Posts getagd met ‘studenten’

OCMW, stad en KU Leuven lanceren nieuw concept samenwonen

OCMW Leuven lanceert samen met de stad Leuven en de Studentenhuisvestingsdienst van de KU Leuven een nieuw concept van samenwonen. In dit project gaan de partners op zoek naar een goede ‘match’ tussen ouderen die al een beroep doen op de diensten van Thuiszorg en studenten van de KU Leuven die geconfronteerd worden met een krappe studentenkamermarkt. “Op die manier blazen we het concept van de kotmadam nieuw leven in”, aldus de Leuvense partners.

In Leuven zijn naar schatting één op drie woningen onderbenut. Meer dan een derde van de ééngezinswoningen is bewoond door alleenstaanden, zestigerplussers of koppels en dus onderbewoond. “Tegelijk stellen we vast dat ouderen vaak kampen met eenzaamheid en studenten zich op een krappe kamermarkt bevinden, stelt Erik Vanderheiden, Leuvens OCMW-voorzitter. “Het zou een mooie oplossing zijn wanneer we ouderen die zich eenzaam voelen in een (te) groot huis kunnen ‘matchen’ met studenten die zich willen inzetten om hen gezelschap te houden door er tijdens zijn/haar studies een kamer te betrekken. Het project wil zo enerzijds leegstand tegengaan en anderzijds meewerken aan de intergenerationele sociale cohesie in Leuven. Bovendien kadert dit concept perfect binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Ook financieel is het gunstig voor beide partijen: de oudere genereert bijkomende inkomsten en de student huurt aan een goedkopere huurprijs in ruil voor zijn/haar engagement.”

Duurzame match
Uit vergelijkbare projecten in het buitenland, zoals de Stichting SOlink in Nederland, blijkt de keuze voor een juiste en duurzame ‘match’ niet evident te zijn en de nodige intake- en begeleidingsgesprekken te vereisen. Vandaar de keuze om samen te werken met ouderen die al in een begeleidingstraject van Thuiszorg van OCMW Leuven zitten. Zij worden al begeleid door een maatschappelijk werker voor wie een belangrijke rol in dit nieuwe project is weggelegd. De vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de maatschappelijk werker is een ideale vertrekbasis om cliënten te sensibiliseren voor het project Casa Cura. Anderzijds kan de maatschappelijk werker ook de nodige steun en informatie bieden aan de studenten die vaak geen of weinig ervaring hebben met ouderen en zorgsituaties.

Pilootproject
Om dit mogelijk te maken kunnen de partners rekenen op een subsidie van 19.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Met dat geld willen OCMW Leuven, stad Leuven en de KU Leuven in een eerste fase een pilootproject opstarten waarbij ze op zoek gaan naar drie ‘matchen’. Concreet bereiden de partners dit najaar de uitwerking van Casa Cura voor om daarna gesprekken aan te gaan met geïnteresseerde ouderen en studenten. Vanaf volgend academiejaar starten dan de drie geselecteerde samenwoonprojecten.

Op basis van de ervaringen en bevindingen die binnen dit pilootproject zijn opgedaan, wensen Thuiszorg, stad Leuven en de KU Leuven nadien deze woonvorm op grotere schaal te ontwikkelen en te ondersteunen.

Bookmark and Share

24 urenloop 2008

Naar jaarlijkse gewoonte gaat ook dit jaar de 24 urenloop weer door op dinsdag 21 en woensdag 22 oktober op de terreinen van het Universitair Sportcentrum (Sportkot). Zowat alle studentenkringen nemen het dan tegen elkaar op tijdens een estafette loop die 24 uur lang duurt. De meeste kringen bouwen ook een standje waar ze allerlei eten of drank verkopen aan zeer schappelijke prijzen. Dit jaar zal ook een een Djembé groep optreden op dinsdagavond. Verder staat er ook een dj contest op het programma en een optreden van de studentenfanfare. Op http://24u.ulyssis.org/ vind je het volledige programma, informatie over alle ploegen en vele foto’s van vorige jaren. Tijdens de 24 urenloop zal ook de tussenstand beschikbaar zijn via deze website.

Bookmark and Share

Studentenschwung

Nu ik zelf student af ben, valt het pas op wat een overrompeling de start van het academiejaar met zich meebrengt. Nu de verse lading studenten haar uitbundige intrede heeft gemaakt, valt het op hoe vredig Leuven er in de zomermaanden bijligt.

Vredig en charmant, jazeker maar het zijn toch onze leergierige gasten voor de komende tien maanden die er de schwung inbrengen. Met de glimlach wijs ik schuchtere schachten de weg naar ACCO. Geen klachten als ik weldra moet zigzaggen tussen verkleumde nachtraven die in volle ontdekking al teveel goedkope pintjes op hun zuipkaart verzameld hebben. Graag deel ik ‘s zomers het stadspark met zwoegende jongelui die hun beklemmende kot en cursussen ontvluchten. Het wordt er alleen maar knusser op met zo’n 40.000 inwoners extra.

Zo is al gebleken tijdens de inmiddels alreeds historische StudentenWelkom. Terwijl ik me donderdag fietsend bedacht dat handschoenen geen overbodige luxe zouden zijn zo vroeg in het najaar en ook wel zo laat op de avond, stuitte ik plots op een propvolle Parijsstraat. Wiggelend balanceren op de fiets was geen optie meer dus moest ik me – met tweewieler aan de hand – een weg banen tussen de kleffe en niet onzatte massa. Pas wanneer ik terug werd overgeleverd aan de venijnige herfstkou in de Schapenstraat, daagde het dat ik het er best warm had van gekregen. Tot helemaal vanbinnen.

Je zou ze toch zo allemaal een welkomsknuffel willen geven, de studenten. Die taak wil ik echter gerust afstaan aan onze burgervader…

Bookmark and Share

Studentenwelkom – foto’s

Studentenwelkom 2008

Studentenwelkom 2008

Studentenwelkom 2008

Meer en betere foto’s van de artiesten vind je op Soundslike.be.

Bookmark and Share

Get Ready in Leuven

‘t Was mij helemaal ontgaan, maar blijkbaar traden de jongens van Get Ready dinsdagavond op in Leuven. Lime was erbij en blogt erover. Bekijk ook de filmpjes op youtube. Spijtig dat ik zo’n topoptreden gemist heb. ;-)

Bookmark and Share

Fata Sportana

Van maandag 26 tot donderdag 29 november organiseert Loko Sport voor de tweede maal deze sportieve strijd tussen studentenkringen. Het volledige programma vind je op de site.

Jemmon Foe wijdt ook een berichtje aan Fata Sportana.

Bookmark and Share

België knuffelt. Les belges s’embrassent

Een ludieke actie op poten gezet door Leuvense studenten. Op woensdag 21 november om 14u zullen Waalse en Vlaamse studenten elkaar massaal knuffelen op het Ladeuzeplein. Allen daarheen!

Via Peter.

Bookmark and Share