tot de omgeving, hun bijdrage tot het straat- en stadsbeeld. Architecten en bouwheren kunnen tot 15 februari projecten indienen.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • projecten gerealiseerd op het grondgebied Leuven (pc 3000, 3001, 3010, 3012 en 3018)
 • met een oplevering tussen 15 februari 2008 en 15 februari 2012 en
 • uit de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, zowel nieuwbouw als renovatie. Zuivere interieurprojecten komen niet in aanmerking.

Het dossier, in het Nederlands opgesteld, moet samengesteld zijn uit:

 • het inschrijvingsformulier,
 • een technisch dossier, in digitale vorm, bestaande uit alle relevante tekeningen van het project, 10 afbeeldingen van de realisatie en een toelichting bij het project
 • het akkoord voor deelname van de bouwheer
 • een aangifte van in acht te nemen vermelding van auteurs (van foto’s).

Selectie

Na een eerste selectie zullen niet één, maar drie jury’s hun laureaat aanduiden: een ambtelijke jury, een vakjury en als publieksjury kunnen alle bezoekers van de tentoonstelling een stem uitbrengen voor hun favoriete project.

Prijs

Het prijzengeld bedraagt in totaal 7.500 euro. De drie winnende projecten worden, samen met de andere genomineerde inzendingen, aan het brede publiek voorgesteld op een tentoonstelling in het Leuvense museum M.

Meer informatie Het volledige wedstrijdreglement inclusief inschrijvingsformulier kan je ook via de website www.stadenarchitectuur.be of contacteer de vzw Stad en Architectuur, Petra Griefing, voor bijkomende informatie (petra.griefing @stadenarchitectuur.be, t. 016 22 22 39).

Uiterlijke inzenddatum

15 februari 2012

Bookmark and Share

DAG VAN DE ARCHITECTUUR – Leuven 09 10 2011

Weer of geen weer dees weekend,
wél weer veel volk op de DAG VAN DE ARCHITECTUUR – Leuven

enige foto-impressies:

Woning 9de gebod, Mechelsestraat – geklasseerd gotisch huis (1530),
omgevormd tot eigentijdse woning,
(Guerilla Office Architects)

.

Trap 4 hoog – staal & glas,

.

Ook veel interesse in het recent geopende Vlaams Administratief Centrum, VAC,
Innoverende energiebesparende technieken in een Office-toren,
(Jaspers-Eyers & Partners)

VAC, St-Maartensdal vanop 16 hoog,

Leuven Station vanop 16 hoog,

an office with a view,

Kop van Kessel-Lo vanop 16 hoog,

.

zie ook: STAD EN ARCHITECTUUR (Leuven)
en LEUVEN OVERMORGEN

Bookmark and Share