Posts getagd met ‘stedelijke ontwikkeling’

Provincie gaf fiat voor ambitieuze stedelijke ontwikkeling

Een tijd geleden keurde de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de Leuvense gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen Vaartkom Noord, Oost, Zuid en West goed.

“Met de goedkeuring van de gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen Vaartkom Noord, Oost, Zuid en West zet de provincie Vlaams-Brabant het licht op groen voor de verdere ontwikkeling van de Vaartkomsite in Leuven. Er komen woningen, kantoren en recreatie. Tegelijk wil men het specifieke karakter van de Vaartkom behouden en versterken en de verblijfskwaliteit verbeteren” zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

De 4 uitvoeringsplannen samen behandelen in totaal meer dan 460.000m². Het betreft de realisatie van circa 2.275 woningen, 100.000m² kantoren, 60.000m² grootschalige detailhandel welke geen ruimte vinden in de binnenstad. Dit alles wordt aangevuld met heel wat parkeerruimte, tot 6.000 parkingplaatsen, en een heus cultuurprogramma in de Molens van Orshoven met bijbehorende congresfaciliteiten. Ook de silo’s en op termijn het entrepot-gebouw worden onder handen genomen.

Bookmark and Share