Posts getagd met ‘Straathistories’

Zesde Straathistories belicht de Frederik Lintsstraat

De nieuwe, zesde publicatie in de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ is een feit. Het buurtcomité Flints beschrijft hierin de geschiedenis, evolutie en toekomst van de Frederik Lintsstraat in Leuven. Deze zesde Straathistories is voor 5 euro te koop in de buurt zelf, in de Bib Leuven of bij Toerisme Leuven.

In de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ gaan bewoners of buurtcomités van Leuven onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf op zoek naar het erfgoed, de geschiedenis en de evolutie in hun straat of buurt om ze uiteindelijk te kunnen optekenen in een brochure. Na de Vaartkom, de Opvoedingsstraat en omgeving, het Groot Redingenhof, de Wijgmalenhoek en het Nieuw Kwartier, vormt nu de Fredrik Lintsstraat in de Leuvense binnenstad het onderwerp van de zesde Straathistories. Drie bewoners groeven hiervoor een jaar lang naar de geschiedenis, verhalen en evolutie van hun straat.

De Frederik Lintsstraat is een veelzijdige straat met een lange, interessante en soms bewogen geschiedenis. Ze splitst zich op in drie delen: het oudste en studentikoze deel tussen de Vlamingenstraat en de Vesaliusstraat, het vrij drukke doorsteekluik tussen Vesaliusstraat en de rotonde en het rustigere deel tussen de rotonde en de Geldenaaksevest. Bewoners en studenten wonen er naast elkaar. Het woonzorgcentrum Edouard Remy, het OCMW en de grote open (parkeer)vlakte in het midden van de straat herinneren aan de zorgstraat die de Frederik Lintsstraat ooit was.

Sinds 2009 is er in de straat een buurtcomité actief. Dit comité breidt jaar na jaar uit en organiseert meer en meer activiteiten. Na enkele buurtfeesten tijdens de autoloze zondagen, schakelden ze in 2015 een versnelling hoger. Ze organiseerden hun eerste nieuwjaarsreceptie en in oktober haalden ze zelfs het nationale nieuws met hun slaapmutsactie voor meer begrip en respect tussen bewoners en studenten. Met de begeleiding en steun van de erfgoedcel van de stad Leuven werkten enkele leden het voorbije jaar aan hun Straathistories van de Frederik Lintsstraat. Ze belichten hierin het ontstaan en de ontwikkeling van de straat en bundelen de verhalen van de oudere buurtbewoners. Dankzij de interviews, burengesprekken en het archieven- en stadsplannenonderzoek verzamelden ze ook allerlei wetenswaardigheden over de Vleminckxkapel, de talrijke zorginstellingen, Edouard Remy en Frederik Lints. Het resultaat kan iedereen nu zelf nalezen in de publicatie. Deze zesde editie van Straathistories telt 72 pagina’s en een 100-tal foto’s die verzameld werden vanuit het archievenonderzoek in het stadsarchief enerzijds en bij privépersonen uit de buurt anderzijds.

Verkooppunten
De publicatie is vanaf 18 januari 2016 te koop voor 5 euro bij Toerisme Leuven, de Bib Leuven, krantenwinkel Park Info (Parkstraat 164, Leuven) en bij de buurtbewoners zelf via steven.dusoleil@telenet.be of op volgende adressen: Frederik Lintsstraat 100 (Jac Geyens) en 106 (Bert Juveyns).

Vanaf 18 januari 2016 staat in de Bib Leuven een presentatiemeubel waar de bezoekers de brochure ‘Straathistories: Frederik Lintsstraat’ gratis kunnen inkijken. Daarnaast vinden ze er ook de algemene handleiding van Straathistories, die Leuvenaars met interesse om iets rond de geschiedenis van hun buurt te maken, wil stimuleren en bijstaan tijdens deze boeiende ontdekkingstocht.

straathistories-frederik-lintsstraat

Bookmark and Share

Vijfde Straathistories belicht ‘Het Nieuw Kwartier’

image005De vijfde publicatie in de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ is beschikbaar. Vijf buurtbewoners werkten een jaar lang rond de geschiedenis van hun wijk ‘Het Nieuw Kwartier’. Het is een minder bekende buurt gelegen aan de binnenzijde van de Leuvense ring, tussen de Naamsestraat, de Naamsevest en de Parkstraat. Je kan deze Straathistories kopen in de buurt of bij Toerisme Leuven en de Bib Leuven. Hij kost € 4. 

In de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ gaan bewoners of buurtcomités van Leuven onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf op zoek naar de roots en evolutie van hun buurt om ze uiteindelijk te kunnen optekenen. In de vijfde editie van ‘Straathistories’ komt een minder bekende wijk aan de beurt: het Nieuw Kwartier. “Soms wonen mensen al jarenlang in Leuven zonder dat ze ooit in het Nieuw Kwartier zijn geweest”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Toch ligt deze buurt binnen de vesten, vlakbij het centrum, langs de binnenzijde van de ring tussen de Parkpoort en de Naamsepoort.”

Op dit moment is het Nieuw Kwartier een rustige woonwijk waarvan zo goed als alle straatnamen verwijzen naar meer of minder bekende mensen die een – vaak artistieke – band met Leuven hebben: Hendrik Conscience, Constantin Meunier, Emile Mathieu, Frans Vermeylen, Paul Lebrun, Emile Van Arenbergh, Pierre Joseph Verhaghen, Gérard Vander Linden, Albert Giraud, Eugène Gilbert, Maria Van Bel …

Tot honderd jaar geleden was dit stadsgedeelte nog onbebouwd, glooiend gebied. Een late restant uit de 14de eeuw toen Leuven vanuit de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevende stad een tweede omwalling rond de stad bouwde. Die omwalling was zo ruim bemeten dat grote delen buiten de oude stadskern nog eeuwenlang als land- en tuinbouwgrond in gebruik bleven, waaronder het Nieuw Kwartier. Het gaat om een ‘recentere’ wijk – de naam zegt het zelf. Vooral tijdens het interbellum en de eerste naoorlogse decennia werd de wijk planmatig bebouwd met stijlvolle burgerhuizen met een eigentijdse, vaak modernistische architectuur. Dat geeft de buurt een heel typisch uitzicht.

In deze vijfde Straathistories wordt het ontstaan en de ontwikkeling van dit stukje Leuven belicht. De initiatiefnemers spraken met (ex-)buurtbewoners, consulteerden archieven en bestudeerden vroegere stadsplannen en oude foto’s. Op die manier verzamelden ze wetenswaardigheden over het ontstaan van de wijk, oorlog en verzet, het leven in de buurt vroeger en nu, de architectuur, beroemde mensen en over de oude gemeenteschool, nu de Appeltuin. Op 76 pagina’s, geïllustreerd met een 90-tal foto’s (uit het stadsarchief en privécollecties) kan iedereen het nu zelf ontdekken.

Waar te koop?
De publicatie is vanaf 12 mei voor € 4 te koop bij Toerisme Leuven, de Bib Leuven, op nieuwkwartier@gmail.com of in de Weldadigheidsstraat 42, Albert Giraudstraat 27 en Constantin Meunierstraat 4. Ook bij de krantenwinkels Park Info (Parkstraat 164) en Nour (Naamsestraat 129) kan je deze Straathistories kopen.

In de Bib Leuven staat tot midden juni een presentatiemeubel waar de bezoekers deze nieuwe Straathistories ‘Het Nieuw Kwartier’ gratis kunnen inkijken. Daarnaast vinden ze er de algemene handleiding van Straathistories, die Leuvenaars wil prikkelen en helpen om zelf ook rond het verleden van hun buurt aan de slag te gaan.

Buurtreceptie
Op zondag 11 mei om 11.00 uur wordt Straathistories ‘Het Nieuw Kwartier’ feestelijk aan de buurt voorgesteld. Plaats van afspraak is Open School, Parkstraat 146. Naast de initiatiefnemers, brengen ook enkele bewoners en ex-bewoners hun unieke verhaal. Voor gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar is er in de wijk een zoektocht met foto’s en anekdotes. De initiatiefnemers zien deze feestelijke boekpresentatie ook als een startpunt voor nog meer wijkbetrokken initiatieven.

Dit buurtmoment wordt ondersteund door ‘Kom op voor je Wijk’, waarmee de stad sinds 2000 initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken, wil faciliteren.

Bookmark and Share

Vijfde straathistories over de buurt Het Nieuw Kwartier

De vijfde editie van Straathistories belicht ‘Het Nieuw Kwartier’. Op vrijdag 9 mei 2014 zal de buurt ‘Het Nieuw Kwartier’, gelegen tussen de Naamsestraat, de Naamsevest en de Parkstraat, de nieuwe editie van ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld‘ voorstellen. Vijf buurtbewoners werkten met ondersteuning van de Erfgoedcel Leuven een jaar lang rond de geschiedenis van deze wijk. Ze ondervroegen tal van (ex)buurtbewoners, consulteerden vroegere stadsplannen, doken in oude foto’s, plunderden archieven en verzamelden zo een schat aan wetenswaardigheden die ze bundelden in een boekje. De voorstelling gaat door om 11:00 aan buurtzit Triangel op de hoek van de Giraudstraat en de Van Arenberghstraat.

Bookmark and Share

Straathistories: handleiding en vooruitblik op editie 4

De vierde editie van Straathistories is in de maak en behandelt Wijgmaal (Wijgmalenhoek) door de jaren heen. Dankzij de inzet van enkele Wijgmalenaren en de erfgoedkring ‘Van Wicmale tot Wijgmaal’ zal de publicatie eind 2013 klaar zijn en kan het boekje mee onder de kerstboom. Om blijvend andere buurten en Leuvenaars te stimuleren en te inspireren, maakte de erfgoedcel een handleiding. Je vindt ze op www.erfgoedcelleuven.be.

Concept
‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ staat voor een reeks van buurtpublicaties, waarbij bewoners of buurtcomités onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf de wortels en de evolutie van hun buurt optekenen. Het team gebiedsgerichte werking van de stad Leuven gaf op 2 oktober 2010 samen met bewoners van de Vaartkom het startschot van de reeks met de uitgave ‘Vaartkom Weerspiegeld’.  Op 17 juni 2011 presenteerde het wijkcomité van de Opvoedingstraat de tweede brochure: ‘Opvoedingstraat en omgeving’.  Op 6 oktober 2012 was dankzij de buurtwerking Groot Redingenhof ook de derde Straathistories een feit: ‘Groot Redingenhof’. Ondertussen zijn edities 4 en 5 in volle voorbereiding. De erfgoedkring ‘Van Wicmale tot Wijgmaal’ finaliseert op dit moment de vierde Straathistories die eind 2013 gedrukt zal zijn. Editie 5, gepland in het voorjaar van 2014, behandelt het Nieuw Kwartier in Leuven.

Met Straathistories willen we buurtbewoners activeren om de geschiedenis van hun wijk op te tekenen”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “We dromen ervan dat op termijn elke buurt in Leuven haar eigen Straathistories heeft. Straathistories blikt op het verleden en het erfgoed van een Leuvense straat, wijk of buurt, maar zorgt door intensieve samenwerking van de buurtbewoners vaak ook voor een (hernieuwde) cohesie tussen buren. Straathistories heeft op die manier een sociaal (neven)effect. Vele ideeën ontstaan trouwens tijdens een straatfeest of een andere feestelijke gelegenheid waarop buren elkaar ontmoeten”.

Steun erfgoedcel
Van meet af aan ondersteunt de erfgoedcel de buurt in kwestie met raad en daad. Dat gaat van advies geven en hulp bij bronnenonderzoek tot inhoudelijke en financiële steun bij de opmaak van de publicatie. Om alle richtlijnen en tips te stroomlijnen en om nieuwe buurten te motiveren om te werken aan hun Straathistories, maakte de erfgoedcel een handleiding. Je vindt deze vanaf nu op www.erfgoedcelleuven.be. Per jaar kan de erfgoedcel gemiddeld een tweetal buurten ondersteunen.

Vooruitblik Wijgmaal
De vierde Straathistories werpt een blik op Wijgmaal (Wijgmalenhoek) door de jaren heen. Verhalen en herinneringen van buurtbewoners zijn opnieuw de voornaamste ingrediënten, net als oud en nieuw fotomateriaal en een historische duiding en situering. Voor de volledige Straathistories over Wijgmaal is het wachten tot eind 2013. Maar, Leven in Leuven kan nu al een bijzonder verhaal prijs geven. Dankzij de herinneringen van Jos Geyskens, voormalig onderpastoor en pastoor van Wijgmaal, wordt de link tussen Wijgmaal en Amerika geduid (Lees het Verhaal).

Praktisch

  • Info en handleiding Straathistories via www.erfgoedcelleuven.be
  • Straathistories Wijgmalenhoek: eind 2013
  • Straathistories Nieuw Kwartier: voorjaar 2014
  • De (voorbije) buurtpublicaties Vaartkom Weerspiegeld, Opvoedingstraat en omgeving en  Groot Redingenhof zijn nog steeds te koop aan de balie van Toerisme Leuven, Naamsestraat 1, 3000 Leuven.
Bookmark and Share

Buurtbrochure ‘Groot Redingenhof’, derde publicatie in de reeks ‘Straathistories’

De derde publicatie in de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ is een feit dankzij het engagement van buurtwerking Groot Redingenhof en enkele enthousiaste buurtbewoners. ‘Groot Redingenhof’ telt 54 pagina’s en 71 prachtige beelden over de buurt en is voor 3 euro te koop. “De bedoeling van Straathistories is niet alleen om het erfgoed en de geschiedenis van buurten en straten toegankelijker te maken, maar ook om mensen uit de buurt dichter bij elkaar te brengen”, benadrukt schepen van cultuur Denise Vandevoort.

Buurtwerking Groot Redingenhof viert dit jaar haar 30ste verjaardag en heeft van deze feestelijke gelegenheid gebruik gemaakt om de realisaties van 3 decennia buurtwerking te verzamelen. Enkele buurtbewoners verdiepten zich bovendien in de lokale geschiedenis: ze interviewden oudere bewoners, raadpleegden de archieven en consulteerden heel wat literatuur. Dankzij dit opzoekingswerk kwamen allerlei mooie verhalen en unieke beelden naar boven. Met hulp van de Erfgoedcel Leuven werd het materiaal verwerkt in een mooie publicatie. De meer dan 70 illustraties komen zowel uit privécollecties als uit het Leuvense stadsarchief.

De aanleiding: 30 jaar buurtwerking
Buurtwerking Groot Redingenhof, het woongebied binnen de Leuvense stadsvest tussen Kapucijnenvoer, Janseniusstraat, Schapenstraat en een deel van de Tervuursevest, bestaat dit jaar 30 jaar. Voor het buurtcomité was dit het uitgelezen moment om terug te blikken. De realisaties van 30 jaar buurtwerking zijn indrukwekkend: van acties rond mobiliteit, de organisatie van wandelingen en feesten tot zelfs de creatie van Reus Jan Van den Graetmolen, een van de twee reuzen in Leuven. Een palmares om fier op te zijn, dat bovendien wel eens gebundeld bekend mocht worden gemaakt, ook aan de nieuwe buurtbewoners. Meteen daaraan gekoppeld wilden de initiatiefnemers ook ruimer rond de geschiedenis, verhalen en evolutie van de buurt werken. Hiervoor klopten ze aan bij de Leuvense erfgoedcel.

De aanpak
Enkele vrijwilligers van het buurtcomité verdiepten zich in de bestaande literatuur en teksten, interviewden een achttal oudere buurtbewoners en gingen op zoek naar uniek beeldmateriaal over hun wijk. Samen met de erfgoedcel werd het verzamelde materiaal gestructureerd en in een mooie publicatie gegoten, die kadert in de reeks Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld. Deze derde Straathistories kreeg de titel “Groot Redingenhof” en bevat 54 pagina’s met feiten, verhalen en bijzonder beeldmateriaal, interessant voor vroegere, huidige, maar ook toekomstige buurtbewoners. Of voor al wie op een bevattelijke manier meer te weten wil komen over de buurt.

De geschiedenis
De geschiedenis rond de wijk Groot Redingenhof gaat terug tot in de achtste eeuw toen de Karolingische graven er resideerden. Watermolens langs de Dijle bepaalden eeuwen de economische activiteit. In de twintigste eeuw bestond een groot deel van de oppervlakte uit hoveniersgronden, met relatief weinig straten en bewoning.

Het vervolg
Naast deze brochure, zal buurtwerking Groot Redingenhof ook zijn archief, dat zorgvuldig werd bijgehouden, in bewaring geven aan het stadsarchief van Leuven. Zo blijft dit materiaal alvast beschikbaar voor volgende generaties.

Om andere geëngageerde wijken en buurten in de toekomst nog beter op weg te kunnen helpen en te ondersteunen, werken de erfgoedcel en het stadsarchief aan een uitgebreide handleiding van Straathistories. Tegen het einde van 2012 zal deze beschikbaar zijn. Buurten die interesse hebben om het voorbeeld van Groot Redingenhof te volgen, mogen zich alvast aanmelden bij de erfgoedcel!

Op naar meer Straathistories!
Heeft jouw buurt ook interesse om in het kader van de reeks ‘Straathistories’ een gelijkaardig project uit te werken? De erfgoedcel helpt je graag op weg!
Meer info op www.erfgoedcelleuven.be, erfgoedcel@leuven.be of tel. 016 27 22 85.

Praktisch
Eerder verschenen in de reeks Straathistories al ‘Vaartkom Weerspiegeld’ en ‘Opvoedingstraat en omgeving’. De brochure ‘Groot Redingenhof’ versterkt deze reeks en is voor 3 euro te koop via www.erfgoedcelleuven.be, erfgoedcel@leuven.be of bij Toerisme Leuven, Naamsestraat 3.

Bookmark and Share